28.05.2019, 16:45

Kúpa či predaj pozemku? Zorientujte sa v liste vlastníctva

Chcete predať pôdu? Má váš pozemok viac vlastníkov – čo ak vám niektorý z nich neoznámil zmeny v liste vlastníctva? Dozviete sa v stredajších HN.

Kúpa či predaj pozemku? Zorientujte sa v liste vlastníctva
Zdroj: Reuters

Potrebujete zapísať nehnuteľnosť do katastra a nepoznáte návod. Nerozumiete údajom v liste vlastníctva, čo na ňom znamenajú časti: A, B, a C? Ako vysvetľuje Úrad geodézie, kartografie a katastra, časť A obsahuje: všetky nehnuteľnosti, ktoré sú súčasťou vlastníctva, ako aj súvisiace údaje, a to výmeru, druh pozemku, kód spôsobu využívania pozemku, kód o tom, či pozemok je, alebo nie je súčasťou spoločnej nehnuteľnosti, príslušnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A. V tejto časti môžu byť zapísané aj stavby. Časť B obsahuje: meno, priezvisko, rodné priezvisko alebo názov vlastníka nehnuteľnosti, dátum narodenia, rodné číslo alebo identifikačné číslo organizácie, spoluvlastnícky podiel, spôsob nadobudnutia podľa verejnej alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B, ďalej byty a nebytové priestory, nájomné práva k pozemkom, poznámky o skutočnostiach a súvislostiach s nehnuteľnosťami. Časť C obsahuje: vecné bremeno (jeho obsah, označenie oprávnenej osoby z vecného bremena vrátane zápisu bremena do listu vlastníctva tejto osoby), záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať patričné účinky (označenie oprávnenej osoby z predkupného práva), ďalej iné práva a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C; pozor, v časti C sa výška dlhu neuvádza.

Z prvých dvoch častí sa dozviete, o akú nehnuteľnosť ide, kto ju vlastní, prípadne ktorá osoba má k nehnuteľnosti iné práva, napríklad právo nájmu. Tretiu časť, časť o ťarchách, neprehliadnite, ak sa zaujímate o kúpu pozemku, domu či bytu. List vlastníctva totiž obsahuje aj informáciu o tom, či nehnuteľnosť nie je zaťažená nejakým záväzkom. Ak je táto časť, teda bod C, listu vlastníctva „bez zápisu“, neznamená to, že na danej nehnuteľnosti nie je žiadna ťarcha, ale to, že nehnuteľnosť môže byť teoreticky zaťažená zákonným vecným bremenom, ktoré však nemusí byť zapísané na liste vlastníctva. Dôležité sú aj poznámky na konci. Zapisuje sa v nich napríklad uvalenie konkurzu na majetok vlastníka, začatie exekučného alebo vyvlastňovacieho konania, prípadne aj spochybnenie hodnovernosti údajov katastra. Nezabudnite, že na jeden list vlastníctva nie je možné zapísať pozemky, ktoré vlastníte v rôznych spoluvlastníckych podieloch.

Správne poplatky uhradíte formou e-kolku, ktorý si pri žiadosti o výpis vytlačíte v kolkomate priamo na okresnom úrade. Platbu môžete urobiť aj elektronicky, buď s pomocou internetbankingu, alebo mobilnej aplikácie. Výpis z listu vlastníctva sa vydáva ku konkrétnemu dátumu a času. Údaje v informačnom systéme katastra nehnuteľností sa denne online aktualizujú zápismi prijatých listín, čo znamená, že aj údaje na listoch vlastníctva sa priebežne menia. V súčasnosti sa práve vďaka neustálej aktualizácii katastra už nevyžaduje prikladať k rôznym žiadostiam výpis z listu vlastníctva. Samotné organizácie si údaje katastra dokážu overiť priamo prostredníctvom portálov spravovaných Úradom geodézie, kartografie a katastra.

Podrobnejšie informácie o údajoch na listoch vlastníctva, ako aj o postupoch na katastri sa dočítate v servisnej prílohe HN EXPERT v stredajších Hospodárskych novinách.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.