StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

12.03.2002, 23:00

1. Začal tieto správne konania:
* dňa 16. 1. 2002 vo veci koncentrácie spočívajúcej v nadobudnutí výlučnej priamej kontroly spoločnosťou Soluziona International Servicios Profesional, S.L., Španielsko nad spoločnosťou SOLUZIONA, a. s., Bratislava,
* dňa 17. 1. 2002 vo veci koncentrácie spočívajúcej v získaní nepriamej kontroly podnikateľa General Electric Company, USA nad podnikateľom P II Group Limited,
* dňa 23. 1. 2002 vo veci koncentrácie spočívajúcej v nadobudnutí kontroly spoločnosťou INA Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, NSR nad spoločnosťou FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG, NSR na základe nadobudnutia 87 % akcií spoločnosti FAG na základe verejnej ponuky na odkúpenie akcií,
* dňa 21. 1. 2002 vo veci dohody obmedzujúcej súťaž -- stanov združenia podnikateľov Komory kominárov Slovenska, Dolný Kubín, na návrh podnikateľa Petra Guliku, Bratislava,
* dňa 24. 1. 2002 vo veci koncentrácie formou získania kontroly podnikateľa Österreichische Post AG, Rakúsko, nad podnikateľmi Slovak Parcel Service, s. r. o., Bratislava a IN TIME, s. r. o., Bratislava,
* dňa 25. 1. 2002 vo veci koncentrácie formou získania kontroly podnikateľa Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft, Rakúsko nad podnikateľom Istrobanka, a. s., Bratislava,
* dňa 25. 1. 2002 vo veci udelenia výnimky zo zákazu podľa § 10 ods. 13 ZOHS v koncentrácii podnikateľov Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft, Rakúsko a Istrobanka, a. s., Bratislava,
* dňa 25. 1. 2001 vo veci odmeny pre súdneho znalca z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava z vlastného podnetu,
* dňa 28. 1. 2002 vo veci koncentrácie formou získania kontroly podnikateľmi PLATINUM EQUITY, LLC, USA a NECO ACQUISITION, USA, nad dcérskou spoločnosťou podnikateľov ALCATEL, Francúzsko a DRIVELEC, Francúzsko,
* dňa 30. 1. 2002 vo veci koncentrácie spoločností GRAFOBAL, a. s., Skalica a ADUT PLUS, a. s., Skalica v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 136/2001 Z. z.,
* dňa 16. 1. 2002 vo veci koncentrácie podľa § 9 ods. 1, písm. b) zákona spoločnosti OMV Slovensko, s. r. o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava a TRANSPETROL TRADING, a. s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2002/ZK/2/1/005 zo dňa 16. 1. 2002, ktorým úrad rozhodol podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov tak, že konanie na základe oznámenia koncentrácie podľa § 10 ods. 9 citovaného zákona podnikateľom FERONA Slovakia Žilina, a. s., so sídlom Bytčická 12, 010 01 Žilina zastavuje, pretože dôvod konania nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 1. 2002,
* rozhodnutie č. 2001/ZK/1/1/346 zo dňa 21. 12. 2001, ktorým úrad zastavil konanie vo veci zneužitia dominantného postavenia na relevantnom trhu podnikateľom SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 1. 2002,
*rozhodnutie č. 2002/KH/1/1/001 zo dňa 8. 1. 2002 podľa § 5 ods. 4 zákona č. 188/1994 Z. z. vo veci dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž uzatvorených na základe Zmluvy o kúpe a predaji podniku v oblasti predaja živice PMMA spoločnosti BARLO PLASTICS SLOVAKIA, s. r. o., uzatvorenej medzi podnikateľmi, BARLO PLASTIC EUROPE NV, Leukaard 1, B-2440 Geel, Belgicko a INEOS Acrylics Holland BV, Merseyweg 10, 3197KG, Botlek, Rotterdam, Holandsko, zákaz podľa § 3 zákona sa nevzťahuje na dojednania v článku 7, v bode 7.1 a v bode 7.2 v spojení s článkom 8 bodom 8.3, ďalej na základe zmluvy Licencia na ochrannú známku uzatvorenej medzi podnikateľmi BARLO PLASTIC EUROPE NV, Leukaard 1, B-2440 Geel, Belgicko a INEOS Acrylics Holland BV, Merseyweg 10, 3197KG, Botlek, Rotterdam, Holandsko, zákaz podľa § 3 zákona sa nevzťahuje na dojednania v článku 3 v bode 3.1 v spojení s bodom 3.2, Zmluvy o dodávke -- Žilina uzatvorenej medzi podnikateľmi INEOS Acrylics Holland BV, Merseyweg 10, 3197KG, Botlek, Rotterdam, Holandsko a Barlo Plastics SLOVAKIA, s. r. o., M. R.Štefánika 71, 010 39 Žilina, zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 1. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/1/1/007 zo dňa 22. 1. 2002, ktorým úrad zastavil správne konanie vo veci koncentrácie spoločnosti Societá Italiana per le Imprese all´Estro - SIMEST s.p.a , so sídlom Corso Vittorio Emenuele II 323, 00186 Roma, Taliansko a spoločnosti CENON, s. r. o., so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, keďže dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 1. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/1/1/008 zo dňa 22. 1. 2002, ktorým úrad zastavil správne konanie vo veci koncentrácie spoločnosti AQUAFIL S.P.A., so sídlom Via Linfano 9, 38062 Arco, Taliansko a spoločnosti CENON, s. r. o., so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, keďže dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 1. 2002,
* rozhodnutie č. 2001/ZK/3/1/342 zo dňa 20. 12. 2001, ktorým úrad podľa § 12 ods. 4 písm. c) zákona č. 188/1994 Z. z. zastavil konanie začaté na návrh spoločnosti Strojárne Prievidza, a. s., Prievidza proti štátnemu podniku Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p., Banská Bystrica vo veci možného zneužívania dominantného postavenia podľa § 7 ods. 5 písm. a) zákona, keďže dôvod konania nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 1. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/2/1/006 zo dňa 18. 1. 2002, ktorým úrad rozhodol podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. tak, že správne konanie vo veci oznámenia koncentrácie podnikateľom FILTERWERK MANN + HUMMEL GMBH so sídlom: Hindenburgstrasse 45, 71638 Ludwigsburg, Nemecká spolková republika, zastavuje. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 1. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/2/1/011 zo dňa 23. 1. 2002, ktorým úrad rozhodol podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z. tak, že konanie vo veci koncentrácie podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona spočívajúcej v nadobudnutí kontroly podnikateľa Danfoss Compressors, spol. s r. o., so sídlom Vajnorská 8/A, 831 03 Bratislava nad časťou podniku podnikateľa CALEX Zlaté Moravce, a. s., so sídlom Továrenská 49, 953 36 Zlaté Moravce na základe Kúpnej zmluvy o predaji a kúpe hnuteľného a duševného majetku úpadcu CALEX Zlaté Moravce, a. s., s ostatnými dojednaniami o kúpe a predaji nehnuteľných vecí zo dňa 26. 10. 2001 zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 1. 2002,
* rozhodnutie č. 2001/ZK/4/1/347 zo dňa 28. 12. 2001, ktorým úrad rozhodol, že správne konanie začaté na návrh podnikateľa Igor Jančár -- PTAH-RECORD, Bratislava vo veci zneužívania dominantného postavenia podnikateľom Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava, zastavuje, pretože navrhovateľ vzal návrh na začatie konania späť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 1. 2002.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
08. august 2022 09:53