StoryEditor

20 otázok a odpovedí o pozemkových úpravách: Pôda sa stane konečne predajnou

10.12.2019, 09:48
Po desiatich rokoch sa na vidieku znovu rozbehnú pozemkové úpravy.

Odpovedá Gabriela Kopnická, starostka obce Slovinky

1. Podiely v stotinách
Vaša obec je na zozname tých, v ktorých by sa mali začať pozemkové úpravy. Aká je situácia v rozdrobenosti pozemkov v katastri obce?

Obec sa skladá z dvoch katastrálnych území, ktoré sú hlavne v extraviláne veľmi rozdrobené. Je pomerne veľa parciel, kde sa podiel vyčísluje v stotinách, ale aj viac. Je aj veľa takých podielov na parcelách, ktorých majiteľmi sú nezistení vlastníci. Takéto parcely sa stávajú nepredajné. Aj o tento majetok je záujem, chcú ho získať tunajší obyvatelia, spoluvlastníci, ale aj záujemcovia mimo obcí do osobného vlastníctva, žiaľ, nedá sa to. Je aj pomerne veľa parciel v intraviláne obce, ktoré by sa dali využiť na výstavbu rodinných domov, ale bohužiaľ nie je žiadna možnosť právne ich vysporiadať. Pozemkovými úpravami sa zjednoduší právne vysporiadanie parciel v našej obci. Veľmi vítam skutočnosť, že sme v zozname obcí, v ktorých sa budú realizovať. Zatiaľ sme neabsolvovali žiadne prípravné konanie na Pozemkové úpravy.

2. Mravenčia práca
Koľko agropodnikov, družstiev a samostatne hospodáriacich roľníkov sa na dotknutom území venuje poľnohospodárskej výrobe? Ako im pozemkové úpravy môžu uľahčiť situáciu v podnikaní?
Na území obce sa venuje poľnohospodárstvu jeden väčší subjekt – Poľnohospodárske družstvo Kluknava. Podniká v chove oviec a hovädzieho dobytka a vo veľkej miere v extravilánoch našej obce využíva lúky a pasienky. Nakoľko nie sú majiteľmi pozemkov, ich povinnosťou je uzatvárať s vlastníkmi dotknutých parciel zmluvy o prenájme. Pri rozdrobenosti našich katastrov je to mravenčia práca, občas na hranici nemožného.

3. Poctivosť vlastníkov
Aké problémy robí obci rozdrobenosť vlastníctva, napríklad pri výmere dane z nehnuteľností alebo pri rôznych investičných zámeroch, ktoré máte v pláne?
Pri vyrubovaní dane z nehnuteľnosti má naša obec problém identifikovať daňovníka. Spôsobuje to práve vysoká rozdrobenosť vlastníctva. Musíme sa spoliehať na poctivosť jednotlivých vlastníkov pri podávaní priznaní daní z nehnuteľnosti. Výmera katastra je 4 644 hektárov a pri takejto veľkej ploche je prakticky nemožné odkontrolovať a vyrubiť daň každému vlastníkovi alebo užívateľovi v katastri. A to aj napriek softvérom pre obce, ktorými sú prepojené na kataster nehnuteľností. Očakávame preto, že pozemkové úpravy obci uľahčia prácu pri vysporiadaní parciel v majetku obce s nízkym podielom nezistených vlastníkov. Hlavne v situácii, kde je potrebný súhlas každého vlastníka pri investičných zámeroch ako je napríklad vysporiadanie, rekonštrukcia alebo vybudovanie verejných priestranstiev alebo miestnych komunikácií.

4. Uzavretý register pozemkov a ich vlastníkov
Podmienkou úprav je aj uzavretý...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
16. máj 2022 10:58