19.02.2021, 09:37

Nová schéma pomoci podnikateľom

  • Úrady práce už prijímajú žiadosti o príspevky z projektu „Prvá pomoc“
  • Žiadosti a výkazy sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk
  • Prečítajte si všetky podmienky, za akých máte nárok na podporu
  • Zvoľte si správne opatrenia projektu
  • Úrady práce vybavujú žiadosti v priemere do siedmich dní
  • Na www.pomahameludom.sk nájdete všetky informácie
  • Viac informácií nájdete aj v aktualizácii správy ISP o čerpaní „Prvej pomoci“
Milan Krajniak
Zdroj: TASR/P. Neubauer

Ministerstvo práce je najúspešnejšie v doručovaní štátnej pomoci pre zamestnávateľov,“ vyhlásil Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Je to podľa ministra aj vďaka pracovníkom úradov práce a Sociálnej poisťovne, ktorí nepretržite vyplácajú pomoc všetkým, ktorí ju na Slovensku potrebujú.

Doteraz vyplatili vyše 1,3 miliardy eur.

O tom, ako sa pomoc poskytuje ďalej, hovoríme s Mariannou Šebovou z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kto, odkedy a akým spôsobom môže požiadať o pomoc? Aké sú formy pomoci?
Cieľom projektu „Prvá pomoc“ je udržanie zamestnanosti a pomôcť zamestnancom, zamestnávateľom, či živnostníkom, ktorí sa počas pandémie ocitli v ťažkej finančnej situácii, napríklad z dôvodu zníženia alebo straty príjmu. Finančné príspevky v rámci projektu sú určené na mzdy zamestnancov, ako i na kompenzáciu straty príjmu živnostníkov.

---------------------------------------------

www.pomahameludom.sk

na tejto web stránke nájdete všetky informácie o jednotlivých opareniach. Zároveň v Oznámení o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, ktoré je na tejto stránke zverejnené, sú zadefinované všetky podmienky jednotlivých konkrétnych opatrení, ktoré musia žiadatelia spĺňať.

-------------------------------------------------

Ako sa preukazuje nárok, najmä pokles tržieb?
Všetky podmienky oprávnenosti sú zadefinované v rámci zverejneného Oznámenia o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Pokles tržieb je vypočítaný na základe údajov z účtovníctva, ktoré žiadateľ uvedie vo výkaze pre priznanie príspevku. Upozorňujeme, že za všetky údaje uvedené vo výkaze pre priznanie príspevku zodpovedá a môžu byť predmetom kontroly zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ako je to, ak jeden podnikateľ má viacero prevádzok?
V prípade, ak má zamestnávateľ dve a viac prevádzok, môže si v rámci jedného mesiaca žiadať o poskytnutie príspevku na mzdy zamestnancov alebo podať výkaz v rámci opatrenia č. 1 a súbežne v rámci opatrenia č. 3A alebo 3B, ale každý na inú prevádzku. V takom prípade podáva výkaz na konkrétne opatrenie s uvedením všetkých zamestnancov prevádzky alebo prevádzok, ktoré spĺňajú podmienky daného opatrenia. Dohoda o poskytnutí finančného príspevku bude len jedna, ale výkaz bude ku každému opatreniu zvlášť, súčasne teda môže podať až tri rôzne výkazy, každý za zamestnancov inej prevádzky.

Mohli by ste priblížiť opatrenia?
Opatrenie 1 je zamerané na zamestnávateľov, vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva. Opatrenie 3A a 3B sú zamerané na tých zamestnávateľov, vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Ako je to v prípade, že niekto začal podnikať a zamestnávať ľudí až v tomto roku, za akých podmienok má nárok na pomoc?
Aby sme čo najviac pomohli zamestnávateľom, zamestnancom a SZČO eliminovať negatívne dopady koronakrízy, predĺžili sme obdobie realizácie projektu „Prvá pomoc“ do 30. júna 2021. Zároveň sme v prospech žiadateľov rozšírili okruh podporených zamestnancov a SZČO o tých, ktorí začali pracovať alebo podnikať najneskôr k 1. februáru 2021, platí to už za mesiac január 2021.

Čo to konkrétne pre nich znamená?
Zamestnávatelia – vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi a udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a začali podnikať až v roku 2021, najneskôr k 1. februáru, si za mesiac január môžu žiadať o finančné príspevky na náhradu mzdy zamestnancov v rámci opatrenia 1, prípadne 3A.

Za akých podmienok?
Všetky podmienky oprávnenosti sú zadefinované v rámci zverejneného Oznámenia o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

Ako sa podávajú žiadosti a výkazy?
Zamestnávatelia ich podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Pri podávaní žiadostí, výkazu postupujú podľa inštrukcií uvedených pri opatrení. Podrobný manuál k vyplneniu formulára žiadosti či výkazu nájdu na www.pomahameludom.sk pri každom opatrení .

Kedy budú pripísané finančné prostriedky na účte podnikateľa alebo zamestnávateľa?
K 1. februáru tohto roka bol priemerný čas vybavenia sedem kalendárnych dní od zaregistrovania žiadosti, či výkazu na úrade. Doba závisí od typu opatrenia a kompletnosti doručených dokumentov. Zamestnanci na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny spracovávajú v prioritnom režime všetky doručené výkazy pre priznanie príspevkov v rámci projektu „Prvá pomoc“. Robia maximum pre to, aby bola žiadateľom poskytnutá pomoc čo najrýchlejšie, preto pracujú aj počas víkendov, či PN. Aj vďaka ich maximálnemu nasadeniu je rezort práce, sociálnych vecí a rodiny najúspešnejší v doručovaní štátnej pomoci pre zamestnávateľov, zamestnancom a SZČO.

Akých chýb sa treba vyvarovať, aby celý proces prebehol čo najrýchlejšie?
Dĺžku procesu spracovania žiadosti, či výkazu ovplyvňujú rôzne okolnosti. Dôvody predĺženia času sú rôzne - žiadatelia si neprečítajú všetky podmienky, kedy im vzniká nárok na poskytnutie pomoci, podajú si žiadosť v rámci nesprávneho opatrenia projektu. Taktiež sa stretávame s tým, že žiadatelia nevyplnia správne a kompletne žiadosť, alebo nepriložia výkaz pre priznanie príspevku. Častým problémom je aj nesprávne, respektíve neúplne vyplnený výkaz pre priznanie príspevku.

V akej výške sa príspevky vyplácajú?
Závisí to od konkrétneho opatrenia, v rámci ktorého žiadateľ podáva výkaz. Výšky jednotlivých príspevkov pri rôznych podnikateľoch sa môžu líšiť napríklad v závislosti od počtu zamestnancov, na ktorých mzdy si žiadajú finančný príspevok, ale aj v závislosti od preukázaného poklesu tržieb.

Kde sú zverejnené podrobné informácie?
Na webovej stránke Inštitútu sociálnej politiky. Viac informácií nájdete v aktualizácii správy ISP o čerpaní „Prvej pomoci“.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.