StoryEditor

O spoločnom majetku sa rozhodne pred dedením

17.04.2019, 00:00
Podstatu a rozsah typu vlastníctva medzi manželmi určuje Občiansky zákonník. Patrí tam zjednodušene všetko, čo nadobudol ktorýkoľvek z manželov počas manželstva, okrem vecí síce nadobudnutých za trvania manželstva, ale ktoré jeden z manželov dostal darom alebo zdedil.

Smrťou alebo súdom, ktorým sa potvrdí vyhlásenie osoby za mŕtvu, zaniká manželstvo zosnulého. To je aj dôvod, pre ktorý sa na prejednávaní dedičstva najskôr vysporiada bezpodielové spoluvlastníctvo, ktoré mala daná osoba s manželom či manželkou. Súčasťou uznesenia o dedičstve môže byť aj uznesenie o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva zosnulého a jeho manželky alebo manžela. „Môže sa vysporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi. Ak však k dohode nedôjde, rozhodne o tom notár, pričom sa riadi úpravou obsiahnutou v Občianskom zákonníku,“ objasňuje notár Juraj Göbl.

Nesporové konanie
Prejednávanie dedičstva patrí do kategórie nesporových konaní. Ak sú niektoré skutočnosti sporné, napríklad, čo patrilo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, notár takýto majetok nezahrnie do dedičstva. „Ak sú majetok alebo dlhy bezpodielového spoluvlastníctva manželov medzi účastníkmi sporné, notár sa obmedzí len na zistenie ich spornosti a pri výpočte čistej hodnoty dedičstva na ne neprihliada. O prípadnej spornej skutočnosti rozhodne súd,“ objasňuje Göbl.


Až potom začne notár ako súdny komisár konanie, na ktorom prerokuje a rozhodne o dedičstve. „Pri rozhodnutí sa riadime Civilným mimosporovým poriadkom a nadobudnutie dedičstva sa potvrdzuje, a to spätne ku dňu smrti,“ vraví notár.


Závery konania
Podielové spoluvlastníctvo k určitej veci môže vzniknúť aj na základe záverov dedičského konania. Pôjde podľa Göbla o prípady, ak dedičským rozhodnutím nadobudne vec viacero vlastníkov. „Napríklad byt bol predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov a v rámci jeho vysporiadania získa pozostalá manželka jednu polovicu bytu. Druhú podľa schválenej dohody dedičov nadobudne dcéra zosnulého. Takto vzniknuté podielové spoluvlastníctvo podlieha všeobecnému režimu, ktorý upravuje Občiansky zákonník.“


Podielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť aj k veci, ktorá patrila len zosnulému, ak ju na základe vysporiadania dedičstva získajú viacerí. „Znova môže ísť o schválenú dohodu dedičov. Alebo ak dedičia dohodu neuzavrú, notár potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, a to podľa zákona alebo podľa závetu,“ vraví notár. Upozorňuje však, že dedičia sú v určitých situáciách obmedzení.

Najčastejšie zákazom drobenia poľnohospodárskeho alebo lesného pozemku. „Notár dedičov oboznámi so zákonným obmedzením vysporiadania dedičstva a vysporiada ho v súlade so zákonom.“

Zákaz drobenia
Na základe rozhodnutia o dedičstve nemôže vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako dvetisíc štvorcových metrov, ak ide o poľnohospodársku pôdu, alebo menší ako päťtisíc štvorcových metrov, ak ide o lesný pozemok. Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie zase vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako dvetisíc štvorcových metrov, avšak zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než dvetisíc štvorcových metrov. „Obmedzenia sa uplatňujú od určitého dátumu, a preto je pre nás podstatný dátum smrti poručiteľa, keďže podľa zákona sa dedičstvo nadobúda jeho smrťou,“ vraví notár Göbl.

Notárske zápisnice
Zákonný rozsah bezpodielového spoluvlastníctva nie je definitívny. Pripúšťa, aby si manželia upravili rozsah svojho bezpodielového spoluvlastníctva odlišne rôznymi dohodami vo forme notárskej zápisnice.
Okrem týchto modifikačných dohôd notár v rámci konania o dedičstve vysporadúva bezpodielové spoluvlastníctvo alebo vysporadúva spoluvlastnícky podiel poručiteľa. V dôsledku dedičského rozhodnutia môže vzniknúť režim podielového spoluvlastníctva.


Notár spisuje aj notárske zápisnice o právnych úkonoch, ktorých predmetom môžu byť aj veci a majetok patriaci do bezpodielového alebo podielového spoluvlastníctva. „Napríklad o dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva manželov. Treba podotknúť, že dohody spísané notárom v...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2022-09-13 13:30:00 - Feat.: - Title: Namiesto dedičstva dar. Aké riziká a výhody prináša darovacia zmluva a čo treba pri darovaní dodržať 02 - Modified: 2022-09-12 17:30:00 - Feat.: - Title: Môžete vydediť vášho pomtoka, ak o vás nejaví záujem? Odpovedá advokát 03 - Modified: 2022-09-12 13:30:00 - Feat.: - Title: Chcete niekomu odkázať majetok? Pri závete dodržte striktné pravidlá 04 - Modified: 2022-08-16 13:46:19 - Feat.: - Title: Zdedili ste dom a obávate sa veľkej dane? Možno ju budete musieť platiť aj vy 05 - Modified: 2022-08-04 13:20:09 - Feat.: - Title: Zdedili ste po niekom dlhy a chcete sa ich zbaviť? Experti vám poradia, ako na to
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
30. september 2022 13:48