StoryEditor

Reštrukturalizácia je súdne konanie

25.04.2022, 13:42
Ak sa rozhodnete pre preventívnu reštrukturalizáciu, musíte návrh podať včas. Upozorňuje na to Martin Provazník z advokátskej kancelárie bpv Braun Partners.

Predpokladá zákon, že by dlžník mohol situáciu nesprávne vyhodnotiť?

Áno. Doterajšie nelichotivé skúsenosti s takzvanými
formálnymi reštrukturalizáciami, s neodborným, neskorým a povrchným prístupom podnikateľov viedli tvorcov zákona k priamo definovanej povinnosti vždy zvážiť pomoc poradcu. Práve na to je tu poradca, aby svojou expertízou a tiež zodpovednosťou spolu s dlžníkom preskúmal situáciu v spoločnosti a navrhol vhodné a primerané opatrenia.

Akú úlohu majú v procese preventívnej reštrukturalizácie dlžník a veritelia? Je potrebné, aby sa dlžník s veriteľmi dohodol?

Obaja majú dôležité úlohy. Zákonodarca kladie veľký dôraz na včasnú aktivitu dlžníka, jeho pripravenosť a transparentnosť. Veriteľom umožňuje rozhodovať o všetkom dôležitom, mať včas všetky potrebné a overiteľné dáta na prijímanie informovaných rozhodnutí. Dohoda medzi dlžníkom a veriteľmi o riešení životaschopnosti jeho podniku je cieľom preventívnej reštrukturalizácie.

Už sme spomenuli, že právna úprava bola prijatá na základe európskej smernice. Znamená to, že ju môžem uplatniť aj vo vzťahu k veriteľom z iných štátov Európskej únie?

Áno, na základe slovenského zákona o riešení hroziaceho úpadku...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
25. máj 2022 03:06