počítač, internet, surfovanieReuters
StoryEditor

Atraktívna práca pre vás: tu sú tipy

17.03.2019, 23:00
Máte problém nájsť si prácu? Pozrite si tipy na zaujímavé pracovné miesta na Slovensku i v okolitých štátoch, kde sa dá dobre zarobiť. Prehľad sme pripravili v spolupráci s portálom ISTP.

Bratislavský kraj
Názov: Analytik štatistík a prognózovania

Miesto: Bratislava-Dúbravka
Spoločnosť: TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.
Informácie: Vypracovávanie analytických dokumentov v rámci projektov v oblasti štatistických zisťovaní, prognóz potrieb trhu práce a výskumu sociálno-ekonomických javov súvisiacich s trhom práce.
Základná zložka mzdy: 1 200 eur za mesiac
Kontakt: PaedDr. Lucia Dítětová, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421905948662
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1555630/analytik-statistik-a-prognozovania


Názov: Sales manager
Miesto: Ivanka pri Dunaji, okres Senec
Spoločnosť: AUTO Pharma, s. r. o.
Informácie: Riadiaci pracovník riadi činnosť predaja farmaceutických výrobkov.
Základná zložka mzdy: 1 200 eur za mesiac
Kontakt: Ing. Jozef Richtarech, riaditeľ spoločnosti, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421908767461
Link: www.istp.sk/pracovna-ponuka/1555675/sales-manager


Názov: Full Stack PHP Developer
Miesto: Bratislava-Karlova Ves
Spoločnosť: Websupport, s. r. o.
Informácie: Využi svoje zručnosti s Yii frameworkom, MySQL a Gitom. K dispozícii budeš mať aj Docker, Python, MongoDB, Redis a hromadu vecí okolo Linuxu, OpenStack alebo Salt. Očakávame veľmi dobrú znalosť jazyka PHP a SQL (ideálne MySQL), skúsenosti s MVC frameworkami, Git a chuť sa stále učiť nové koncepty a technológie.
Základná zložka mzdy: 1 800 eur za mesiac
Kontakt: Veronika Melicherová, HR Manager, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421911827388
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1525698/full-stack-php-developer



Názov: Rozpočtár, kalkulant
Miesto: Bratislava-Nové Mesto
Spoločnosť: PPA ENERGO, s. r. o.
Informácie: Vypracováva cenové kalkulácie a cenové ponuky na základe dopytu zákazníka v spolupráci s ostatnými útvarmi. Vypracováva odbytové rozpočty na základe projektovej dokumentácie.
Základná zložka mzdy: 1 100 eur za mesiac
Kontakt: Mgr. Viera Konečná, personálny manažér, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1557079/rozpoctar-kalkulant


Názov: Manažér implementácie odborných aktivít a vzdelávania NPPKSD
Miesto: Bratislava-Ružinov
Spoločnosť: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Informácie: Koncepčné nastavenie a implementácia špecifických odborných vzdelávacích aktivít projektu, koordinuje vzdelávanie a odborné aktivity projektu.
Základná zložka mzdy: 1 700 eur za mesiac
Kontakt: Mgr. Miroslava Krivošíková, personálna manažérka, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +42120431511
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1557000/manazer-implementacie-odbornych-aktivit-a-vzdelavania-nppksd


Názov: Projektový manažér/kalkulant
Miesto: Bratislava-Nové Mesto
Spoločnosť: SLOVCLEAN, a. s.
Informácie: Spoluzodpovedá za efektívnu – hospodárnu realizáciu výkonných prevádzkových činností v zmysle záväzných vnútropodnikových pravidiel, noriem spoločnosti a uzatvorených zmlúv.
Základná zložka mzdy: 1 000 eur za mesiac
Kontakt: Ivana Hnátiková, personalistka náborárka, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421948469022
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556921/projektovy-manazer-kalkulant


Názov: Koordinátor – duálne vzdelávanie – práca vhodná pre HR prac.
Miesto: Bratislava-Petržalka
Spoločnosť: Asociácia priemyselných zväzov
Informácie: Spolupráca pri tvorbe a aktualizácii školských vzdelávacích programov a tvorbe profilov absolventov učebných a študijných odborov SOŠ.
Základná zložka mzdy: 1 200 eur za mesiac
Kontakt: Mgr. Silvia Šeptáková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1529511/koordinator-dualne-vzdelavanie-praca-vhodna-pre-hr-prac-


Názov: Sektorový expert – elektrotechnika, IT, telekomunikácie
Miesto: Bratislava-Dúbravka
Spoločnosť: TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.
Informácie: Analytická činnosť v rámci sektora elektrotechniky, IT a telekomunikácií (strategické smerovanie, zamestnanosť, zamestnania, rozvoj ľudských zdrojov, investície, produkcia, rôzne štatistické ukazovatele a pod.).
Základná zložka mzdy: 1 200 eur za mesiac
Kontakt: PaedDr. Lucia Dítětová, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421905948662
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1513649/sektorovy-expert-elektrotechnika-it-telekomunikacie



Trnavský kraj
Názov: Mechanical Developer (CAD Inžinier)
Miesto: Galanta
Spoločnosť: SAMSUNG Electronics Slovakia, s. r. o.
Informácie: Analýza a špecifikácia mechanických, pneumatických a elektrických komponentov; návrhy dispozičných riešení; príprava analýz a ich prezentácia.
Základná zložka mzdy: 1 000 eur za mesiac
Kontakt: Mgr. Daša Jurčeková, Hiring Coordinator, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 0800726726
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1555740/mechanical-developer-cad-inzinier-


Názov: Majster výroby – mechanická obrobňa
Miesto: Piešťany
Spoločnosť: STAKOTRA MANUFACTURING, s. r. o.
Informácie: Organizácia a riadenie činnosti podriadených pracovníkov, efektívne zadeľovanie práce, koordinácia práce v dielňach.
Základná zložka mzdy: 1 000 eur za mesiac
Kontakt: Mgr. Sindy Straková, personalistka, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421 33 32104 54
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556351/majster-vyroby-mechanicka-obrobna


Názov: Účtovník/účtovníčka
Miesto: Trnava
Spoločnosť: PYRONOVA, s. r. o.
Informácie: Komplexné vedenie podvojného účtovníctva, spracovanie mesačných a ročných uzávierok, spracovanie daňových priznaní (DPH, DzP PO, DzMV).
Základná zložka mzdy: 1 000 eur za mesiac
Kontakt: Pavlína Vyhnáliková, personalistka, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556912/uctovnik-uctovnicka


Názov: Stavbyvedúci
Miesto: Piešťany
Spoločnosť: JS CAPITAL, s. r. o.
Informácie: Riadenie stavby – bytové objekty, rodinné domy.
Základná zložka mzdy: 2 000 eur za mesiac
Kontakt: Ing. Július Šubík, konateľ, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1543866/stavbyveduci


Názov: Agronóm
Miesto: Trnava
Spoločnosť: EXACT RECRUITMENT, spol. s r. o.
Informácie: Zabezpečovanie, riadenie a organizovanie práce a zamestnancov na úsekoch rastlinnej výroby v rámci podnikateľskej skupiny.
Základná zložka mzdy: 1 600 eur za mesiac
Kontakt: Ing. Veronika Debnárová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421948469189
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1532528/agronom


Trenčiansky kraj
Názov: CNC sústružník
Miesto: Nové Mesto nad Váhom
Spoločnosť: Masterwork Corp, s. r. o.
Informácie: Zhotovovanie súčiastok z dodaného materiálu na základe výkresovej dokumentácie a nastavenie stroja. Príprava a odskúšanie programu.
Základná zložka mzdy: 1 100 eur za mesiac
Kontakt: Mgr. Ivana Lacková, personálne oddelenie, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421918711752
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1557006/cnc-sustruznik


Názov: Zdravotnícky záchranár
Miesto: Rimavská Sobota, Bánovce nad Bebravou, Prievidza
Spoločnosť: Falck Záchranná, a. s.
Informácie: Odoberá základnú anamnézu od osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, od jej príbuzných a iných svedkov udalosti.
Základná zložka mzdy: 1 002 eur za mesiac
Kontakt: Iveta Juhásová, vedúca operačného strediska, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556913/zdravotnicky-zachranar


Názov: Farmaceut
Miesto: Bojnice, okres Prievidza
Spoločnosť: Nemocnica s poliklinikou Prievidza
Informácie: Pracovný čas: od 7.00 h do 15.00 h
Základná zložka mzdy: 1 193 eur za mesiac
Kontakt: Henrieta Kiripolská, referentka úseku RĽZ, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421465112114
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556914/farmaceut


Názov: Koordinátor chemického laboratória
Miesto: Levice
Spoločnosť: de Miclén, a. s.
Informácie: Koordinovanie zamestnancov chemického laboratória s cieľom zabezpečiť, aby všetky vstupné suroviny, bulky a finálne výrobky, ktoré podliehajú chemickým analýzam, boli kontrolované na základe interných špecifikácií.
Základná zložka mzdy: 1 300 eur za mesiac
Kontakt: Žaneta Spišáková, recruitment specialist, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421366293377
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556278/koordinator-chemickeho-laboratoria


Názov: Šéfkuchár
Miesto: Ráztočno, okres Prievidza
Spoločnosť: MV staving, a. s.
Informácie: Príprava a výdaj jedál, normovanie, riadenie tímu, skladové hospodárstvo.
Základná zložka mzdy: 1 000 eur za mesiac
Kontakt: Ing. Miroslav Kratka, riaditeľ horského hotela Remata, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421907295789
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556343/sefkuchar


Nitriansky kraj
Názov: Potravinársky technológ
Miesto: Lužianky, okres Nitra
Spoločnosť: TEKMAR SLOVENSKO, s. r. o.
Informácie: Kontrola a sledovanie technológie výroby v rámci jednotlivých krokov, optimalizácia parametrov, navrhovanie zlepšovania technologických procesov, podieľanie sa na inovácii v oblasti výroby.
Základná zložka mzdy: 1 000 eur za mesiac
Kontakt: Magdaléna Hunáková, referent PaM, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421377723030
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1545898/potravinarsky-technolog


Názov: PROCESNÝ AUDÍTOR (MQOS)
Miesto: Nitra
Spoločnosť: Jaguar Land Rover Slovakia, s. r. o.
Informácie: Priame vykonávanie interných procesných auditov podľa IATF 16949 2016, podľa JLR štandardov a procedúr na oddelení zvarovne, lakovne a montáže.
Základná zložka mzdy: 1 261 eur za mesiac
Kontakt: Jaguar Land Rover Slovakia, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556672/procesny-auditor-mqos-


Názov: Inžinier lisovania – nákup nástrojov
Miesto: Nitra
Spoločnosť: MATADOR Automotive Vráble, a. s.
Informácie: Vykonávanie odbornej pomoci pri posudzovaní konštrukčných návrhov lisovacích nástrojov (layouty, konštrukcia, simulácie).
Základná zložka mzdy: 1 300 eur za mesiac
Kontakt: Ing. Daniela Koklesová, personálna špecialistka, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421918638088
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556778/inzinier-lisovania-nakup-nastrojov


Názov: Kvalitár, kontrolór
Miesto: Komárno
Spoločnosť: K – CONTROLL, s. r. o.
Informácie: Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa a zdravotne postihnutého.
Základná zložka mzdy: 1 100 eur za mesiac
Kontakt: Márk Molnár, konateľ, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421908361004
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556528/kvalitar-kontrolor


Názov: Lekár so špecializáciou v odbore chirurgia
Miesto: Komárno
Spoločnosť: Nemocnica Komárno, s. r. o.
Informácie: V prípade záujmu kontaktujte zamestnávateľa telefonicky a dohodnite si termín stretnutia.
Základná zložka mzdy: 2 097,60 eura za mesiac
Kontakt: Iveta Pákozdyová, ved. PaM, tel.: 0357909683
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1474106/lekar-so-specializaciou-v-odbore-chirurgia


Banskobystrický kraj
Názov: Výrobný manažér
Miesto: Brezno
Spoločnosť: K – SUPRA, s. r. o.
Informácie: Plánovanie, riadenie a koordinovanie existujúcej výroby, výrobných procesov a kapacít.
Základná zložka mzdy: 1 550 eur za mesiac
Kontakt: Janka Schonová, tel.: +421918697256, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1555524/vyrobny-manazer


Názov: Riaditeľ ZŠ s MŠ
Miesto: Poniky
Spoločnosť: Obec Poniky
Informácie: Najmä výkon práce v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov.
Základná zložka mzdy: 1 450 eur za mesiac
Kontakt: Bc. Pavol Ondrejko, tel.: +421910912821, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1554177/riaditel-zs-s-ms


Názov: Senior JAVA programátor
Miesto: Banská Bystrica
Spoločnosť: SOFTIP, a. s.
Informácie: Budeš programovať a mať pod palcom vedenie skupiny programátorov. Čaká ťa zaujímavá a náročná práca podľa požiadaviek zákazníka z komerčnej sféry aj štátneho sektora.
Základná zložka mzdy: 1 600 eur za mesiac
Kontakt: Eva Lobellová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1553767/senior-java-programator


Názov: Implementačný špecialista
Miesto: Banská Bystrica
Spoločnosť: Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o.
Informácie: Návrh, príprava a realizácia riešení požiadaviek zákazníkov v projektoch implementácie softvérových riešení v oblasti spracovania a obehu dokumentov. Konfigurácia systémov, ich dokumentácia. Školenie používateľov.
Základná zložka mzdy: 1 500 eur za mesiac
Kontakt: Mgr. Oľga Sawmiová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1528117/implementacny-specialista


Názov: Asistentka TI/Procesný inžinier trainee
Miesto: Vlkanová
Spoločnosť: GEVORKYAN, s. r. o.
Informácie: Zodpovedá za plynulý chod výroby. Zabezpečuje po technickej a technologickej stránke riešenia problémov vo výrobe. Zodpovedá za riešenie pozastavených výrobkov a iné.
Základná zložka mzdy: 1 200 eur za mesiac
Kontakt: Bc. Martina Richterová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556801/asistentka-ti-procesny-inzinier-trainee


Žilinský kraj
Názov: Projektový manažér a koordinátor stavby

Miesto: Demänovská Dolina
Spoločnosť: REAL ESTATE SLOVAKIA, s. r. o.
Informácie: Koordinovanie prác na stavbe, koordinácia profesistov a pomocných pracovníkov, vyhľadávanie a zaobstarávanie pracovníkov na stavbu, kooperovanie s ostatnými stavbyvedúcimi.
Základná zložka mzdy: 1 000 eur za mesiac
Kontakt: Bc. Jana Kucháriková, tel.: +421911561139, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556989/projektovy-manazer-a-koordinator-stavby


Názov: Plánovač výroby
Miesto: Čadca
Spoločnosť: KOAM, s. r. o.
Informácie: Vypracovávanie a denné sledovanie plánu výroby. Usmerňovanie tímlídra s plánom výroby. Spracovávanie dát z výroby, reporting a iné.
Základná zložka mzdy: 1 200 eur za mesiac
Kontakt: Zuzana Chorvátová, tel.: +421911165604, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1554676/planovac-vyroby-s-miestom-vykonu-prace-v-cadci


Názov: Referent pre verejné obstarávanie a projektové riadenie
Miesto: Námestovo
Spoločnosť: Mesto Námestovo
Informácie: Komplexné verejné obstarávanie pre jednotlivé oddelenia Mestského úradu Námestovo vrátane príspevkových a rozpočtových organizácií mesta, a to od prípravy podkladov až do právoplatne ukončeného verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Základná zložka mzdy: 1 200 eur za mesiac
Kontakt: Mgr. Katarína Žatkuliaková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1554410/referent-pre-verejne-obstaravanie-a-projektove-riadenie


Názov: Výrobný inžinier
Miesto: Námestovo
Spoločnosť: Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s. r. o.
Informácie: Vývoj procesov a postupov montáže pre nové výrobné programy. Zavádzanie a skúšky technologických procesov na nové výrobky. Vypracovávanie analýz realizovateľnosti a PFMEA na výrobky a iné.
Základná zložka mzdy: 1 200 eur za mesiac
Kontakt: Mgr. Denisa Baleková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556650/vyrobny-inzinier


Názov: Team leader kvality
Miesto: Istebné
Spoločnosť: HOVAL, s.r.o.
Informácie: Vedenie tímu oddelenia kvality. Sledovanie údajov o kvalite v Q- SAP. Vedenie auditov a iné.
Základná zložka mzdy: 1 500 eur za mesiac
Kontakt: Mgr. Kralovenský Radim, tel.: +421435831617, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556959/team-leader-kvality



Košický kraj
Názov: Hardware konštruktér
Miesto: Košice-Západ
Spoločnosť: ACG consulting, s. r. o.
Informácie: Participácia na návrhu a vývoji hardvéru. Kreslenie prostredníctvom Mentor Graphics DxDesigner alebo iného konštrukčného programu. Implementácia zmien a iné.
Základná zložka mzdy: 1 500 eur za mesiac
Kontakt: Michaela Henkelová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: ttps://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556889/hardware-konstrukter


Názov: Majster
Miesto: Arnutovce
Spoločnosť: BauTop, s. r. o.
Informácie: Riadenie a organizácia prác na stavenisku, zabezpečenie úloh výrobného plánu, zabezpečenie prísunu materiálu, kontrola výkonu prác a iné podľa potreby.
Základná zložka mzdy: 1 000 eur za mesiac
Kontakt: Juraj Fifik, tel.: +421918032093, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556731/majster


Názov: Senior inžinier IKT
Miesto: Košice-Staré Mesto
Spoločnosť: T-Systems Slovakia, s. r. o.
Informácie: Vykonáva, koordinuje a zlepšuje najzložitejšie činnosti (prostredie 3. úrovne) potrebné na poskytovanie služieb IT a podpornej infraštruktúry.
Základná zložka mzdy: 1 175 eur za mesiac
Kontakt: Mgr. Marcela Pjechova, tel.: +42155 785 6118
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1557047/senior-inzinier-ikt


Názov: Lekár
Miesto: Sobrance
Spoločnosť: Regionálna nemocnica Sobrance, n. o.
Informácie: Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru na oddelení LDCH-ONS.
Základná zložka mzdy: 1 193 eur za mesiac
Kontakt: Mgr. Lenka Birovčáková, tel.: +421566419615, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1517092/lekar


Názov: Front-end developer/programátor
Miesto: Košice-Sever
Spoločnosť: SynergiQ, s. r. o.
Informácie: Hľadáme skúsených a šikovných JavaScript developerov na prácu na projekte pre nášho silného slovenského partnera. Pracujeme na vývoji moderného systému pre realizáciu verejných obstarávaní s dôrazom na bezpečnosť.
Základná zložka mzdy: 1 300 eur za mesiac
Kontakt: Miroslav Staroň, tel.: +421948272142
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1554360/front-end-developer-programator


Prešovský kraj
Názov: Operations director facility & cleaning
Miesto: Bardejov
Spoločnosť: EDYMAX Facility Management SE
Informácie: Riadi chod divízie Facility & Cleaning, obchod a nábor. Zodpovedá za realizačné strategické operatívne fungovanie divízie. Zodpovedá za všetky projekty divízie a pod.
Základná zložka mzdy: 1 500 eur za mesiac
Kontakt: Mgr. Anna Barániková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556304/operations-director-facility-cleaning


Názov: Zootechnik
Miesto: Malcov
Spoločnosť: Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov
Informácie: Zabezpečenie plynulej prevádzky na dvoroch. Sledovanie zdravotného stavu a úžitkovosti chovaných zvierat. Pravidelné informovanie vedenia o produkcii, reprodukcii, stavoch zvierat a pod.
Základná zložka mzdy: 1 100 eur za mesiac
Kontakt: Ing. Jozef Petrek, tel.: +421910946456, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1556254/zootechnik


Názov: Project Manager for Automatization
Miesto: Lipany
Spoločnosť: TEAM INDUSTRIES, s. r. o.
Informácie: Are you interests in new projects? Is your working dream implement new technology to production? Are you a leader? Have you the engineering education? If you answer YES we are looking for you.
Základná zložka mzdy: 1 200 eur za mesiac
Kontakt: Ing. Michaela Kučmová, tel.: +421918750904, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1529611/project-manager-for-automatization


Názov: Riadiaci pracovník v obchode a marketingu
Miesto: Bardejov
Spoločnosť: MoiMondo, s. r. o.
Informácie: Riadenie predajných činností spoločnosti. Vytváranie marketingovej stratégie. Finančná analýza predaja a iné.
Základná zložka mzdy: 1 100 eur za mesiac
Kontakt: Ing. Peter Michalík, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1555510/riadiaci-pracovnik-v-obchode-a-marketingu


Názov: Technik riadiacich systémov
Miesto: Snina
Spoločnosť: UNEX Slovakia, a. s.
Informácie: Znalosť funkcie a činnosti riadiacich systémov obrábacích strojov. Schopnosť diagnostiky chybových hlásení. Identifikácia a vlastné opravy strojov a pod.
Základná zložka mzdy: 1 000 eur za mesiac
Kontakt: Ing. Mária Durňáková, tel.: +421577862601, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1554391/technik-riadiacich-systemov


Zahraničie
Názov: Senior Automation Engineer
Miesto: Írsko, Mullingar
Spoločnosť: Pem Automation Ltd
Informácie: Design of control systems for automated machinery. Manage the build of control systems. Write, install, test of PLC and HMI programs, etc.
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1557108/senior-automation-engineer


Názov: Minőségi mérnök/inžinier kvality
Miesto: Maďarsko, Sátoraljaújhely
Spoločnosť: Prec-Cast Öntödei Kft.
Informácie: Zamestnávateľ sa zúčastní na veľtrhu práce Job Expo 2019 v dňoch 16. až 17. apríla 2019 v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre. Príďte sa s ním osobne porozprávať a nezabudnite si priniesť životopis.
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1557100/min-segi-mern-k-inzinier-kvality


Názov: CAD Konštruktér
Miesto: Rakúsko, Schärding
Spoločnosť: ACE consulting GmbH
Informácie: Tvorba CAD výkresov. Návrh a konštrukcia komponentov pre výstavné stránky. Vytvorenie zoznamu dielov a materiálov. Kontrola požiadaviek a prevedenie objednávok.
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1557107/cad-konstrukter-m-z-


Názov: Ergoterapeut/-ka
Miesto: Česká republika, Dubí u Teplic, okres Teplice
Spoločnosť: Tereziny Lázně Dubí, a. s.
Informácie: Individuální a skupinová ergoterapie dle indikace lékaře. Vedení jednoduché dokumentace. Ergoterapeutické intervence dle vlastního profesionálního úsudku.
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1478491/ergoterapeut-ka


Názov: Animátori voľného času
Miesto: Chorvátsko, Slovinsko, Thajsko
Spoločnosť: Love CARPE DIEM
Informácie: Guest relation, guest entertainment.
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1545535/animatori-volneho-casu-entertainer-in-tourism-

01 - Modified: 2023-03-30 07:21:06 - Feat.: - Title: Hotelom a reštauráciám chýbajú tisíce ľudí. Lepšie platy núkajú aj amatérom 02 - Modified: 2023-03-29 04:54:53 - Feat.: - Title: Umelá inteligencia by mohla nahradiť stovky miliónov pracovných miest, predpokladá americká banka 03 - Modified: 2023-03-17 10:31:40 - Feat.: - Title: Cítite sa ako automobilový expert? Tento kvíz bude pre vás poriadne náročná skúška 04 - Modified: 2023-03-10 14:15:21 - Feat.: - Title: Americká ekonomika vytvorila vo februári oveľa viac pracovných miest, ako sa čakalo 05 - Modified: 2023-02-08 21:00:00 - Feat.: - Title: Štát posiela regiónom milióny. Majú prosperovať
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
30. marec 2023 10:50