11.09.2019, 13:50

Od ťažby uhlia k ochrane zelene

Mesto baní a hút. Tak sa kedysi hovorilo o Katoviciach. Dnes, aj keď sa tak nazýva zriedkavejšie, stále môžeme počuť podobné označenia metropoly Sliezska. Čísla však jednoznačne hovoria niečo iné: 42 % povrchu mesta pokrývajú lesy.

Od ťažby uhlia k ochrane zelene
Zdroj: Pixabay

Bohatstvo Katovíc spočíva v rôznorodosti druhov rastlín a zvierat. Viac ako 1 000 druhov rastlín sa vyskytuje v zachovaných prírodných prostrediach, ako aj v poloprírodných a tých, ktoré boli zmenené človekom. Výnimočným tromfom mesta sú zriedkavé druhy flóry a fauny, alebo aj rastlinné spoločenstvá, na ktoré sa čiastočne vzťahuje právna ochrana, vrátane špeciálnych rezervácií a lesoparkov.

Výnimočné miesto v profile krajiny mesta zaberajú tiež územia, kedysi využívané baníckym priemyslom, ktoré dnes plnia úplne iné funkcie. Oplatí sa obrátiť pozornosť na Medzinárodné kongresové centrum, ktoré má namiesto strechy zelenú dolinu, a aj koncertnú sálu NOSPR, vedľa ktorej bol vytvorený nový park.

Katovice sa starajú tiež o kvalitu ovzdušia. Ako jedno z prvých miest v Poľsku vypracovali Plán hospodárenia s nízkymi emisiami pre mesto Katovice. Na jeho základe boli pripravené opatrenia, kde približné náklady na ne do roku 2020 predstavujú viac ako 2,2 miliardy zlotých (približne 600 miliónov eur), pričom takmer 140 miliónov zlotých (cca 35 miliónov eur) bude pochádzať z mestského rozpočtu.

Výsledkom uskutočnenia plánu má byť zníženie emisií CO2 do roku 2020 o 7 % v porovnaní s emisiami, ktoré sú v súčasnosti predpovedané na rok 2020.
Mesto taktiež naplánovalo veľa iných dlhodobých opatrení, ktorých cieľom je zníženie úrovne znečistenia a zvýšenia ekologického povedomia obyvateľov. Takých opatrení, akými sú dotácie vo výške až 10-tisíc zlotých (cca 2,5 tisíca eur) alebo až 80 % oprávnených nákladov za výmenu starých vykurovacích zariadení či nákup nízko emisných autobusov.

V rámci medzinárodného projektu s názvom AWAIR získali Katovice spolufinancovania z projektu INTERREG STREDNÁ EURÓPA, v rámci ktorého budú na 127 miestach (jasle, škôlky, detské domovy, ústavy sociálnej starostlivosti) namontované snímače znečistenia ovzdušia. Výsledky týchto pozorovaní budú prezentované na internetovom portáli a aj v jednotlivých sledovaných miestach.

S podporou štátneho rozpočtu, ako aj Európskej únie, sa Katovice spolu s ďalšími 44 mestami pri spoluúčasti ministerstva životného prostredia zúčastňujú na vypracovaní Mestských plánov prispôsobenia sa klimatickým zmenám (MPA). Nie je to však prvý projekt tohto typu realizovaný v Katoviciach. Mesto od roku 2014 spolupracuje na vytváraní stratégie prispôsobovania sa klimatickým zmenám pri využití klimatickej mapy (ADAPTCITY). 

Na území Katovíc sa uskutočňuje veľa ekologických investícií, vykonávaných externými subjektmi. Príkladom je Euro-Centrum priemyselný park, čo je vlastne komplex moderných stavieb, ktoré plnia funkcie kancelárskych, výstavných a konferenčných priestorov, patriacich do skupiny Grupa Euro-Centrum, ktorá sa venuje najmä vývoju energeticky úsporných technológií a úspore energie v budovách.

Górnośląski Park Przemysłowy (Hornosliezsky priemyselný park), vykonávajúci výskumné a inovačné aktivity, sa zaoberá najmä revitalizáciou postpriemyselných lokalít, meniac ich na moderný sektor hospodárskych a inovačných aktivít zameraných na technologický rozvoj v súlade s proenvironmentálnym smerovaním.

Spoločnosť Energoprojekt Katowice vybudovala na jednej z kancelárskych budov fotovoltické panely s výkonom 100 kW. Je to dosiaľ najväčšia inštalácia tohto druhu v meste.
Obzvlášť dôležitým doplnkom aktivít mesta na podporou ekológie je vzdelávanie obyvateľov, aj tých najmenších.

S týmto cieľom sa už niekoľko rokov usporadúva Lesný rodinný piknik EKOZODPOVEDNÍ a Dni energie mesta Katovice. V škôlkach a školách sa na dôvažok uskutočňujú mnohé projekty a vzdelávacie aktivity zamerané na ochranu ovzdušia.

Vzdelávaniu slúži aj Misia: Čisté ovzdušie, v rámci ktorej príslušníci mestskej polície kontrolujú pece a kachle v domoch, a zároveň obyvateľov vzdelávajú na tému správneho spaľovania odpadu. Informačné akcie sa tiež odohrávajú prostredníctvom internetovej stránky venovanej tejto téme, profilu na Facebooku, článkov v miestnej tlači, ale aj formou SMS správ zasielaných všetkým, ktorí sú prihlásení v mestskom systéme používateľov.

Katovice zvládli dlhú cestu – od priemyselného mesta, ktorého obraz obsahoval komíny baní a hút, po zelené a moderné mesto. To však nie je koniec tejto cesty. Pred Katovicami sa totiž črtajú nové možnosti, nové výzvy. Mesto sa ich však neobáva, naopak, teší sa na ne.

Text vznikol v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave. 

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.