StoryEditor

Nemáte ešte vyšší rodičovský príspevok? Posledná možnosť

29.07.2010, 13:07
Mamičky, ktorým vznikol od začiatku tohto roku nárok na zvýšený rodičovský príspevok a ešte oň nepožiadali, majú poslednú možnosť do konca júla. Inak im nebude vyplatený za január.

O zvýšený rodičovský príspevok vo výške 256 €, namiesto štandardných 164,22 €, bolo možné po prvýkrát požiadať po 1. januári 2010. Jeho prvé výplaty už za január nabiehali na účty rodičov spätne, teda vo februári. Ak ale ešte mamičky od začiatku roka nepožiadali o vyšší rodičovský príspevok, hoci im naň vznikol nárok, musia tak urobiť najneskôr do konca júla.

Podľa zákona sa totiž tento príspevok vypláca spätne najdlhšie iba 6 mesiacov. Ak bude žiadosť podaná po 31. júli, za január už zvýšený príspevok nevyplatí.

STIAHNITE SI TLAČIVO:  Žiadosť o rodičovský príspevok

 
ODPORÚČANIE: Ak žiada mamička o doplatenie vyššieho rodičovského príspevku od januára 2010, tak posledný termín na podanie žiadosti a uplatnenie spätného nároku je ešte v júli, najneskôr 30. júla 2010.

O vyšší rodičovský príspevok môže požiadať každá mamička, ktorá:

 

  • sa riadne a osobne stará o dieťa do veku 2 rokov, t.j. narodilo sa v r. 2008, 2009 a 2010
  • nezarába (nemá príjmy zo závislej činnosti, SZČO a ani z dohody)
  • matka poberala predtým materské alebo ak na materské nemala nárok, tak musela byť nemocensky poistená najmenej 270 dní pred narodením dieťaťa (potvrdenia vystaví Sociálna poisťovňa)


DOKLADY:
-    občiansky preukaz
-    rodný list dieťaťa
-    potvrdenie Sociálnej poisťovne o poberaní materského, alebo
-    potvrdenie z EÚ o poberaní obdobnej dávky ako je materské
-    potvrdenie Sociálnej poisťovne o dobe nemocenského poistenia min. v dĺžke 270 dní (ak nevznikol nárok na materské)


Na rodičovský príspevok 256 € mesačne nemá nárok rodič, ktorý:
-    pred narodením dieťaťa bol nezamestnaný, alebo pracoval krátko a nesplnil podmienky na výplatu materského
-    alebo nebol nemocensky poistený aspoň 270 dní

Ako žiadať

NOVÉ ŽIADATEĽKY o RP: O zvýšený rodičovský príspevok treba písomne požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska, neposkytuje sa automaticky. Žiadosti sú k dispozícii priamo na úradoch, alebo internetových stránkach rezortu práce alebo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Na žiadosť – do poznámok - treba dopísať, že ide o žiadosť o zvýšený príspevok.  Súčasťou žiadosti sú potvrdenia Sociálnej poisťovne o nároku na materské alebo dobe poistenia. Tie predkladajú nové žiadateľky, alebo ak trvajú podmienky nároku na rodičovský príspevok narodením ďalšieho dieťatka.  Žiadosť sa podáva na úrade osobne alebo poštou.

POBERATEĽKY ZÁKLADNÉHO RP:
Tie mamičky, ktoré už poberajú základný rodičovský príspevok od roku 2008 alebo 2009, už nemusia dokladovať potvrdenia od Sociálnej poisťovne. Stačí listom vo forme jednoduchej žiadosti požiadať o výplatu zvýšeného rodičovského príspevku v sume 256 eur.
Naposledy sa vyplatí zvýšený rodičovský príspevok v sume 256 € v mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo dva roky.  Potom príspevok klesne na pôvodnú úroveň 164,22 eura.  Najbližšie by sa mal rodičovský príspevok upravovať k 1. januáru 2011.

 

Zhrnutie nárokov

  • Dieťa narodené v roku 2008: Matka s priznaným rodičovským príspevkom môže vykonávať zárobkovú činnosť, nárok má na sumu 164,22 €. Ak dieťa nastúpi do škôlky, rodičovský príspevok sa prestane vyplácať. Ak chce matka dieťaťa  príspevok v sume 256 € , tak nesmie zarábať a musí sa o dieťa starať osobne.
  • Dieťa narodené v r. 2009: Matka s priznaným rodičovským príspevkom môže pracovať na dohodu, pričom starostlivosť o dieťa zabezpečuje druhý rodič alebo blízka osoba (nie podnikateľský subjekt – MŠ alebo jasle) a má nárok na príspevok v sume v sume 164,22 eura. Ak chce matka dieťaťa  príspevok v sume 256 € , tak nesmie zarábať a musí sa o dieťa starať osobne.
  • Dieťa narodené v r. 2010: Matka sa musí riadne starať o dieťa osobne,  t. j. o dieťa sa nestará iná plnoletá FO alebo PO osoba, personál v jasliach alebo materskej škôlke. Musí mať trvalý alebo prechodný pobyt v SR a nesmie zarábať. Vtedy má nárok na príspevok 164,22 €. Ak chce rodič vyšší príspevok 256 €, nesmie zarábať, sám a riadne sa starať o dieťa, a to do dvoch rokov jeho veku a bolo mu vyplácané materské alebo obdobná dávka z EÚ.

 

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
04. jún 2023 18:55