StoryEditor

Dôchodky už stráži garančný účet

01.07.2009, 00:00
Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení radikálne znižuje poplatky za správu fondov.

Už dnes vstupuje do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá prináša viaceré zmeny. Predovšetkým znižuje poplatky pre dôchodkové správcovské spoločnosti a garantuje vložené prostriedky do fondu. To je po stratách výnosov najmä v rastových fondoch kvôli ekonomickej kríze pre sporiteľa veľmi dôležité.

Istý dôchodok
Podstata garancie spočíva v tom, že ľudia budú mať na súkromnom dôchodkovom účte minimálne to, čo tam po odpočítaní poplatkov zašlú. Novela totiž zavádza pre správcovské spoločnosti povinnosť vytvárať garančný účet dôchodkového fondu pre každý dôchodkový fond. Ten bude slúžiť na to, že ak správcovské spoločnosti nezhodnotia úspory ľudí lepšie, ako na začiatku, stratu dorovnajú práve z tohto garančného účtu. Ak to nebude stačiť, potom z vlastného majetku.

Peniaze do garančného fondu získa správcovská spoločnosť z poplatkov za zhodnotenie majetku - ale len v tom prípade, ak v sledovanom šesťmesačnom období bude hodnota úspor v dôchodkovom fonde vyššia alebo rovná sume všetkých pripísaných príspevkov. "V prípade, ak v tejto lehote bude dôchodkový fond v strate, tak dôchodková správcovská spoločnosť musí doplatiť rozdiel z vlastných peňazí,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Asociácie dôchodcovských správcovských spoločností Ivan Barri.

Nižšie poplatky
Novela zavádza aj nový druh odplaty pre správcovské spoločnosti, a to odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, alebo takzvaný výnosový poplatok. Ten si však spoločnosti budú môcť vyplatiť len vtedy, ak sa hodnota dôchodkových jednotiek, ktoré si sporiteľ nakupuje za každý príspevok, zvýši. Poplatok zo zhodnoteného majetku vo fonde môže byť v súlade so schválenou novelou o starobnom dôchodkovom sporení najviac 5,6 percenta z dosiahnutého výnosu. Zvyšných 94,4 percenta musí zostať sporiteľovi.

"Dôležitou zmenou, ktorá je pre sporiteľa pozitívnou, je zníženie maximálnej výšky odplaty za správu dôchodkových fondov, ktorá sa zmenila z 0,78 na 0,30 percenta ročne, teda mesačne z 0,065 na 0,025 percenta . Starobné dôchodkové sporenie sa tak stalo jednoznačne najlacnejším sporením na dôchodok na celom svete,“ dopĺňa Barri.

Ostatné podmienky pre sporenie v II. dôchodkovom pilieri zostali nemenné.

Stratégiu radšej nemeňte
Práve výnosy z II. piliera v čase ekonomickej krízy sú najviac kladenou otázkou. Odborníci však tvrdia, že netreba zbytočne podliehať panike a ak ste si zvolili napríklad najviac rizikový rastový fond, netreba ho hneď meniť za konzervatívny. "Meniť fond po tom, ako kríza prepukla a trvá niekoľko mesiacov, nemôžem odporúčať,“ radí Michal Staroň z investičnej spoločnosti WOOD & Company. Predovšetkým tým, čo do druhého piliera len vstupujú, radí byť odvážnejšími. "To, aký fond si vybrať, skôr závisí od vášho veku, prístupu k riziku a od dôvery v kapitálový trh z pohľadu jeho úlohy v modernom ekonomickom systéme a menej od toho, či je kríza alebo nie. Ak ste mladý človek a teraz vstupujete do druhého piliera, vyberte si rastový dôchodkový fond, v ňom môžte dosiahnuť najlepšie zhodnotenie vašich prostriedkov,“ vysvetľuje Staroň.

Barri pripomína, že zákon určuje povinnosť, kedy sporiteľ musí zmeniť dôchodkový fond podľa toho, koľko mu zostáva do dosiahnutia dôchodkového veku. "V čase, keď má človek menej ako 15 rokov do dôchodku, nesmie už byť v rastovom fonde a ak má menej ako sedem rokov do dôchodku, tak musí byť len v konzervatívnom fonde. Ak má človek dostatočný čas na sporenie, tak nie je nutné pri každom výkyve meniť dôchodkový fond.“

Prečítajte si aj:
Druhý pilier sa zatvoril, vstupujú už len mladí

Do druhého piliera od dnešného dňa môžu vstúpiť len mladí ľudia. Vystúpiť sa nedá. Včerajšok bol posledným dňom, keď ste mohli Sociálnej poisťovni doručiť písomné oznámenie o vystúpení z druhého piliera. Do druhého piliera môžu vstúpiť fyzické osoby narodené po 31. decembri 1986, ktoré sa tak rozhodnú do šiestich mesiacov od prvého dôchodkového poistenia. Ak ide o vznik odvodovej povinnosti z dôvodu zamestnania, začiatku podnikania alebo o dobrovoľné dôchodkové poistenie, aby ste mohli vstúpiť do druhého piliera, musíte platiť odvody najmenej 150 dní. Táto lehota neplatí pri vzniku dôchodkového sporenia z dôvodu starostlivosti o dieťa, osobnej asistencie alebo poberania peňažného príspevku na opatrovanie. Aj tu však môžete vstúpiť len počas prvého polroka.

Celý článok >>
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
07. február 2023 19:22