StoryEditor

Pracovná pohotovosť po novele Zákonníka práce

24.10.2007, 00:00

Čo by ste mali vedieť
* Pracovný čas (§ 85 -- § 95)
> 33 a 1/2 hodiny týždenne aj pre zamestnancov, ktorí robia činnosti vedúce k ožiareniu zdrojom ionizujúceho žiarenia kategórie A v kontrolovanom pásme pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
> 48-hodinový priemerný týždenný pracovný čas
> 56-hodinový priemerný týždenný pracovný čas zdravotníckeho zamestnanca, ak s tým súhlasí
> rovnomerné rozvrhnutie pracovného času po prerokovaní so zástupcami zamestnancov
> nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom
> zrušenie možnosti 18-hodinového pracovného času hasičov
> pružný pracovný čas po dohode so zástupcami zamestnancov
> možnosť vlastnej úpravy pružného pracovného času (zrušenie úpravy o základnom a voliteľnom pružnom pracovnom čase v záujme väčšej flexibility pracovného času)
> prácou na zmeny je aj súbežný výkon práce zamestnancov v rôznych zmenách po dobu najviac jednej hodiny
> pracovný čas by sa nemal rozvrhnúť tak, aby zamestnanec pracoval v nočných zmenách dva týždne nasledujúcich za sebou vzhľadom na možnosti poškodenia zdravia zamestnancov a bezpečnosti na pracovisku v súvislosti s dlhými dobami nočnej práce Výnimočne je takého rozvrhnutie možné len vtedy, ak charakter práce alebo podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas inak
> zamestnávateľ je povinný vyhovieť žiadosti zamestnanca o úpravu jeho pracovného času zo zdravotných a iných vážnych dôvodov
> povinnosť zamestnávateľa poskytnúť náhradný denný odpočinok do 30 dní od jeho mimoriadneho skrátenia z 12 hodín na 8 hodín
> povinnosť zamestnávateľa poskytnúť náhradný nepretržitý týždenný odpočinok v dĺžke dvoch dní nepretržite v dobe do 8 mesiacov odo dňa, keď mal byť takýto nepretržitý odpočinok v týždni poskytnutý
* Pracovná pohotovosť (§ 96)
> aktívna -- keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu (ide o prácu nadčas)
> neaktívna -- keď sa zamestnanec počas pracovnej pohotovosti zdržiava na pracovisku a je pripravený vykonávať prácu (ide o pracovný čas)
> neaktívna časť -- keď sa zamestnanec počas pracovnej pohotovosti zdržiava na dohodnutom mieste a prácu nevykonáva (nezapočítava sa do pracovného času)
> nadčasy na rizikových pracoviskách len so súhlasom zástupcov zamestnancov (ak zástupcovia zamestnancov u zamestnávateľa nepôsobia, nemožno dohodnúť prácu nadčas so zamestnancom na rizikovom pracovisku)
> mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas na rizikových pracoviskách vo výške najmenej 35 % priemerného zárobku zamestnanca.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
05. jún 2023 06:18