09.04.2019, 00:04

Vyrovnávací príplatok pre starodôchodcov podľa verejnej ochrankyne práv znevýhodní skupinu penzistov

Namiesto vyrovnávacieho príplatku pre starodôchodcov sa má vypočítavať takzvaný fiktívny dôchodok. Zmeny v pôvodnom návrhu zákona o sociálnom poistení predstavila jedna z predkladateliek návrhu poslankyňa Irén Sárközy.

Vyrovnávací príplatok pre starodôchodcov podľa verejnej ochrankyne práv znevýhodní skupinu penzistov

„Návrh prináša odstránenie diskriminácie pre penzistov, ktorí majú nárok na nižší dôchodok ako dôsledok rozdelenia ČSFR,“ vysvetľuje Irén Sárközy. „Doteraz sa od 1. 1. 2016 poskytoval takzvaný vyrovnávací príplatok. Mohli ho však získať iba tí poistenci, ktorí mali do dňa rozdelenia, do konca roku 1992, minimálne 25 rokov československého poistenia. Podmienku však fakticky mohli splniť iba ľudia narodení do roku 1952, nie mladší. Aj súdy vo svojich rozhodnutiach opakovane konštatovali, že takýto stav je v rozpore s ústavne garantovaným právom na primerané zabezpečenie v starobe.“

Mazanie rozdielov
Výška dôchodku by sa mala určiť tak, že sa najskôr vypočíta fiktívny dôchodok. „Ide o dôchodok, na ktorý by mal penzista nárok, ak by sa jeho doby poistenia, odpracované roky ako i náhradné doby, nedelili medzi Českú republiku a Slovenskú republiku, ale všetky by sa zohľadňovali na Slovensku podľa slovenského zákona tak, ako je to aj pri iných poistencoch, ktorí pracovali na Slovensku. Od fiktívneho dôchodku sa potom odráta suma starobného dôchodku vyplácaného z Českej republiky,“ vysvetľuje Irén Sárközy. Vzniknutý rozdiel bude slovenský starobný dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou.

Verejná ochrankyňa práv sa Mária Patakyová sa však listom obrátila na prezidenta so žiadosťou o vrátenie schváleného zákona do národnej rady. Podľa nej jej zásadná pripomienka k navrhovanému zákonu nebola akceptovaná. „Hlavný problém vidím v tom, že zákon, v znení v akom bol prijatý, i naďalej situáciu osôb, ktorým na Slovensku vznikol nárok na dôchodkovú dávku, avšak za československé obdobie dôchodkového poistenia, ktoré sa považuje za obdobie dôchodkového poistenia Českej republiky, im nárok na dôchodkovú dávku podľa českých právnych predpisov nevznikol. Dôvodom je, že v Českej republike sú v mnohých prípadoch podmienky pre vznik nároku na dôchodok, najmä pokiaľ ide o rozsah získaného obdobia dôchodkového poistenia, oveľa prísnejšie ako v Slovenskej republike,“ uviedla Mária Patakyová.

Kto je v nevýhode
Obmbusmanka zaznamenala viacero prípadov ľudí nachádzajúcich sa v situácii, v ktorej poberajú iba slovenský dôchodok vo veľmi nízkej sume nedosahujúcej ani výšku životného minima. „Ich situáciu vnímam ako neúnosnú a z hľadiska zachovania základných práv až neprijateľnú. Je zrejmé, že doby dôchodkového poistenia (zabezpečenia) získané za existencie spoločného štátu neboli a ani nie sú dobami poistenia získanými v cudzine. Za takéto sa považujú iba na účely určenia, ktorý nástupnícky štát bude za túto dobu priznávať dôchodok. Je preto neprijateľné, aby sa tieto osoby dostávali do tak zásadne odlišného postavenia ako osoby, ktorým československú dobu poistenia hodnotí Slovenská republika,“ napísala ombudsmanka v liste.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.