StoryEditor

Búchaním do stola ľudí odradíte

14.05.2009, 00:00

Pracovné vzťahy medzi šéfom a spolupracovníkmi sú predovšetkým o kvalitnej komunikácii. Umenie správne sa rozhodnúť, či presadiť vlastný nápad nespočíva len v tom, že ako šéf dokážete rázne buchnúť po stole. Podriadení vám zvyknú občas závidieť direktorskú pozíciu, no nevidia druhú stranu mince. Za každé rozhodnutie nesie každý nadriadený zodpovednosť. Pokiaľ s rozhodnutiami váha, považujú ho za "mäkkého“. Ak rozdáva direktívne úlohy na všetky strany, majú ho za tyrana.

Ako presadzovať rozhodnutia a nápady voči spolupracovníkom

  • nikdy nekonajte z pozície moci
  • zvoľte si štýl, ktorý ladí s charakterom kolektívu
  • vytvorte si akčný plán podložený argumentmi
  • zozbierajte nápady ľudí z tímu a spoločne ich prehodnoťte
  • ľudia chcú poznať zmysel svojej práce, komunikujte s nimi
  • každú zmenu dostatočne a včas vysvetlite
  • pripravte si odpovede na otázky, ktoré v diskusiách očakávate

Nekonajte z pozície moci
To najhoršie, čo môže šéf pri rozhodovaní urobiť je, že svojím rozhodnutím spolupracovníkov nemilo prekvapí. Veď kto iný než ľudia v tíme by mali chápať zmysel jeho rozhodovania. Vhodné je zvoliť si taký štýl, ktorý ladí s charakterom kolektívu. Následkom direktívneho štýlu riadenia je aj to, že ľudia zostanú znechutení. Dokonca nemôžu pracovať na svojom rozvoji, iba slepo plniť príkazy. V takom prípade šéf neušetrí ani čas pre riešenia a na stole mu začne rásť kôpka s výpoveďami. A zvyšok tých nespokojných nebude podávať dostatočné výkony a zotrvá v tichom proteste. Šéf nemusí byť ani špičkový ekonóm, aby prišiel na to, že udržať si zamestnancov je jednoduchšie ako školiť nových.

Napríklad v realizačných tímoch je vhodné presné zadanie úlohy a kontrolovanie jej plnenia. Jediný správny spôsob, ako presadiť svoje šéfovské rozhodnutia, neexistuje. Autoritatívne rozhodovanie už dávno vyšlo z módy. Osvedčilo sa len v prípade vnútrofiremných kríz či riešení nepopulárnych opatrení a nedostatku času.

Každú zmenu je potrebné svojim ľuďom dostatočne a včas vysvetliť. Spolupracovníci prijmú zmeny oveľa ľahšie, ak vidia, že ich nadriadení majú vytvorený akčný plán podložený racionálnymi argumentmi. "Rozdiel je aj pri presadzovaní strategických rozhodnutí a tých, ktoré sa týkajú každodennej operatívy. V prípade, že ide o strategické rozhodnutia, mali by byť prezentované skôr direktívne, ale je dobré, ak ich šéf svojim spolupracovníkom vysvetlí z hľadiska dlhodobých firemných vízií. Tie menšie operatívne môže nechať aj na podriadených,“ hovorí zakladateľ poradenskej skupiny Appel Group Ľubomír Dranga.

Prirodzená autorita
Dôležité je, aby vrcholní manažéri zozbierali nápady svojich ľudí, spoločne ich s navrhovateľmi prehodnotili a vybrali tie najlepšie. Ide predsa o jednotný cieľ - spoločný úspech. Vtedy môžeme hovoriť o demokratickom a liberálnom rozhodovaní a vedení ľudí. V týchto štýloch dominuje úcta a rešpekt k druhým. Tento typ riadenia a presadzovania si rozhodnutí je vhodný vtedy, ak máte v tíme tvorivých a samostatných ľudí. V akomkoľvek spôsobe šéfovania však musíte vedieť zadať úlohy presne a rovnako aj prijímať rozhodnutia.

Nie každý šéf však má prirodzenú autoritu. Tí, ktorí ju majú sú predovšetkým výborní motivátori a sú pre svojich ľudí ukážkovým príkladom. Charizmatickému človeku jeho vlastnosti, ako napríklad empatia či inštinkt, prácu uľahčujú. Samozrejme, že ani to nestačí. Aj tieto vlastnosti musia byť podporené odbornými znalosťami. V opačnom prípade bude vždy považovaný za nekompetentného.

Schopní tímoví lídri by mali predovšetkým svojich ľudí veľmi dobre poznať a vedieť s nimi aktívne a efektívne komunikovať. Oni chcú iba vidieť zmysel svojej práce a vedieť, kde je ich miesto vo firemnom reťazci. "Ak totiž podriadení vedia, kde je ich miesto a v čom spočíva ich pridaná hodnota pri plnení úloh, je to pre nich výzva, aby potvrdili svoje kvality a schopnosti,“ dodáva Ľubomír Dranga.

Upozornite aj na riziká
Pri presadzovaní vlastných rozhodnutí je dobré okrem argumentov pripraviť sa na otázky zo strany zamestnancov. "A rovnako si na ne pripraviť aj odpovede. Taktiež je dôležité zvoliť si vhodný spôsob odprezentovania. V prezentácii nesmie chýbať zdôraznenie prínosov, ktoré zavedenie novej myšlienky prinesie, no rovnako je potrebné upozorniť aj na možné riziká. Posilnenie, prípadne oslabenie šéfovej pozície sú priamo úmerné spôsobu jeho komunikácie a, samozrejme, výsledkom rozhodnutia. Jeho autorita môže v očiach zamestnancov stúpnuť, ak s nimi bude komunikovať otvorene o celom priebehu zavádzania novej myšlienky“, hovorí HR Specialist spoločnosti Centire Lucia Sántaiová. "Chodbové reči“ nikdy neveštili nič dobré.

Dostatočne informovať o všetkom - toto pravidlo platí dupľovane aj v súčasnom stave finančnej krízy. Už iba preto, že ľudia sa dnes vo svojich zamestnaniach necítia isto. Preto ich dostatočná informovanosť o všetkom, čo sa deje, jednoducho upokojí. Svoju podstatnú úlohu tu zohráva aj ich spoluúčasť na rozhodovaní.

Prečítajte si aj:
Šéfa presviedčajte ako vášho klienta

Každý správny šéf dáva svojim ľuďom priestor na prezentáciu ich vlastných nápadov. Podstatné však je dokázať ich presadiť a presvedčiť nadriadeného o tom, že to firme prinesie pozitívny obrat.

Celý článok >>

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
29. september 2022 04:25