Remeselník, robotník, živnostník, jobDreamstime
StoryEditor

Odklad odvodov uľahčí podnikateľom život

16.04.2020, 15:45
Autor:
REDRED
Sociálne odvody ako aj preddavky na zdravotné poistenie si môžu živnostníci odložiť až do konca júla.

Časť zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb bude môcť využiť odklad platenia poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a preddavkov na zdravotné poistenie za marec tohto roka. Pôvodný termín na úhradu bol v mesiaci apríl 2020. Po novom ich budú môcť odviesť až v termíne do 31. júla 2020. Ak zamestnávateľ a SZČO zaplatia toto poistné v novom termíne a v správnej výške, nedostanú za to pokutu. Takúto prax zaviedla v podmienkach koronovej pandémie novela zákona o sociálnom poistení.

Kto si môže odložiť odvody

Zamestnávatelia a živnostníci môžu využiť odloženie sociálnych odvodov a zaplatiť ich v novom termíne až do konca júla. V prípade zamestnávateľov sa to týka odvodov hradených za zamestnávateľa, pričom odklad sa netýka odvodov z tej časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ zamestnanca. Tam pôvodné termíny splatnosti platia aj naďalej.

Podmienky odkladu

Odklad poistného sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 percent a viac.

Určenie poklesu obratu alebo príjmov

Vláda svojím nariadením určila spôsob, ako sa pre odklad platenia odvodov za marec 2020 určí pokles tržieb. Daná osoba si musí porovnať výšku tržieb za marec 2020 s ich výškou za marec 2019. Alebo, ak podnikateľ či živnostník "fungoval" po celý rok 2019, vtedy sa bude porovnávať s mesačným priemerom tržieb za rok 2019 (podiel tržieb dosiahnutých za rok 2019 a čísla 12). Ak však odvádzateľ "nefungoval" v mesiaci predchádzajúceho roka, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom, vtedy urobí porovnanie s februárom 2020. Pokles tržieb sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor.

Spôsob podania

Spôsob určenia poklesu tržieb je v potrebné vyplniť v elektronickej alebo listinnej verzii formuláru pre preukázanie poklesu tržieb na účely odkladu odvodov za marec 2020 a obratom elektronicky alebo listinne odoslať do Sociálnej poisťovne. Tento formulár sa považuje súčasne aj za žiadosť o odklad platenia odvodov.

Pozor!
Na posúdenie nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné do uplynutia termínu jeho predĺženej splatnosti bude považovať za zaplatené. Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné do posunutého termínu, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, TASR

20. máj 2022 13:34