Predaj pozemku a daň z príjmu
Som zamestnaná. Vlastnila som záhradu, ktorú som tento rok predala za 200 000 korún. Budem musieť tento príjem priznať a podať kvôli nemu daňové priznanie? Do koľkých korún sa bude musieť za rok 2008 daň priznať, keď som zamestnaná, a do koľkých sa nemusí?
To, či budete musieť platiť z príjmu z predaja pozemku daň, závisí od ďalších podmienok, ktoré neuvádzate. Aké sú možnosti? V prvom rade ide o to, či ide o príjem od dane oslobodený (kedy ho do daňového priznania nie je potrebné uvádzať vôbec) alebo zdaniteľný. To, či ide o príjem od dane oslobodený, závisí od toho, aká doba prešla od nadobudnutia pozemku vo vášho vlastníctva (ako dlho ste ho vlastnili pred predajom). Ak ste tento pozemok vlastnili aspoň päť rokov (a dlhšie) bezprostredne pred predajom, príjem z jeho predaja je od dane oslobodený, to znamená, že do priznania ho uvádzať nemusíte. Nemáte žiadnu daňovú povinnosť.
Ak ste ho získali dedením (postupným dedením), v priamom rade alebo po manželovi (uvádzame aj túto alternatívu), tak sa do tejto päťročnej lehoty započítava aj obdobie vlastníctva poručiteľa.
Ak ste pozemok získali napríklad v reštitúcii alebo obdobným spôsobom, tak ide pri predaji o príjem od dane oslobodený (bez ohľadu na dobu vlastníctva).
Ak podmienky na daňové oslobodenie nie sú splnené, daňové priznanie za rok 2008 budete povinná podať z toho dôvodu, že všetky vaše zdaniteľné príjmy budú vyššie ako 49 248 korún. Počítame všetky príjmy vrátane príjmov zo zamestnania. Do priznania sa budú uvádzať ešte v korunách.
Do daňového priznania okrem príjmu z predaja pozemku budete musieť uviesť aj príjmy zo závislej činnosti, ktoré ste mali zdaňované preddavkami na daň. To zistíte z potvrdení od všetkých zamestnávateľov, ktorých kópie budú jeho povinnou súčasťou. Zrážané preddavky na daň sa vám započítajú na celkovú daňovú povinnosť. Keďže máme rovnú daň (19 %), tak v podstate budete platiť daň len z príjmu (čiastkového základu dane) z predaja pozemku.
Nemôžete postupovať tak, že do daňového priznania by ste uviedli len príjem z predaja pozemku. Musíte doň uviesť všetky zdaniteľné príjmy, okrem tých, ktoré boli zdanené daňou (úroky z úsporných vkladov, príjmy zo závislej činnosti do 5 000 korún od tzv. vedľajších zamestnávateľov atď.).
Príjem z predaja pozemku uvediete medzi ostatné príjmy (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) s tým, že si môžete na jeho zníženie uplatniť preukázateľne vynaložené výdavky. Podľa zákona je to napríklad kúpna cena alebo cena zistená na účely dedičstva. V prípade potreby odporúčame obrátiť sa na daňového poradcu.
Ak by išlo o prípad, že ste predaný pozemok vlastnili viacerí spoluvlastníci, potom príjem z predaja (s príslušnou časťou výdavkov) si do priznania musia uviesť všetci spoluvlastníci podľa ich spoluvlastníckych podielov.
Ďalšia možnosť je, ak by išlo o pozemok, ktorý ste vlastnili spolu s manželom (ak ste vydatá), respektíve ktorý bol súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V takomto prípade do daňového priznania by musel uviesť príjem znížený o pomerné výdavky každý z vás, buď v polovičnej výške, alebo podľa vašej dohody v inom pomere alebo podľa dohody len jeden z vás. Aj tu sú viaceré možnosti.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.