StoryEditor

Do nákladov nemožno zahrnúť čokoľvek

12.11.2007, 23:00

Tak, ako zákon presne určuje, čo si podnikatelia do nákladov môžu zahrnúť, rovnako je to aj s tými položkami, ktoré by v účtovníctve správneho živnostníka nemali byť. Aj napriek tomu sa však daňoví poradcovia čoraz častejšie stretávajú v praxi s tým, že podnikatelia zákon nerešpektujú a snažia sa ho obchádzať. A ak si nedajú poradiť ani od skúsených odborníkov, riskujú, že pri daňovej kontrole sa dočkajú nemilého prekvapenia, z nákladových položiek im polovicu vyškrtajú a oni budú musieť doplatiť daň.
Úplatok do účtovníctva nepatrí
Medzi výdavky, ktoré zákon jednoznačne vymedzuje ako neprípustné, patria napríklad tie, ktoré nesúvisia s podnikaním, ale aj také, ktorých vynaloženie je nedostatočne preukázateľné. Pre niekoho je samozrejmosťou, že si do nákladov nedá položky, ktoré naozaj nesúvisia s jeho predmetom podnikania, no evidentne sú aj takí "podnikatelia", ktorí s tým nemajú vôbec žiadny problém. Práve u nich je potom možné nájsť aj ďalšie "pochybné" položky, ako napríklad náklady na zvýšenie základného imania vrátane splácania pôžičiek. Zákon myslí aj na úplatky a taktiež zakazuje ich účtovanie na strane výdavkov. Miera agresivity daňovníka, ktorý by bol schopný zaúčtovať si úplatok či ďalšie výhody, ktoré poskytol inej osobe, by bola asi ďaleko za hranicami únosnosti. Otázne je, ako by túto nákladovú položku v účtovníctve označil.
Okrem už spomenutých príkladov toho, čo do účtovníctva nepatrí, sú v zákone o dani z príjmov spomenuté aj ďalšie, ako napríklad výdavky na vyplácané podiely na zisku vrátane podielov na zisku (tantiém) členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb a náklady presahujúce limity ustanovené zákonom. Ani pri uspokojovaní potrieb pracovníkov by podnikateľ nemal príliš "rozhadzovať" peniaze s vidinou zníženého základu dane, ak totiž tieto výdavky prevyšujú príjmy v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov, kontrolou takáto položka rozhodne neprejde. Podobne je to aj s výdavkami na technické zhodnotenie a na reprezentáciu. Pokiaľ daňovník nakúpi reklamné predmety, na ktorých však nie je uvedené jeho obchodné meno či ochranná známka, môžu byť z výdavkov vyčiarknuté.
Zákon, zdá sa, myslí úplne na všetko a podnikateľom zakazuje zaúčtovať aj výdavky na osobnú potrebu vrátane výdavkov na ochranu daňovníka a jeho blízkych osôb, ako aj výdavky na ochranu jeho súkromného majetku, ktorý nie je súčasťou podnikania.
Pozor na akcie
Za firemné peniaze sa nemôžu nakupovať ani vlastné akcie vo výške sumy prevyšujúcej nominálnu hodnotu akcií a v nákladoch nemá čo robiť ani suma zaplatenej dane, či už za podnikateľa alebo za iného daňovníka. Výdavkami podľa zákona nie sú ani zvýšenia dane, prirážky k poistnému platenému na zdravotné poistenie, prirážky k základným sadzbám poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a za ukladanie odpadov, ale ani tvorba rezervného fondu či manká a škody, ktoré presahujú prijaté náhrady.
To všetko sú položky, ktoré by mal daňovník čo najrýchlejšie vyškrtnúť zo svojho účtovníctva, aby nemusel s obavami čakať na daňovú kontrolu. Môže sa však stať, že bude mať v nákladoch aj položky, ktoré síce v tomto zozname nie sú, čo znamená, že zákon ich nezakazuje, no napriek tomu nespĺňajú základné kritérium a tieto peniaze neboli vynaložené na dosiahnutie príjmov.


Najčastejšie chyby a omyly
Oblečenie
Skúsenosti účtovníkov a daňových poradcov sa často opakujú a podnikatelia v snahe zvýšiť náklady robia rovnaké chyby. Najčastejšie sa týkajú uplatnenia výdavkov v podobe oblečenia -- napr. obleky, košele, topánky, rôzne iné časti oblečenia a s nimi spojené služby údržby ako čistiareň, oprava odevov. Jedného takéhoto klienta z finančnej oblasti nepresvedčila účtovníčka o oprávnenosti takýchto výdavkov a rovnakého názoru boli aj pracovníčky daňového úradu, ktoré tvrdili, že aj ony musia chodiť slušne oblečené do práce a zamestnávateľ im na to neprispieva a následne si to neuplatňuje do výdavkov, čo znie veľmi logicky.
Mobilný telefón
Častá skúsenosť je tiež uplatnenie výdavkov za mobilný telefón. Ak má daňovník vo vlastníctve iba jeden mobilný telefón, je celkom logické, že ho nepoužíva iba na podnikanie. Preto je dobré, či už nejakým pomerom alebo na základe výpisu z účtu, uplatniť do daňových výdavkov iba alikvotnú sumu výdavkov súvisiacich s podnikaním. Ak má daňovník viac mobilných telefónov a vie preukázateľne dokázať, že jeden používa iba na podnikanie a druhý na súkromné účely, a toto používanie je overiteľné na základe výpisov, je možné uplatniť do daňových výdavkov náklady na mobilný telefón.
Rekonštrukcia
Vo veľkej miere je tiež obľúbené uplatňovanie výdavkov spojených s údržbou alebo modernizáciou priestorov (v mnohých prípadoch bytov), kde má daňovník oficiálne uvedené sídlo, a požiadavka zahrnúť do daňových výdavkov náklady spojené s energiami a nájmom týchto priestorov bez akéhokoľvek vyňatia z bytového fondu alebo zmeny bytových priestorov na nebytové a alikvotné uplatnenie.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. október 2023 12:18