StoryEditor

Efektívnejšie s informáciami

12.11.2002, 23:00

Výkonný riaditeľ spoločnosti Microsoft Steve Ballmer predstavil na konferencii Gartner/ITxpo 2002 plán obohatiť rodinu produktov Microsoft Office o novú aplikáciu s kódovým menom XDocs. XDocs zefektívni proces zbierania informácií vďaka možnosti vytvárať a pracovať s dynamickými formulármi. Tie budú použiteľné v mnohých oblastiach, pretože XDocs podporuje všetky schémy vytvorené na základe XML (Extensible Markup Language) a integruje ich s XML webovými službami.
"Víziou XDocs je, na základe potrieb našich zákazníkov, spojiť webové služby na základe XML s počítačmi tých, ktorí s informáciami pracujú," skonštatoval Steve Ballmer. "XDocs poskytuje nový spôsob, ako zbierať a opäť použiť firemné informácie, vďaka ich lepšiemu toku, kvalifikovanejším rozhodnutiam a zapojeniu ľudí do obchodných procesov priamo v ich organizácii."
Súčasné spoločnosti sú často prinútené spoliehať sa na nedostačujúce, chybné spôsoby, ako získavať dáta -- takto získané informácie sa nedajú zdieľať, či znova použiť v obchodných procesoch vnútri organizácie. XDocs umožní zákazníkom vytvárať flexibilné, dynamické formuláre, oveľa rýchlejším spôsobom ako doposiaľ. Potvrdením platnosti v XDocs sa zákazníci môžu presvedčiť, že dáta skutočne zodpovedajú kritériám a obsahujú potrebné informácie. Vďaka podpore XML organizácie môžu presne definovať, aká bude výsledná štruktúra zozbieraných informácií. XDocs by sa na trhu mali objaviť v polovici roku 2003.

24. máj 2022 14:45