StoryEditor

20 otázok a odpovedí: Vlastníkov pôdy čaká scelenie a zhodnotenie ich pozemkov

02.12.2019, 09:45
Vlastníkov čaká niekoľkoročný proces sceľovania a budovania ochranných opatrení a prístupových ciest.

Odpovedá Juraj Soboňa, starosta obce Solčany

1. Na zozname území
Vaša obec je na zozname katastrálnych území, na ktorých by sa v najbližšom čase mali rozbehnúť pozemkové úpravy. Čo si od nich sľubujete?

Naši vlastníci sú už informovaní, keďže sa uskutočnili dve stretnutia v dome kultúry, bol im objasnený význam pozemkových úprav a väčšina vyjadrila súhlas s ich uskutočnením. Privítali sme aj fakt, že sme sa dostali do najbližšieho výberu. Od pozemkových úprav očakávame veľa. Vzniknú ucelené plochy parciel a stúpne aj záujem o naše katastrálne územie z hľadiska investícií. Uľahčí nám to aj rozvoj obce. Tak ako na celom Slovensku, aj v našom katastrálnom území Solčany je totiž rozdrobenosť vlastníctva pozemkov na veľkých plochách značná a dedením sa ešte zväčšuje.

2. Zlepšenie agrobiznisu
Koľko agropodnikov u vás pôsobí a môžu pozemkové úpravy zlepšiť aj im situáciu?
V obci máme jedno poľnohospodárske družstvo, osem aktívnych samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí sa venujú poľnohospodárskej výrobe. Pozemkové úpravy im môžu uľahčiť prístup k dotáciám, budú ich môcť čerpať v ďalšom programovacom období. Navyše od občanov budú môcť kupovať ucelené parcely a uľahčí im to rozšírenie podnikania v oblasti agrorezortu.

3. Výber dane
Aké problémy robí, naopak, obci rozdrobenosť vlastníctva, napríklad pri výmere dane z nehnuteľností?
Veľké, keďže vlastníci majú pozemky na viacerých parcelách v minimálnych výmerách, ktoré sa musia prácne sčítavať. Daň sa platí u nás nad tri eurá. Je to aj ťažko kontrolovateľné, lebo niektorí ani nevedia, že majú nejaké vlastníctvo. Dozvedia sa o tom až na obecnom úrade pri kontrole výberu daní. Rozdrobené vlastníctvo nám robí problémy aj pri investičných zámeroch, napríklad pri výstavbe cyklotrasy alebo individuálnej bytovej výstavbe a podobných plánoch.

4. Dobrý počin
Pripomeňme si, že niekoľko rokov komisie obnovovali evidenciu a vlastníctvo k pozemkom. Máte v tomto smere zápis vlastníkov bezproblémový? Ste pripravení na pozemkové úpravy? Máte napríklad veľa nezistených vlastníkov?
Práce na zostavení registra obnovenej evidencie pozemkov a ich vlastníkov sa v našej obci uskutočnili bez vážnejších problémov. V katastri sú na niektorých parcelách zapísaní aj neznámi vlastníci, ktorí sa k svojim pozemkom neprihlásili, a tieto ich pozemky spravuje Slovenský pozemkový fond. Čo sa týka majetku vlastníkov, vždy sa vyskytujú problémy, a preto sa aj očakáva, že proces prerozdeľovania pozemkov nebude ani u nás bezproblémový. Napriek tomu si myslím, že je to dobrý počin...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
20. máj 2022 11:57