05.11.2007, 00:00

Ochrana investorov sa zvýšila

Od začiatku novembra vo väčšine krajín Európskej únie začala platiť nová smernica o trhoch s finančnými nástrojmi tzv. MiFID (Markets in Financial Instruments Directive).

Problematika sedem rokov pripravovanej legislatívy je široká a snaží sa sprehľadniť finančné trhy a ochraňovať investorov. Klienti bánk či správcovských spoločností sa môžu pripraviť na podrobné testovanie svojich investičných vedomostí, na aké doteraz neboli zvyknutí.

Test vás zaradí
Smernica sa predovšetkým týka investovania do podielových fondov a produktov finančného trhu. Zabezpečuje dostatočné spoznanie klienta prostredníctvom tzv. testu vhodnosti alebo investičného dotazníka a na základe výsledkov stanoví potrebnú úroveň informovania investora bankou. "Nemalo by sa už stávať, že premotivovaní bankoví zamestnanci ponúknu deväťdesiatpäťročnej babičke podielové fondy s dlhodobým investičným horizontom," hovorí banková ombudsmanka Eva Černá.
"Klienti sú rozdelení do troch kategórií - neprofesionálny klient, profesionálny klient a oprávnená protistrana," vysvetľuje hovorkyňa Československej obchodnej banky Marta Krejcarová.

"Samozrejme, klient sa môže rozhodnúť neposkytnúť potrebné informácie alebo nebude rešpektovať výsledok investičného dotazníka a zariadi sa podľa vlastného presvedčenia, svoje rozhodnutie však musí potvrdiť podpisom," upozorňuje projektový manažér Slovenskej sporiteľne pre MiFID Kornel Kabele.

"Klientov, ktorých sa dotknú zmeny súvisiace s MiFID-om, informujeme o novinkách, ktoré môžu očakávať. Dostali písomne komplexnú informáciu o spôsobe poskytovania investičných služieb, o rizikách investovania, zásadách riešenia konfliktu záujmov, o spôsobe vykonávania a postupovania pokynov a podobne," dopĺňa Kabele.

Neprofesionálny znamená štandardný
Už pri príprave sa ozývali nespokojné hlasy proti označeniu "neprofesionálny klient". "Aj my si myslíme, že ide o dosť nešťastný preklad smernice, pretože v našom jazyku sa slovo neprofesionál používa skôr v pejoratívnom význame," pripomína Krejcarová. Aj keď v Českej republike ešte neexistuje záväzná legislatíva, v pracovnej verzii označujú klienta, ktorý nemá potrebné skúsenosti, ako "štandardný klient", čo viac vystihuje a neuráža jeho status.

MiFID nie je poistka
U všetkých klientov, ktorých zákon o cenných papieroch považuje za "neprofesionálnych", sa zisťujú ich vedomosti, skúsenosti v oblasti investovania a ich sklon k riziku. Na základe zisteného rizikového profilu zamestnanec banky informuje o produktoch, ktoré sú pre klienta vhodné a upozorní ho na produkty, ktoré sú, naopak, neprimerane rizikové.

"Klientov upozorňujeme na to, že MiFID ich nedokáže ochrániť pred stratou hodnoty investície. Úloha zákona je v tomto prípade štandardizovať a zdokumentovať odbornú starostlivosť, ktorú našim klientom poskytujeme, a zabezpečiť, aby si klient pri vlastnom rozhodovaní uvedomoval riziká, ktoré podstupuje," prízvukuje Kabele.

Využili matku
Keďže sa smernica zavádzala takmer vo všetkých krajinách Európskej únie, mnohé banky postupovali v rámci spoločnej stratégie so svojimi materskými bankami. V prípade ČSOB napríklad belgická KBC pripravila projekt pre všetkých európskych členov skupiny a jednotlivé krajiny ho implementujú s prihliadnutím na lokálne podmienky. Harmonogram implementácie zahŕňal špeciálne školenia pre pracovníkov predajných sietí, ktoré sú pre implementáciu smernice kľúčové. Ďalšiu časť tvorili kategorizácie klientov na základe dostupných informácií, vytváranie formulárov pre jednotlivé cieľové skupiny. V zmysle zákona sme upravovali vnútorné organizačné činnosti - archivovanie pokynov, reporting smerom ku klientom, opatrenia v rámci vnútorného auditu a vnútornej kontroly," vypočítava Krejcarová.

Projektový tím v Slovenskej sporiteľni sa okrem nastavenia vnútorných informačných systémov, organizačnej štruktúry a pracovných postupov, prípravy investičných dotazníkov pre klientov, brožúry o poskytovaní investičných služieb, zameral aj na vzdelávacie kurzy a tréningové pohovory s virtuálnymi klientmi.
Náklady spojené so zavedením smernice nebudú podľa Kabeleho dôvodom na zvyšovanie poplatkov.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.