17.02.2021, 16:00

Na čo máte nárok, ak sa vám začal dôchodok počas roka

Penzie sa nezdaňujú nikdy. Existujú však príjmy, ktoré musia dôchodcovia zdaniť. Pozrite sa, kedy máte povinnosť podať daňové priznanie.

Na čo máte nárok, ak sa vám začal dôchodok počas roka

Ak fyzická osoba začala poberať starobný dôchodok v priebehu roku 2020, a teda nebola poberateľom dôchodku od 1. januára 2020, vzniká jej nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 4 414,20 eura, ak základ dane nepresiahol sumu 19 506,56 eura.

Ak dôchodcovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z ich úhrnu, teda z takzvanej aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z pasívnych príjmov, napríklad z príjmu z prenájmu nehnuteľností, z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti alebo z vyplatenia podielového listu nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Sirotský a výsluhový dôchodok

Dôchodkové dávky vyplácané na našom území a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi takéto dávky patrí starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský a vdovecký, sirotský a výsluhový dôchodok.

Daňové priznania typu A a B

Ak dôchodca dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, čiže zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A.

Ak dosiahol aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností, z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti alebo z vyplatenia podielového listu, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Nárok na vrátenie preplatku

Daňovník, ktorý poberal v minulom roku dôchodok a jeho zárobky zo závislej činnosti nepresiahli v roku 2020 sumu 2 207,10 eura, nemusí podať daňové priznanie za rok 2020.

Ak mu však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre neho výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A, aj keď jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 207,10 eura.

V podanom priznaní penzistovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu ho vráti na základe žiadosti o jeho vrátenie, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, ak je väčší ako päť eur. Ak je tento daňový preplatok menší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Doba priznaného dôchodku

Daňové priznanie k dani z príjmov musí podať každý daňovník, teda aj dôchodca, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrnujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené.

Ako dôchodca sa chápe fyzická osoba, ktora je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia alebo jej takýto dôchodok bol priznaný v priebehu roka 2020.

Čas doručeného známenia

Daň ste povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania. Ak ste rezidentom a máte príjmy zo zamestnania, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu či z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy, platíte daň na číslo účtu 500208–OUD/8180 a variabilný symbol je 1700992020. Ak ste nerezidentom, tak platíte daň na účet číslo 500216–OUD/8180 a variabilný symbol bude ten istý, teda 1700992020. OUD je číslo účtu vášho správcu dane.

V prípade, že vám do lehoty na podanie daňového priznania nebolo oznámené číslo účtu vášho správcu dane, musíte daň zaplatiť do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak vám toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania.

Zdroj: Finančná správa

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.