21.05.2019, 00:40

Dlh exekútorovi môžete zaplatiť aj v splátkach

Jedným z nových inštitútov, ktoré priniesli ochranu dlžníka v exekučnom konaní, je možnosť požiadať o splácanie dlhu v splátkach. Ak exekútor žiadosti vyhovie, exekúcia sa odloží a dlžník má dodatočnú lehotu na splatenie dlhu .

Dlh exekútorovi môžete zaplatiť aj  v splátkach

Zákonnými podmienkami povolenia splatenia vymáhaného nároku formou splátok sú:
- dlžníkom je fyzická osoba,
- nespochybňuje vymáhaný nárok,
- žiadosť nebola podaná opätovne,
- vymáhanie musí byť v sume prevyšujúcej minimálnu mzdu a zároveň neprevyšujúcej 2 000 eur,
- dlžník sa zaviaže splatiť dlh do desiatich mesiacov v pravidelných splátkach a v rovnakej výške s výnimkou splátky prvej, ktorá musí byť 50 eur a poslednej splátky, ktorej výška sa určí podľa zostatku dlhu,
- dlžník uhradí prvú splátku 50 eur najneskôr do 15-tich dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Všetky ďalšie splátky budú splatné v deň nasledovných kalendárnych mesiacov, ktoré sa číselne zhodujú s dňom zaplatenia prvej splátky.

Ak dlžník splní všetky podmienky, exekútor mu musí povoliť plnenie v splátkach a vydať rozhodnutie o odklade exekúcie. Ide o jeho povinnosť, ktorá nie je závislá od iných vecí zistených v konaní. Voči rozhodnutiu o povolení splniť dlh v splátkach nemožno namietať, dokonca ani zo strany veriteľa.

Možnosť splatenia vymáhaného dlhu v splátkach je určená len pre dlžníka - fyzickú osobu alebo samostatne zárobkovo činnú osobu. Súdny exekútor skúma splnenie podmienok na povolenie splátok v "rozhodnom čase", za ktorý sa považuje obdobie do momentu podania žiadosti. Dlžník môže požiadať o splátky ihneď po doručení upovedomenia o začatí exekúcie. V takom prípade však bude exekútor rozhodovať o žiadosti až po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na zaplatenie prvej splátky 50 eur. Ďalšie splátky musí splácať mesačne, vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky. Dlžník sa k tomu zaviaže písomne.

Rozhodnutie exekútora o povolení splátok sa doručí dlžníkovi i veriteľovi spolu s upovedomením o odklade exekúcie bez blokácie majetku. Exekútor zruší blokáciu a bude dohliadať na riadne a včasné splácanie vymáhaného záväzku dlžníka. Ak však dlžník nespĺňa niektorú zo zákonných podmienok, plnenie v splátkach môže odobriť veriteľ.

„Z našej doterajšej praxe môžeme konštatovať, že dlžníci majú o splácanie svojich dlhov v splátkach pomerne veľký záujem,“ konštatuje Veronika Vlčková zo spoločnosti HMG Advisory Group . „Vo väčšine prípadov však podávajú žiadosť, ktorá je závislá na súhlase veriteľa. O možnosť "automatického" povolenia splátok, ktoré musí exekútor schváliť, akonáhle sú splnené zákonom stanovené podmienky, sa ani len nepokúšajú," dôvodí Marián Hutter z HMG Advisory Group . „Pritom žiadosť sa nespoplatňuje a jej povolením získa dlžník odklad exekúcie."

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.