StoryEditor

Dôveruj, no preveruj. Platí to aj v dnešných firmách

30.03.2009, 00:00

Podmienkou prosperity a súčasťou múdreho riadenia je aj kontrolný proces. Zmena v prístupe k chodu firmy v súčasnom turbulentnom období -- experti ho odhadujú nie na mesiace, ale na roky -- si vyžaduje aj oveľa intenzívnejšiu obozretnosť v rozhodnutiach, keďže kvalita i kvantita rizík trhu sa vždy v recesii zvyšujú. Dobrou radou, ako takúto etapu zvládať, je aj návrat k tvrdšej a viacúrovňovej kontrole v podnikoch, vo fabrikách a firmách.

Postup "od podlahy"
Zdedené posolstvo múdrych predkov nám odkázalo aj poučenie: Dôveruj, ale preveruj. V každom procese i systéme -- v práci, rodine, osobnom živote -- má svoje miesto aj overovací proces, čiže kontrola. Jedna vec je pravda, druhá vec je dôvera, tretia vec je lož.
Dôsledný analytik vždy siahne až na koreň problému, aby odhalil nahú podstatu. A to je aj zmysel a podstata každej verifikácie kontroly, ktorá sa inak nazýva i audit.
Kontrola mala podľa niektorých pamätníkov za socializmu oveľa silnejšie postavenie, vyšší rešpekt a zvučnejšie meno ako v kapitalizme novodobého Slovenska. Niekdajší diktát jednej strany v centrálnej ekonomike minulosti asi dával priestor pre oveľa menší lobizmus, ako diktát viacerých strán v trhovej ekonomike súčasnosti. Ale kríza pohŕdanie kontrolou určite zmení a prinavráti jej dôstojné miesto v systémoch i procesoch.

Uhol pohľadu
Inak však rezonuje kontrola z pohľadu kontrolóra, napríklad majiteľa alebo riaditeľa firmy, a inak znie z pohľadu kontrolovaného, napríklad pracovníka, ktorému kontrolujú výkon, robia snímku dňa využiteľnosti pracovného fondu alebo prehodnocujú normy.
Iné tóny vyludzuje v privátnom sektore, iné v štátnom sektore.
Inak sa vníma záver interného audítora -- vnútorná kontrola -- a inak externého -- kontrola zvonku. Ale princíp a podstata zostávajú spoločné a nemenné. Cieľom objektívnej kontroly zostáva overiť pravdivosť informácie a procesu.

Kombinácia prístupov
Najlepšia a najúčinnejšia kontrola je vtedy, keď sa kombinuje aktívne proces prvku kontroly "ex post" (po skončení procesu, napríklad po ukončení hospodárskeho roka firmy) a "ex ante" (priebežne, napríklad počas hospodárskeho roka firmy) alebo "ex going". Aj preto sa v posledných rokoch výrazne odčlenili od seba postupy kontroly a controllingu v rámci posilnenia kompetencií i dôslednejšieho rozpracovania supervízorstva. Viac hláv niekedy znamená viac rozumu. Rovnako viac párov očí, čo možno rozmeniť na drobné ako kombináciu rôznych druhov kontroly, viac a lepšie vidí. Kombinácia výstupov oboch z nich prináša hľadanú efektivitu záruky a garancie za správnosť, transparentnosť a objektívnosť skúmaných javov, postupov, procesov, systémov a informácií.
V kríze dominuje nielen komplexný krízový manažment, ale najmä priebežná kontrola. Lebo priebežné zistenia počas hospodárskeho roku môžu pomôcť odstrániť deformácie a odchýlky a okamžite majú vplyv na účinnosť kvality finálneho produktu, či už vo výrobe alebo v službách.

Nielen obchodníci, ale aj kontrolóri
Hlavnou starosťou väčšiny podnikateľských subjektov na Slovensku v kríze je dokázať predať, v čom bude najväčší tlak od riaditeľov a manažérov najmä na kvalitných odborníkov. Ale hneď za nimi sa predpokladá konjunktúra pracovníkov kontroly a supervízorstva.
Z pohľadu kontrolovaného sú v princípe evidentné dva prístupy, a to podľa stupňa inteligencie: hlúposť a múdrosť (black and white). Múdry zvyčajne myslí strategicky a dlhodobo. Zaujíma ho obsah a kvalita. Preto kontrolu privíta, lebo nechce tzv. prenosové chyby a chce mať eliminované riziká i bezpečnostné garancie, že všetko je u neho v poriadku a že robí maximálne účinnú prevenciu pre tzv. budúce možné hrozby.
Hlúpy preferuje krátkodobosť, bazíruje na forme a obsah odkladá až na druhé miesto. Alebo nie je ochotný priznať si pochybenie a potrebnú nápravu a namiesto nej hľadá dostupné "zahladzovacie" praktiky či chyby na kontrolóroch alebo kontrolných postupoch alebo v tom vidí zámienky na jeho osobné spochybnenie a odstránenie trebárs v podobe prepustenia z práce.

Riziká pod kontrolou
V recesii a kríze má zelenú reštrikcia, intenzívnejšia miera zabezpečenia rizika a logicky aj kontrola. Lesk a bieda kontroly je predovšetkým v mentálnom postoji a ochote alebo neochote vnímať tento proces ako nutnú súčasť úspešného riadenia firmy či štátu a súčasne ako nutný systémový krok k transparentnosti, objektivite a potvrdeniu výsledkov.
Osobitným problémom zostáva kvalita alebo nekvalita kontrolných orgánov, ktorá nie je vždy ideálna. Na spresňovanie analýz, diagnostikovanie rezerv je potrebné odhaľovať a plátať diery, dôslednejšie inventarizovať, častejšie bilancovať a lepšie kontrolovať.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
08. august 2022 11:56