19.02.2019, 11:00

Pri skupinovej i individuálnej výučbe jazyka je najdôležitejší výber jazykovej školy

Cudzí jazyk sa musí stať vaším koníčkom, životným štýlom. Potrebujete si ho zamilovať a postupne ho objavovať, hovorí Peter Lisý, konateľ jazykovej školy VOLIS Academy.

Pri skupinovej i individuálnej výučbe jazyka je najdôležitejší výber jazykovej školy
Zdroj: VOLIS Academy

Jazykové vzdelávanie poskytuje množstvo škôl a inštitúcií. Podľa čoho by si ľudia mali vyberať jazykovú školu?

Jazykových škôl je v súčasnosti na trhu naozaj veľa. Pre bežného klienta sa môže zdať náročné, vybrať si tú správnu. Najčastejšie si klienti vyberajú podľa dvoch kritérií. Jedným je lokalita, aby to mali čo najbližšie k domovu alebo k práci, druhým je cena. Jazyková škola, ktorá sa nachádza v centre mesta, v jednoduchej dostupnosti, má oproti školám na periférii veľkú výhodu.

Zároveň treba povedať, že rozdiel v kvalite jazykového vzdelávania medzi jednotlivými školami je priepastný. Keďže jazykovú školu si dnes môže na Slovensku založiť takmer každý, a ich kvalita nepodlieha žiadnej regulácii, môžu sa klienti častokrát pri svojej voľbe popáliť. Jedným z orientačných kritérií pri správnej voľbe sú okrem odporúčaní známych aj akreditácie. Sú to školy, ktoré sú súčasťou akreditovaných schém, a tým pádom musia spĺňať určité regule a normy, ktoré garantujú stanovenú úroveň učebných postupov.

Systém učenia jazykov sa vyvíja a mení. Aké trendy vyučovania cudzích jazykov prevládajú v školách a aké sa uplatňujú v jazykových kurzoch? V čom sú rozdiely?

Jazykové vzdelávanie ako každé vzdelávanie prechádza určitým vývojom. Pred troma dekádami sa študenti učili v skupinách iba v učebni s učebnicou v ruke a výučba prebiehala výlučne osobne, maximálne tie pokrokovejšie školy mali jazykové laboratóriá. V dnešnej online dobe sa vo výrazne väčšej miere využíva internet, online platformy, vzdialené skype vyučovanie, a individuálna výučba dominuje nad skupinovou. Zároveň platí, že ľudia stále preferujú osobný kontakt s učiteľom. Čo sa týka samotných metód, v minulosti študenti dopĺňali gramatické cvičenia, dnes ide do popredia verbálna komunikácia a aktívne hovorenie, gramatika sa viac vníma ako doplnok.

Keď sa ľudia potrebujú naučiť alebo si zlepšiť znalosti cudzieho jazyka, čo by ste odporúčali začiatočníkom a čo večným začínajúcim študentom?

V obidvoch prípadoch platí, že musíte byť skalopevne rozhodnutí, že jazyk sa chcete naučiť, že sa v ňom chcete stále udržiavať, že to nebude trvať dva týždne, a že proces učenia sa nikdy neskončí. Cudzí jazyk sa musí stať vaším koníčkom, životným štýlom. Potrebujete si ho zamilovať a postupne ho objavovať. Je to ako s chudnutím, musíte tým žiť. Pre študenta, ktorý začína, je nepochybne lepšie začať v jazykovej škole, kombinácia skupinovej výučby s individuálnou. V úvode odporúčam priame komunikačné metódy, následne postupovať v konverzáciách a nakoniec to zavŕšiť kurzom v zahraničí. Večne začínajúci študent by mal absolvovať individuálne hodiny, keďže skupinová výučba by ho zdržovala a bola pre neho neefektívna.

Niektorí ľudia sa hanbia rozprávať cudzím jazykom, lebo sa boja, že nehovoria správne. Čo je pre nich najlepšie, aby sa osmelili?

Áno, stretávam sa s tým často. V takom prípade sú len dve možnosti: dynamizovať výučbu jazyka cez individuálne hodiny, kde nie je priestor na to, aby sa študent hanbil alebo ísť do zahraničia na jazykový pobyt. V zahraničí je vytvorená taká atmosféra, že opätovne nie je priestor a čas na hanbenie. S fenoménom strachu/hanbenia sa stretávame najmä pri skupinových kurzoch, kde sa účastníci nepoznajú.

Poznám prípady, keď dospelí ovládajú jazyk natoľko, že dobre dokážu porozumieť písanému textu, vedia ho preložiť, ale nerozumejú hovorenému slovu cudzincov. Ako nadobudnúť tieto zručnosti?

Aj to je bežná situácia. V takom prípade sa pri učení zanedbala hovorená časť. Stáva sa to pri samoukoch, alebo to tak bývalo v minulosti, keď nebola možnosť prísť do styku s hovorovým slovom. V súčasnosti majú študenti množstvo príležitostí, keď môžu počúvať hovorové slovo a tak cibriť samotné porozumenie. V takýchto prípadoch odporúčam počúvať ten istý text viackrát, až kým mu študent porozumie a pochopí ho.

Osvedčil sa nám aj princíp, keď využívame individuálne doučovanie angličtiny, a prispôsobenými formami – napríklad prostredníctvom obľúbených pesničiek, či iných blízkych aktivít (filmy či business podcasty) s klientom prekladáme texty. S jedným texom pracujeme niekoľko krát tak, aby dokázal spracovať aj počutý text.

 Možno na základe vašich skúseností povedať, že pre istý typ ľudí sú vhodnejšie skupinové kurzy a pre iných individuálne?

Ak je vaším cieľom naozaj sa naučiť cudzí jazyk, vtedy sú individuálne hodiny najlepšou alternatívou. Ich výhodou je, že lektor sa prispôsobí vašej úrovni, maximálne sa nastaví na vaše potreby, a vy ako klient ste ten, kto môže usmerňovať, ako sa hodina bude uberať, či viac gramatiky, alebo viac konverzácie, alebo si precvičíte prezentáciu, ktorú budete mať v práci. Taktiež sa vám pri individuálnych hodinách lektor vie časovo prispôsobiť. Na druhej strane sú evidentné mínusy – najmä náklady a aj to, že pri individuálnych hodinách je nevyhnutná väčšia koncentrácia študenta, nemôžete sa ulievať. Naopak, pri skupinových hodinách vás môže práve skupina potiahnuť dopredu a motivovať vás.

Niektorí zamestnávatelia majú problém nájsť ľudí, ktorí by dobre ovládali nemčinu. Aký je záujem o kurzy nemčiny u vás, hlásia sa mladí ľudia alebo tí skôr narodení?

Po roku 1989 sa začala do popredia dostávať angličtina na všetkých úrovniach jazykového vzdelávania na Slovensku. Tým vytlačila nielen ruský jazyk, ale do značnej miery aj jazyk nemecký. Po dvoch dekádach absolútnej dominancie angličtiny náš trh práce zistil, že nám chýbajú nielen kvalifikovaní učitelia nemeckého jazyka, ale tiež ľudia, ktorí by ho ovládali na dobrej úrovni. Geografická blízkosť Nemecka a Rakúska nám tiež nepomáha k tomu, aby sme to vedeli aktívnejšie riešiť. Zároveň stále platí, že záujem o kurz nemčiny je podstatne menší a každý sa snaží naučiť anglický jazyk. Nemčinu sa učia najmä tí, ktorí ju už aktívne potrebujú v práci a uvedomujú si jej nenahraditeľnosť. Sú to väčšinou dospelí. U detí stále dominuje angličtina.

Aké máte skúsenosti s dospelými a so staršími ľuďmi, sú schopní naučiť sa cudzí jazyk vo vyššom veku? Sú pre nich vhodnejšie individuálne alebo skupinové kurzy?

Pre ľudí v produktívnom veku odporúčame individuálne hodiny pre už spomínané dôvody. Pre seniorov sú lepšie skupinové kurzy. Pre starších spoluobčanov, jazyková škola v Bratislave, poskytuje zároveň miesto socializácie. Jazykový kurz je miestom, kde sa stretnú s inými ľuďmi, jazyk vnímajú ho ako hobby, a tiež ako možnosť  byť v kontakte s rodinnými príslušníkmi alebo priateľmi, ktorí sú v zahraničí.

Dokáže VOLIS Academy pripraviť alebo doučiť človeka, ktorý má špecifické potreby znalosti jazyka v určitej oblasti, napríklad v energetike, stavebníctve, automobilovom priemysle?

 Pri odbornom jazykovom vzdelávaní odporúčame práve individuálne hodiny. Tam je nevyhnutná komunikácia medzi školou a študentom práve pred samotným vyučovacím procesom. Študent musí jasne povedať svoje očakávania, oblasti záujmu, sprístupniť želané texty, aby sa lektor na to mohol špeciálne pripraviť. Na mieru pripravujeme často prípravu na pohovor alebo prípravu na obchodné rokovanie. Zároveň si firmy objednávajú špecializované kurzy na telefonovanie, e-mailovanie, prezentovanie. Poskytujeme ich vo všetkých cudzích jazykoch. Najväčší dopyt je však v nemčine a angličtine. 

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.