StoryEditor

S firmami sa zvyčajne dá dohodnúť na splátkach

09.02.2009, 23:00

Firmy, ktoré vymáhajú od dlžníkov svoje nedoplatky, zvyčajne argumentujú, že ochota dohodnúť sa existuje z ich strany takmer vždy, treba len prejaviť trochu ochoty spolupracovať. Ako tvrdí riaditeľka úseku generálneho riaditeľa Wüstenrot poisťovne Klaudia Mitura, voči neplatičom postupujú v dvoch rovinách -- mimosúdnej a súdnej. "V prvom rade sa snažíme šetriť čas i peniaze dlžníka tým, že ho niekoľkokrát písomne, ako aj telefonicky, vyzývame na dobrovoľné zaplatenie pohľadávky. V prípade, ak dlžník neuhradí svoj záväzok mimosúdne, prichádza súdne riešenie či exekúcia." Poisťovne zvyčajne majú v rámci interných predpisov stanovené lehoty, v ktorých sa po vzniku dlhu automaticky v systéme vygeneruje výzva na zaplatenie pohľadávky, ktorú následne zasielajú klientovi.

Podobným spôsobom postupuje aj spoločnosť Home Credit Slovakia, za ktorú sa vyjadruje Silvia Nosková Illášová. "Klientovi, ktorý mešká so splátkami, sa snažíme poskytnúť dostatočný priestor na vyriešenie jeho situácie. Najprv dostane niekoľko telefonických a písomných upozornení. Pokiaľ svoj dlh napriek tomu nechce alebo nie je schopný riešiť, pristupujeme k právnemu vymáhaniu, ktoré však vnímame až ako krajnú možnosť." Ako ďalej upozorňuje, pred uzatvorením zmluvy si klienta dôkladne preverujú -- jeho aktuálnu schopnosť dodržať záväzky, ako aj kreditnú minulosť, na čo využívajú register neplatičov.

Ak napríklad nezaplatíte faktúru za služby mobilného operátora, podľa Andreja Garguláka, hovorcu spoločnosti T-Mobile Slovensko, po uplynutí lehoty splatnosti vás vyzvú na jej úhradu. Tomu ešte predchádzajú SMS správy a výzvy na úhradu, prípadne neskôr môže dôjsť k obmedzeniu poskytovania služieb. "Samozrejme je možné dohodnúť si splátkový kalendár. Až na záver prichádza súdne vymáhanie a exekúcia. Najideálnejším riešením pre zákazníka je zriadenie inkasa z bankového účtu v prospech operátora. Takýto spôsob úhrady zabezpečí každý mesiac riadne a včasné uhradenie faktúr, bez potrebného zásahu zákazníka. Ďalším rýchlym spôsobom úhrady je možnosť bankového prevodu či použitia internet bankingu," tvrdí Gargulák.

Pohľadávky riešia vždy najskôr mimosúdnou cestou, či už telefonicky, mailom alebo osobným stretnutím, aj v znaleckej organizácii Appraisal Services. Marián Kačur dodáva, že v prípade, ak dlžník odmieta komunikovať alebo sa nedohodnú na vhodnom spôsobe splácania, pošlú dlžníkovi  prvú výzvu na zaplatenie pohľadávky v stanovenej lehote, prípadne i ďalšie výzvy, a až potom sa obracajú na súd. "Najjednoduchším spôsobom je dohodnutie splátkového kalendára, keď sa dlžná suma rozloží na dohodnuté obdobie a splátky. S neplnením záväzku totiž nie sú spojené len úroky z omeškania, ale často aj následná náhrada škody či zmluvná pokuta," tvrdí Kačur.

Aj nezaplatená pokuta v mestskej hromadnej doprave dokáže poriadne skomplikovať život. Monika Murová z Dopravného podniku mesta Košice tvrdí, že ak nezaplatíte pokutu na mieste -- vo vozidle revízorovi, tento prípad zaevidujú ako pohľadávku. Po štyroch pracovných dňoch vám zasielajú výzvu na úhradu. Pokiaľ ju neuhradíte, prípad postupujú na súdne vymáhanie. "Dlh môže narásť na viac ako 2,5-násobok pokuty vrátane trov právneho zastúpenia. Kým nie je prípad odstúpený právnemu zástupcovi, dovtedy je možné dohodnúť sa na splátkach," konštatuje na záver Murová.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
14. apríl 2024 00:09