StoryEditor

Vypĺňame elektronické daňové priznanie živnostníka TYP B

11.03.2021, 11:21
Aj v tomto roku živnostníci, ktorí agendu nezverili účtovníkom alebo daňovým poradcom, budú musieť doručiť priznania k dani z príjmov elektronicky.

Finančná správa upozorňuje, že daňové úrady papierové podania v prípade podnikateľov neuznajú.

Priznanie podávajú na elektronickom tlačive určenom pre fyzické osoby typu B.

Pri nasledujúcom modelovom príklade sme využili kvalifikované služby daňovej poradkyne Ailin Hankovej z Komory daňových poradcov.

Na nasledujúcom príklade si ukážeme, ako bude vyzerať daňové priznanie živnostníka

Príklad: Náš živnostník poskytuje marketingové služby. Jeho priemerné bežné mesačné výdavky na prevádzku boli vlani 1 000 eur, platby do Sociálnej a zdravotnej poisťovne 238,80 eura mesačne. Jeho ročné príjmy sú vo výške 30 000 eur.

A. Ak takýto živnostník uplatní skutočné výdavky, jeho základ dane bude vypočítaný nasledovne:

Príjmy: 30 000 eur
Výdavky: 12 000 eur bežná prevádzka + 2 865,60 eura odvody = 14 865,60 eura.
Rozdiel príjmov a výdavkov: 15 134,40 eura. Od tohto rozdielu si odpočíta nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka 4 414,20 eura, takže základ dane, z ktorého bude platiť pri uplatnení skutočných výdavkov daň, je: 10 720,20 eura. Jeho daň bude vypočítaná sadzbou 15 %, takže bude vo výške 1 608,03 eura.

B. Ak by uplatnil výdavky paušálne, potom by svoj základ dane vypočítal ako:
Príjmy 30 000 – paušálne výdavky 60 percent, čo je 18 000 – odvody 2 865,60 eura = 9 134,40 eura. Túto sumu znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane 4 414,20 eura, takže jeho základ dane je 4 720,20 eura. Z tejto sumy vypočíta daň v sadzbe 15 %, čo je 708,03 eura. V porovnaní s uplatnením skutočných výdavkov je výška dane pri uplatnení paušálnych výdavkov v tomto prípade výrazne nižšia.

A. Pri uplatnení paušálnych výdavkov by priznanie nášho živnostníka vyzeralo takto:

Strana 1:

V riadku 01 vyplní pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). V úvodnej časti priznania vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku, že podáva daňové priznanie a uvedie, že ide o daňové priznanie za rok 2020.

V riadku 03 uvedie kód SK NACE tej činnosti, ktorej vykonávaniu sa venuje ako hlavnej činnosti.

I. ODDIEL
Riadky 04 až 11 – uvádza svoje osobné údaje podľa predtlače – svoje priezvisko, meno, adresu...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
17. máj 2022 20:02