Pixabay
StoryEditor

Predávate cez internet? Tieto informácie musíte dať kupujúcemu

10.04.2019, 12:24
Chcete predávať svoje produkty cez internet a vyhnúť sa pokutám? Mali by ste si osvojiť viacero pravidiel, ktoré treba dodržať. Upozorňuje na ne Danuša Krkošová, hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie.

A. Predaj cez internet je v reči zákona vlastne predaj na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Riadi sa viacerými zákonmi: zákonom o elektronickom obchode, špeciálnym zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

B. Pri ponuke tovaru alebo služby ste povinný kupujúcemu na internetovej stránke počítača alebo inom elektronickom zariadení, napríklad na mobile, poskytnúť najmä tieto informácie:

1. názov, obchodné meno a sídlo, ak podnikáte ako právnická osoba, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska, ak podnikáte ako fyzická osoba, napríklad na základe živnostenského oprávnenia,

2. daňové identifikačné číslo, ak ste platiteľom dane z pridanej hodnoty

3. adresu elektronickej pošty a telefónne číslo

4. označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu,

5. názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému vaša činnosť ako poskytovateľa
služieb podlieha.

C. Pred uzavretím zmluvy musíte odberateľovi jasne a zrozumiteľne oznámiť:

1. hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitého prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,

2. svoje obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania buď vaše ako predávajúceho alebo osoby, ktorá vo vašom mene ako predávajúceho koná,

3. svoje telefónne číslo a ďalšie údaje dôležité preto, aby sa s vami spotrebiteľ skontaktoval, najmä adresu vašej elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich máte,

4. adresu, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy vášho miesta podnikania,

5. celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane DPH a všetkých ostatných daní,

6. ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta,

7. náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky – alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe akým s vypočíta,

8. cenu za použitie mobilov, telefónov a počítačov, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,

9. platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa zaväzujete dodať tovar alebo službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,

10. informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy. Poskytujete mu aj formulár na odstúpenie od zmluvy.

14 dní je lehota na odstúpenie od zmluvy – plynie odo dňa, keď ste odberateľa informovali, že ak od zmluvy odstúpi, bude znášať náklady na vrátenie tovaru a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátení tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

11. informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa, aby vám uhradil cenu za skutočne poskytnuté plnenie – ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas – začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy ...,

12. informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

13. poučenie o zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru alebo služby,

14. informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ...

15. informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,

16. informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vypláva pre spotrebiteľa taký záväzok,

17. informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cenou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa ste sa ako predávajúci zaviazali tento systém využívať.

Rada spotrebiteľom: Ak predávajúci alebo, ten, kto cez internet ponúka služby nedodržiava zákonné podmienky, Slovenská obchodná inšpekcia neodporúča objednávať žiaden tovar, ani službu a už vôbec nie platiť vopred. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok – okrem prípadov, keď sa so spotrebiteľom dohodne na inej dobe plnenia. Ak sa nakupujúci stane obetou podvodu SOI odporúča oznámiť to orgánom činným v trestnom konaní. K podaniu je potrebné pripojiť doklady o zaplatení ponúkanej služby alebo tovaru.

01 - Modified: 2023-05-29 09:23:13 - Feat.: - Title: Nepochopiteľný krok Tesly. Jej zákazníci už hromadne rušia objednávky, konkurenti sa tešia 02 - Modified: 2023-05-23 22:00:00 - Feat.: - Title: Novinky v predaji a prenájme poľnohospodárskych pozemkov, čo platí a čo sa bude meniť (prehľad) 03 - Modified: 2023-05-18 12:35:24 - Feat.: - Title: Najpredávanejšie elektromobily v Európe: Top model úplne rozdrvil zvyšok konkurentov 04 - Modified: 2023-05-16 09:43:41 - Feat.: - Title: Paradox jazdeniek z Nemecka: Mnohé tam na cestách nikdy nejazdili, môžu byť pascou 05 - Modified: 2023-05-05 12:30:00 - Feat.: - Title: Predali Epsteinove ostrovy orgií. Nový majiteľ má s nimi odvážne plány, na čo má slúžiť miesto hriechu?
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
31. máj 2023 22:53