16.08.2019, 15:00

Čo čaká absolventov po lete, ak nezačnú pracovať

Prázdniny sa onedlho skončia aj absolventom stredných škôl. Ak nebudú pokračovať v štúdiu na vysokej škole a nenastúpia ani do svojej prvej práce, musia si splniť povinnosti voči úradom.

Čo čaká absolventov po lete, ak nezačnú pracovať

Absolventi stredných škôl si ešte do konca augusta môžu užívať svoje posledné prázdninové leto. Ak nenastúpia od 1. septembra 2019 do práce, alebo nebudú pokračovať v štúdiu na vysokej škole, mali by si splniť „úradné povinnosti.“

Evidencia na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je síce dobrovoľná, absolvent strednej školy nemá zákonnú povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Ak sa však do 7. septembra 2019 na úrade práce neprihlási, stáva sa dobrovoľne nezamestnaný. S týmto statusom sú však spojené výdavky. Ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je absolvent povinný sám si hradiť zdravotné poistenie, čo v súčasnosti predstavuje minimálne 66,78 eur mesačne.

Keď sa študent - absolvent zaeviduje na úrade práce, oznámi to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zdravotnej poisťovni a poistné za neho platí štát.

Rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa až do ukončenia školských prázdnin, to je do 31. augusta v danom roku, ale iba za predpokladu, že jeho potomok si nepodal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak sa hneď po ukončení strednej školy mladý človek zamestná, oznámi to zdravotnej poisťovni zamestnávateľ. Ten za neho ako zamestnanca platí aj poistné.

Ak absolvent pokračuje v štúdiu na vysokej škole

Ak bude stredoškolák pokračovať v štúdiu na vysokej škole, bude poistencom štátu až do zápisu na vysokú školu. Poistné si teda sám platiť nemusí. Absolvent, ktorý ukončil štúdium na vysokej škole záverečnou skúškou, stráca charakter nezaopatreného dieťaťa nasledujúcim dňom po záverečnej skúške. Pozor! nie dňom promócie.To znamená, že štát hradí za absolventa zdravotné poistenie iba do dňa, v ktorom bola vykonaná záverečná skúška. Na Úrad práce a do zdravotnej poisťovne sa môže vysokoškolák prihlásiť do sedem dní. Inak sa stáva dobrovoľným platcom poistenia.

Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Ak absolventa neprijali na vysokú školu a nemá prácu, je pre neho lepšie, ak sa zaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Musí si však osobne podať písomnú žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt. Žiadosť o zaradenie do evidencie  získa priamo na úrade. Ak požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní po ukončení štúdia bude zaradený do evidencie úradu nasledujúcim dňom po ukončení štúdia. Ak tento termín nedodrží, úrad práce ho   zaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie až dňom osobného podania žiadosti.

Čo treba predložiť spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie:

- platný občiansky preukaz,
- kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - maturitné vysvedčenie, diplom,
- potvrdenie o dobe štúdia vydané školou,
- vyhlásenie o (ne) podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium I. stupňa, II. stupňa, III. stupňa

Absolventovi nárok na dávku v nezamestnanosti nevzniká

Z evidencie na úrade práce však vyplývajú pre absolventov aj určité povinnosti. Základnou povinnosťou uchádzača o zamestnanie je aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu práce v termíne a na mieste, ktoré určí úrad. Spôsob vyhľadávania zamestnania si každý zaevidovaný volí sám, ale úradu predkladá napríklad žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, ktorú zaslal zamestnávateľovi, doklad o tom, že osobne hľadal zamestnanie v niektorej firme, že žiadal o sprostredkovanie  zamestnania v agentúre a podobne.

Aj stredoškolák môže začať podnikať

Ak absolvent strenej školy začne podnikať, vznik jeho živnostenského oprávnenia oznámi zdravotnej poisťovni živnostenský úrad. Ak ale bude podnikať podľa iných osobitných predpisov a nie podľa živnostenského zákona, napríklad v slobodnom povolaní, má povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni, že sa stal takzvanou. „samostatne zárobkovo činnou osobou, a to najneskôr do ôsmich dní odkedy začal podnikať. Preddavky na zdravotné poistenie ako SZČO si platí sám každý mesiac najneskôr do ôsmich dní po uplynutí príslušného mesiaca.

Ak po skončení strednej školy odchádza mladý človek pracovať do zahraničia, oznámi to zdravotnej poisťovni do ôsmich dní od vzniku zamestnania v zahraničí. Zdravotné poistenie mu vznikne v cudzine. Na Slovensku už nebude poistený, a teda nemusí ani platiť poistné.

(Zdroj: ÚPSVaR, VšZP, Dôvera)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.