StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

17.03.2002, 23:00

1. Začal tieto správne konania:
* dňa 13. 2. 2002 vo veci podozrenia z porušenia § 4 ods. 3 zákona podnikateľom Radoma Holding, a. s., Zvolenská cesta 32, 974 01 Banská Bystrica na návrh podnikateľa Palinayovci, spol. s r.o., Dolná 13, 974 01 Banská Bystrica,
* dňa 18. 2. 2002 vo veci vydania rozhodnutia, či činnosti a konania podnikateľov ŠKODA AUTO, a. s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, nie sú v rozpore s § 5 ods. 3 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej OHS),
* dňa 18. 2. 2002 na návrh spoločnosti o posúdenie ustanovenia § 5 ods. 4 zákona č. 188/1994 Z. z. OHS v znení neskorších predpisov, pre zmluvu uzatvorenú medzi podnikateľmi ŠKODA AUTO, a. s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava,
* dňa 13. 2. 2002 začalo správne konanie voči podnikateľovi Radoma Holding, a. s., Banská Bystrica vo veci možného zneužívania dominantného postavenia na trhu s potravinárskymi výrobkami v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej ZOHS) na základe podnetu podnikateľa Palinayovci, s. r. o., Banská Bystrica,
* dňa 27. 2. 2002 začal úrad správne konanie na vlastný podnet voči spoločnosti UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava vo veci zneužívania dominantného postavenia na relevantnom trhu služby retransmisie televízneho a rozhlasového vysielania prostredníctvom káblových rozvodov podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z. ZOHS,
* dňa 12. 2. 2002 vo veci koncentrácie podnikateľov Givaudan S.A. a časti podniku Nestlé S.A.,
* dňa 18. 2. 2002 vo veci koncentrácie podnikateľov BP Plc., Veľká Británia a E. ON AG Nemecko,
* dňa 22. 2. 2002 vo veci koncentrácie podnikateľov Slovnaft, a. s., Bratislava a MOL Slovensko, spol. s r. o., Bratislava,
* dňa 25. 2. 2002 vo veci koncentrácie podnikateľov VKÚ, a. s., Harmanec a Vojenský kartografický ústav, Harmanec,
* dňa 18. 2. 2002 začal úrad správne konanie podľa § 10 ods. 15 vo veci udelenia výnimky zo zákazu podľa § 10 ods. 13 ZOHS v koncentrácií podnikateľov BP Plc., Veľká Británia a E. ON AG Nemecko.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2002/ZK/2/1/003 zo dňa 10. 1. 2002, v správnom konaní začatom na návrh podnikateľa BOHUŠ, s. r. o., Hronec, vo veci zneužitia dominantného postavenia podnikateľom Železiarne Podbrezová, a. s., úrad rozhodol podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z. ZOHS tak, že konanie zastavuje, pretože dôvod konania nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 2. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/1/1/012 zo dňa 24. 1. 2002, ktorým úrad uložil pokutu podnikateľovi SOLE Slovakia, a. s., so sídlom Osloboditeľov 59, 990 01 Malý Krtíš, za porušenie povinnosti oznámiť koncentráciu v lehote podľa § 10 ods. 9 zákona. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 2. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/1/1/013 zo dňa 24. 1. 2002, ktorým úrad súhlasí s koncentráciou uskutočnenou medzi podnikateľom SOLE Slovakia, a. s., so sídlom Osloboditeľov 59, 990 01 Malý Krtíš a podnikateľom Krupinská mliekareň, a. s., Osloboditeľov 929/15, 963 18 Krupina. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 2. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/1/1/014 zo dňa 28. 1. 2002, ktorým úrad uložil pokutu podnikateľom Royal Invest Consulting, spol. s r. o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, COOP CENTRUM, a. s., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava a BARCZI, spol. s r. o., Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava za porušenie povinnosti oznámiť koncentráciu v lehote podľa § 10 ods. 9 zákona. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 2. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/1/1/015 zo dňa 4. 2. 2002, ktorým úrad súhlasil s koncentráciou spoločností KT PRINT, s. r. o., Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, Royal Invest Consulting, spol. s r. o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, COOP CENTRUM, a. s., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava a BARCZI, spol. s r. o., Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava za podmienky. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 2. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/1/1/025 zo dňa 13. 2. 2002, ktorým úrad súhlasil s koncentráciou v spoločnostiach Schöller Holding GmbH & Co. KG, HRA 10817 AG Nürnberg, Forchheimer Straße 2, D-90 425 Nürnberg, Nemecko, Schöller Holding Verwaltungsgesellschaft GmbH, HRB 13083 AG Nürnberg, Forchheimer Straße 2, D-90 425 Nürnberg, Nemecko a Schöller Holding International GmbH, HRB 15463 AG Nürnberg, Forchheimer Straße 2, D-90 425 Nürnberg, Nemecko s podnikateľom Nestlé S.A., Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Švajčiarsko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 2. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/018 zo dňa 30. 1. 2002, ktorým úrad podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 136/2001 Z. z. ZOHS súhlasí s koncentráciou medzi spoločnosťami Avery Dennison Holding GmbH, Eching, Nemecko; Jackstädt Holding GmbH, Wuppertal, Nemecko a Etiketten GmbH Wuppertal, Nemecko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 2. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/4/1/019 zo dňa 30. 1. 2002, ktorým úrad v správnom konaní začatom z vlastného podnetu voči podnikateľovi Slovenská pošta, š. p., Banská Bystrica vo veci porušenia povinnosti oznámiť koncentráciu, správne konanie zastavuje, pretože dôvod konania odpadol. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 14. 2. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/DZ/4/1/022 zo dňa 6. 2. 2002, ktorým úrad v správnom konaní o odmene a náhrade nákladov znalcovi rozhodol, že určuje odmenu 10 000 Sk pre súdneho znalca, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23. 2. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/2/1/021 zo dňa 4. 2. 2002, ktorým úrad v správnom konaní začatom na základe oznámenia koncentrácie podnikateľmi ACERALIA Corporación Siderúrgica S.A. Španielsko, ARBED S.A., Luxembursko, USINOR S.A. Francúzsko a NEWCO STEEL S.A. Luxembursko správne konanie zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 19. 2. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/027 zo dňa 22. 2. 2002, ktorým úrad v správnom konaní začatom na základe oznámenia koncentrácie podnikateľom OMV Slovensko, s. r. o., Bratislava, súhlasí s nadobudnutím 100 % akcií podnikateľa TRANSPETROL TRADING, a. s., Bratislava podnikateľom OMV Slovensko, Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 22. 2. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/028 zo dňa 22. 2. 2002, ktorým úrad v správnom konaní začatom na základe oznámenia koncentrácie podnikateľom Ringier AG, Švajčiarsko, súhlasí so spoločnou kontrolou podnikateľov Ringier AG, Švajčiarsko a spoločnosťou Gruner + Jahr AG&Co. Druck -- und Verlagshaus, NSR, nad podnikateľom Vydavateľstvo časopisov a novín, spol. s r. o., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 22. 2. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/VP/3/1/029 zo dňa 22. 2. 2002, ktorým úrad rozhodol o vrátení správneho poplatku vo výške 100 000 Sk podnikateľom ACERALIA Corporación Siderúrgica S.A. Španielsko, ARBED S.A., Luxembursko, USINOR S.A. Francúzsko a NEWCO STEEL S.A. Luxembursko, pretože poplatok bol zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 25. 2. 2002.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. január 2023 03:59