StoryEditor

Zdravotné odvody platia starší vysokoškoláci a doktorandi

24.01.2011, 11:17
Každé nezaopatrené dieťa, ktoré dosiahlo vek 26 rokov veku je povinné prihlásiť sa za samoplatiteľa preddavkov na verejné zdravotné poistenie. Štát už nie je ochotný za nich ďalej platiť.

Do konca januára sa musia vo svojej zdravotnej poisťovni hlásiť každý vysokoškolák, ktorý dovŕšil 26 rokov veku k 31. decembru 2010 za samoplatiteľa zdravotného poistenia. Rovnako tak musia urobiť  aj doktorandi nad 30 rokov a tí študenti, ktorí presiahli štandardnú dĺžku štúdia. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení s platnosťou od 1. januára tohto rok.

Tento stav by mal trvať do prijatia novej novely približne v apríli, ktorú avizovala premiérka a tá by mala uvedený stav zvrátiť v prospech študentov. Dovtedy, kým sa tak stane, sa povinnosti nevyhnú a budú si musieť sami platiť zdravotné odvody. Lebo sa už nepovažujú za neozaopatrené deti.

Kto je nezaopatrené dieťa

Štát bude od 1. januára 2011 platiť zdravotné poistenie už len za nezaopatrené deti:

  • do dovŕšenia 26 rokov veku,
  • pričom dieťa študuje na prvej vysokej škole,  najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, a
  • štúdium nepresiahlo štandardnú dĺžku podľa študijného programu.

Rovnako štát bude platiť poistné aj za doktorandov, ktorí:

  • študujú v dennej forme štúdia
  • celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila  štandardnú dĺžku a
  • nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  • alebo nedovŕšil vek 30 rokov.

Ak študent nespĺňa jednu z uvedených podmienok, pre účely zdravotného poistenia sa nepovažuje za osobu, za ktorú platí poistné štát. V takom prípade je povinný si platiť poistné sám ako samoplatiteľ.

Výška odvodov
Minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa je rovnaký ako u samostatne zárobkovo činnej osoby. Kým nebude schválená novela zákona, študenti a doktorandi sú povinní platiť zdravotné odvody každý mesiac v minimálnej výške 46,06 eura. Najneskôr však 8. deň po uplynutí mesiaca za ktorý treba zaplatiť odvody.

Po prvýkrát musia zaplatiť odvody študenti, ktorí odvŕšili 26 rokov do konca roka 2010 už za január 2011 a preddavky zaplatiť do 8. februára. Ostatní študenti, ktorí dovŕšia 26 rokov po 31. 12. 2010 si musia splniť oznamovaciu povinnosť do 8. dní od dovŕšenia 26 rokov veku, resp. 30 rokov doktorand.

Ako sa prihlásiť
Na verejné zdravotné poistenie sa možno prihlásiť na základe prihlasovacieho formuláru. Ten je k dispozícii na každej pobočke zdravotnej poisťovne a na internetových stránkach. Prihlásiť sa možno aj prostredníctvom elektronickej prihlášky alebo po kontaktovaní call centra či zákazníckej linky ho poisťovňa zašle poistencovi predvyplenú prihlášku na podpis.

STIAHNITE SI TLAČIVÁ:

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Dôvera zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

Nesplnenie povinnosti
Ak študent starší ako 26 rokov alebo doktorand nad 30 rokov sa neprihlási do zdravotnej poisťovne do 31. januára 2011, zdravotné poisťovne takýchto poistencov vo svojich systémoch zaregistrujú. Dôsledkom bude, že automaticky od 1. februára 2011 už takýto poistenec nebude poistencom štátu a a automaticky sa stáva samoplatiteľom.

Prerušenie štúdia alebo iné zmeny, ktoré môžu mať vplyv na platenie poistného štátom treba oznámiť zdravotnej poisťovni do 8 dní odo dňa vzniku skutočnosti. Potvrdenie o prerušení alebo skončení štúdia na vysokej škole vydáva vysoká škola.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
30. máj 2023 07:11