StoryEditor

Predávate byt? Odborník radí, na čo nezabudnúť (+vzor kúpnej zmluvy)

22.10.2019, 17:16
Vyvarujte sa chýb v kúpnej zmluve pri predaji bytu. O detailoch listiny, ktoré v nej nesmú chýbať, hovorí advokát Pavol Szabó z advokátskej kancelárie GHS Legal.

1. Predaj bytu 
Zmluva o prevode vlastníctva k bytu je špecifickým zmluvným typom. Riadi sa Občianskym zákonníkom a osobitným zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zmluva na predaj či kúpu bytu má viac formálnych požiadaviek. Tak ako všetky zmluvy o prevode nehnuteľností aj táto sa musí uzatvoriť v písomnej forme.

2. Podpisy predávajúcich 
Kúpnu zmluvu na byt podpisujú predávajúci, čiže vlastník nehnuteľnosti, a kupujúci. Ak je niektorý z účastníkov zmluvy právnická osoba, musí byť v zmluve uvedený jej názov, identifikačné číslo, sídlo a adresa na doručovanie.

3. Podiel na pozemku 
Pri kúpe alebo predaji bytu je potrebné uviesť všetky údaje o nehnuteľnosti vrátane príslušného spoluvlastníckeho podielu. K bytu obyčajne prináleží podiel na pozemku zastavanom bytovým domom, prípadne aj spoluvlastnícky podiel pozemku priľahlom k nemu. Spoluvlastnícke podiely na týchto pozemkoch nie je možné prevádzať samostatne – musia sa prevádzať vždy spolu s bytom v rámci jednej zmluvy. Zastavaný a priľahlý pozemok spolu s bytovým domom sú často zapísané na jednom liste vlastníctva.

4. Pôvodná zmluva 
Ako podklad na vypracovanie kúpnej zmluvy na byt by ste si mali preštudovať aj pôvodnú zmluvu o prevode vlastníctva k bytu, na základe ktorej ho získal súčasný vlastník. V nej si totiž môžete skontrolovať výpočet všetkých prináležiacich pozemkov k bytu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzor zmluvy:

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „Zmluva“)

1. Predávajúci:
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Trvalý pobyt:
Adresa na doručovanie: (doplniť – iba ak je odlišná od adresy trvalého pobytu)
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

(ďalej len „Predávajúci“)
a

2. Kupujúci:
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Trvalý pobyt:
Adresa na doručovanie: (doplniť – iba ak je odlišná od adresy trvalého pobytu)
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:

(ďalej len „Kupujúci“)

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ a individuálne aj ako „Zmluvná strana“)

1. Predmet zmluvy
1.1. Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva Predávajúceho k nehnuteľnostiam špecifikovaným nižšie na Kupujúceho.
1.2. Predmetom kúpy (prevodu) podľa tejto Zmluvy sú všetky nasledujúce nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese ......., v obci ......., v katastrálnom území ........,
1.2.1. byt č. ....... (ďalej len „Byt“), nachádzajúci sa vo vchode .........., na ........... p. bytového domu so súpisným číslom .........., postaveného na parcele C-KN/E-KN, s parcelným číslom ....... s výmerou .......... m2 (ďalej len „Bytový dom“), pričom Byt je zapísaný na LV č. .......; a
1.2.2. k Bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel s veľkosťou ......./.......... k celku na pozemku zastavanom Bytovým domom – parcela C-KN/E-KN, s parcelným číslom ....... s výmerou ........ m2, druh pozemku: ......., zapísaný na LV č. ........ (ďalej len „Zastavaný pozemok“); a
1.2.3. k Bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve Bytového domu s veľkosťou ......../.......... k celku;
1.2.4. k Bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel s veľkosťou ......../......... k celku na pozemku priľahlému k Bytovému domu – parcela registra C-KN/E-KN, s parcelným číslom ...... s výmerou ....... m2, druh pozemku: ......, zapísaný na LV č....

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2023-05-23 14:49:36 - Feat.: - Title: Výbor Europarlamentu podporil nové predpisy o zaistení majetku, odškodnenie obetí bude rýchlejšie 02 - Modified: 2023-05-17 17:33:28 - Feat.: - Title: Advokát Kamenec: Prokurátori pri doživotí pre Kočnera tvrdia, že je nebezpečný pre spoločnosť 03 - Modified: 2023-05-13 13:30:00 - Feat.: - Title: Nesúhlasíte so závetom svojho zosnulého príbuzného? Takto to môžete riešiť 04 - Modified: 2023-05-01 22:00:00 - Feat.: - Title: Nevyriešené otázky majetku môžu byť pre bývalých manželov nočnou morou 05 - Modified: 2023-04-25 22:00:00 - Feat.: - Title: Kedy máte nárok na majetok po mŕtvom príbuznom? Rozhodujúce sú tieto štyri skupiny (+ príklad)
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. máj 2023 08:00