StoryEditor

Ján Pitoňák: Nie som najlepší právnik vo firme

24.04.2007, 00:00
Výkonný riaditeľ a prokurista firmy T-Mobile Ján Pitoňák.

Vyštudoval právo, stal sa advokátom, potom podnikovým právnikom. Napriek tomu tvrdí, že už nie je len právnikom. Výkonný riaditeľ spoločnosti T-Mobile divízie pre právo, reguláciu a vzťahy s operátormi Ján Pitoňák hovorí, že je viac manažérom ako výkonným právnikom. Pochádza z Popradu, kde vyštudoval aj gymnázium. Do štvrtého ročníka však nastúpil v Banskej Štiavnici do prípravky na zahraničné štúdium. V tom čase to bola jediná možnosť, ako sa dostať študovať do zahraničia. Jeho cieľom bolo stať sa študentom medzinárodných vzťahov v Moskve. Úspešne absolvoval prijímacie skúšky, ktoré sa robili na bratislavskej Právnickej fakulte. Prišla však revolúcia a zo zahraničného štúdia nebolo nič. Právnická fakulta mu však ponúkla možnosť, aby sa stal jej študentom. "Od medzinárodných vzťahov k právu nie je príliš ďaleko. Je to jedna z vetiev na tom istom strome," vraví Pitoňák.
Zamestnávali ho učitelia
Už v druhom semestri sa zamestnal v advokátskej kancelárii. "Bolo to veľmi dobré, pretože som mal možnosť vidieť, ako sa robí v advokácii. Zamestnali ma advokáti, ktorí boli zároveň aj moji učitelia na fakulte." Pre jeho vyzretie mala najväčší prínos prax v advokátskej kancelárii u doktora Šimkoviča a doktorky Majeríkovej. "Bola to na tú dobu veľká kancelária. Treba si uvedomiť, že v roku 1990 existovali najmä advokáti ako jednotlivci. Tu bola zrazu firma, kde boli partneri, ktorá mala svoj systém, hierarchiu a kvalitnú klientelu," hovorí. O šťastí hovorí aj preto, lebo okrem administratívnej práce, ktorú väčšinou študenti robia, tu mal možnosť aj posudzovať problémy po právnej stránke.
Hoci mu nevyšlo štúdium v Moskve, predsa len istý čas strávil v zahraničí. Získal štipendium a jeden semester strávil na univerzite v Utrechte v Holandsku, neskôr aj na medzinárodnom súdnom dvore v Haagu. Po skončení školy strávil ďalší semester štúdiom práva v Ríme.
Aby sa mohol stať advokátom, nastúpil ako koncipient v právnickej kancelárii u doktora Ružičku, ktorý bol taktiež jeho pedagógom na fakulte. "Mal som tu veľký priestor na samostatný výkon. Každý, kto mal nejaký talent, ho mohol naplno využiť a neboli mu kladené žiadne prekážky. Naopak, bol podporovaný v tom, aby sa mohol rozvíjať. Právnici sú zvláštny druh profesie, kde sa snúbi individuálny talent so schopnosťou hrať tímovo." Päť rokov tu robil koncipienta a pár mesiacov po zložení advokátskych skúšok dostal ponuku z vtedajšieho EuroTelu. Nastúpil tu na pozíciu vedúceho právneho oddelenia. I keď sa názov jeho zamestnávateľa zmenil na T-Mobile, zostal mu verný.
Už v advokácii ho lákalo vyskúšať túto prácu. Ako hovorí, lákala ho predovšetkým intenzita vzťahu s klientom, pretože väzba medzi právnikom a firmou je veľmi silná. Podnikový právnik je podľa neho ako rodinný právnik. "Sme s firmou v stave vzájomnej závislosti, a to ako robíme svoju prácu priamo ovplyvňuje úspech spoločnosti. A tento aspekt ma na mojej práci fascinuje," vraví.

Bráni firmu pred reguláciou
Dnes je výkonným riaditeľom divízie pre právo, reguláciu a vzťahy s operátormi. Napriek tomu ťažisko jeho práce nespočíva v posudzovaní zmlúv a zastupovaním T-Mobilu pred súdom. Za svoju hlavnú úlohu považuje premostiť obchodné a strategické ciele firmy s reguláciou telekomunikačného sektora a predložiť riešenie, ktoré takto obstojí "a prinesie želaný výsledok," dodáva Pitoňák. Komunikuje s regulačnými úradmi a nezriedka aj s politikmi.. "Našou úlohou je obrusovať hrany a pokúšať sa obmedziť zásahy štátu do podnikania , kde sa dá a je to zmysluplné," vraví o svojej práci. Zastupuje T-Mobile pri vyjednávaní a styku s inými operátormi. Viedol negociačný tím, ktorý úspešne dohodol národný roaming s s Telefónicou O2, alebo rokuje o virtuálnom operátorovi na Slovensku. Za viac ako právnika sa v súčasnosti považuje za manažéra. "Nemôžem sa hrdiť tým, že by som bol najlepším právnikom v mojom tíme, alebo že by som najlepšie rozumel telekomunikačnému sektoru . Mojou úlohou je viesť a motivovať tím špecialistov tak, aby sme boli schopní pripraviť dostatočne efektívnu stratégiu, a túto potom zrealizovať k úspechu," hovorí o svojej práci.
I keď sa možno mnohým zdá, že byť právnikom vo firme je nudné, Pitoňák tvrdí, že sa rozhodne nenudí. "Táto firma rieši denne množstvo problémov. Spoločnosť, ktorá má zodpovednosť k viac ako dvom miliónom zákazníkom, si nemôže dovoliť nastaviť výkon svojho biznisu tak, aby bol v rozpore s právom." Ako tvrdí, "neexistuje v tejto firme problém, ktorý by nebol mojim problémom. My žijeme starosťami tejto firmy." Hovorí však, že dnes už rieši záležitosti svojej agendy v širšom kontexte. "Som členom top manažmentu firmy, teda participujem na formovaní rozhodnutí, ktoré sú nad rámec čisto právnych vecí." Okrem toho je aj prokurista firmy, čo znamená že podpisuje za firmu transakcie ktoré reflektujú jej stratégiu. "Človek teda nemá možnosť len si alibisticky riešiť svoju agendu, a nepozerať sa pritom okolo seba".
Sme ako politici
Keďže sa pri svojej práci stretáva s politikmi, ktorých presviedča o tom, aby telekomunikačný sektor regulovali čo najrozumnejšie, prirovnáva telekomunikačný biznis práve k politike. Rovnako ako politici súťažia o priazeň voličov , tak isto telekomunikačná firma musí robiť čo najviac pre svojich zákazníkov, aby si udržala ich dôveru. "Medzi nami a politikmi nie je z tohto pohľadu zásadný rozdiel. Nepoznám sektor, ktorý by bol tak orientovaný na zákazníka, ako je telekomunikačný sektor. Na to, aby sme uspeli na trhu, neexistuje iná cesta, ako byť prozákaznícky," povedal Pitoňák.
Denne trávi v práci asi desať hodín, nezriedka však pracuje aj doma. "Som v stave permanentného nasadenia." Keďže vyrastal v Tatrách, má veľmi rád hory a les. Štyri sezóny robil horského nosiča na Zbojníckej chate. "Pobyt v horách ma veľmi teší." Cez víkend relaxuje aj pri golfe.
Hoci posledné dva roky nemal poriadnu dovolenku, najradšej ju trávi v Tatrách alebo v Chorvátsku. Nedokáže však dlho oddychovať. "Po troch-štyroch dňoch však zase začínam rozmýšľať nad problémami firmy. Telefón je úžasná vec. Mám ho zapnutý 24 hodín sedem dní v týždni."

Čo ma baví...
- stretutie s pozitívne nastavenými ľuďmi
- dobré jedlo
- varenie
- pohyb v lese
- spánok

...a čo nie
- stretnutie so zachmúrenými a negatívnymi ľuďmi
- dlhé nakupovanie
- práca, ktorá neprináša efekt

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
05. október 2022 20:34