V súvislosti so začiatkom nového školského roka musia zamestnanci, ktorí si u zamestnávateľa uplatňujú daňový bonus na študujúce deti, predložiť doklady o ich ďalšom štúdiu. Ak vyživované dieťa zamestnanca ešte do konca augusta nedovŕšilo 16 rokov veku, považuje sa za dieťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku. Do tohto obdobia nie je potrebné štúdium preukazovať. Platí to aj vtedy, ak takéto dieťa navštevuje napríklad 8-ročné gymnázium. Zamestnávateľ v takomto prípade zbytočne požaduje od zamestnanca potvrdenie o štúdiu.
Potvrdenia o štúdiu sú potrebné v prípadoch, ak dieťa po povinnej školskej dochádzke ďalej študuje. Predložiť ich je potrebné do konca septembra, ak je zápis na vysokú školu v októbri, tak to konca októbra. Platí to za predpokladu, ak dieťa štúdium neprerušilo alebo neskončilo a ak nemá ešte 25 rokov. Potvrdenia o štúdiu za minulý školský rok prestali platiť od 1. septembra, respektíve od dátumu, kedy sa začína školský rok podľa osobitných podmienok. Ide o to, že zamestnávateľ bez predloženého dokladu ďalej nemôže daňový bonus zamestnancovi uplatňovať. Ak sa nesplnenia zákonné podmienky, nastupuje sankčný úrok za každý deň neoprávneného vyplatenia. Postupuje sa podobne ako pri nedoplatku na dani alebo preddavku na dani. Považuje sa to za krátenie daňovej povinnosti. Vychádzame zo zákona č. 595/20036 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov. Ak dieťa zamestnanca pokračuje v štúdiu na strednej alebo vysokej škole bez prerušenia alebo ak po skončení strednej školy nastupuje na štúdium vysokej školy, daňový bonus sa platí ďalej bez prerušenia po predložení dokladov.
Ak však ide o pokračovanie v štúdiu po jeho prerušení, keď sa prerušilo aj vyplácanie daňového bonusu, je postup odlišný. Na daňový bonus má zamestnanec nárok až od ďalšieho nasledujúceho mesiaca po predložení potvrdenia. To znamená, že ak prinesie potvrdenie o štúdiu v priebehu septembra, nárok je až od októbra.
Pri začatí sústavnej prípravy (napríklad začiatok štúdia na vysokej škole po dvoch rokoch po maturite) je nárok na daňový bonus už za mesiac zápisu. To znamená, že potvrdenie o štúdiu predložené do konca septembra stačí na to, aby bol mesačný daňový bonus uplatnený už za september.
Ak zamestnanec nahlási zmenu neskôr, respektíve prinesie doklad neskôr, tak nárok na vyplatenie daňového bonusu má vždy až od ďalšieho nasledujúceho mesiaca. Spätne si za mesiace nevyplatenia uplatní nárok v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo pri podaní daňového priznania.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.