14.05.2019, 16:56

Neplatia vám nájomné za pôdu? Zmluvu môžete skončiť

Agropodnikateľ vám neplatí nájomné za pôdu? Môžete s ním zmluvu ukončiť. Ako to urobíte zákonným spôsobom a ako môžete z nájmu dostať viac, radia odborníci z praxe. Kúpte si Hospodárske noviny túto stredu (15. 5.) a dostanete do rúk aj vzor zmluvy.

Neplatia vám nájomné za pôdu? Zmluvu môžete skončiť

Dohoda o výške nájomného je podmienkou uzavretia zmluvy o nájme pozemku – poľnohospodárskej pôdy alebo iného pozemku prenechaného na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku. Vyžaduje sa buď dohoda o výške alebo o spôsobe určenia, pričom je najmenej jedno percento z hodnoty poľnohospodárskej pôdy.

Pozor! Ak ide o pozemok evidovaný v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorý slúži na poľnohospodárske účely alebo o pozemok zastavaný stavbou, ktorá slúži na poľnohospodárske účely, výška nájomného je najmenej dvojnásobok obvyklej výšky nájomného v danom katastrálnom území.

Aj to za predpokladu, že sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Rovnako tak sa určí aj výška odplaty za užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy v areáli poľnohospodárskeho podniku, ktorý je zastavaný stavbami na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991, ak slúži na poľnohospodárske účely.

Ak nie je dohodnuté alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, platí sa nájomné z poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov
polročne pozadu 1. apríla a 1. októbra.

Advokát Róber Bános upozorňuje, že si môžete dojednať aj vyšší nájom.

„Ak priemerné ceny výrobkov, ktoré sú predmetom regulácie trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, pestovaných na prenajatých pozemkoch počas troch po sebe nasledujúcich rokov klesli alebo stúpli o viac ako 20 percent, môže prenajímateľ alebo nájomca požadovať pomernú úpravu nájomného. A to počnúc najbližším obdobím, za ktoré sa nájomné platí. Umožňuje mu to zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov,“ upozorňuje Bános.

Mali by ste tiež vedieť, že
5 rokov
je najnižšia možná doba, na ktorú môžete pozemok prenajať nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

1. november
k tomuto dňu môžete vypovedať nájomnú zmluvu a to len písomne, ak ste ju uzavreli na neurčitý čas

1 rok
je zákonom určená výpovedná lehota, ak sa nedohodnete na inej

5 rokov
je výpovedná lehota v prípade, že ste uzavreli zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
na neurčitý čas, vypovedať ju môžete len písomne.

Kúpte si Hospodárske noviny už túto stredu (15. 5.) a dozviete sa aj, akú čo najvýhodnejšiu zmluvu môžete uzavrieť s družstvom alebo agropodnikateľom.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.