StoryEditor

Štátna prémia 2011: Treba viac sporiť

18.10.2010, 10:47
Výška maximálnej štátnej prémie sa budúci rok nemení. Zostáva na rovnakej úrovni 66,39 € ako v tomto roku. Vláda ale stavia sporiteľom do cesty prekážku.

Kto v tomto roku uzatvoril stavebné sporenie alebo naďalej sporí, na získanie ročnej štátnej prémie vo výške 66,39 eur mu stačilo, aby do systému stavebného sporenia vložil 531,12 eura (16 000 Sk). Budúci rok to už nebude stačiť. Štát v roku 2011 odmení prémiou iba tých sporiteľov, ktorí vyčlenia na stavebné sporenie minimálne 663,90 eura (20 000 Sk), čo je návrat k situácii spred piatich rokov.

Sporiteľ, ktorý dokáže budúci rok vložiť do stavebného sporenia viac ako 663,90 eura, nedostane od štátu vyššiu prémiu, iba 66,39 eura. Môže zato vývoj výnosov zo štátnych dlhopisov, ktorý je súčasťou vzorca na výpočet štátnej prémie. Na základe toho rezortu financií vydal opatrenie, ktoré znížilo podiel štátnej prémie z ročného vkladu z 12,5 % na budúcoročných 10 percent. Pre ostatných sporiteľov to znamená, že v závislosti od nasporenej sumy za rok – nižšej ako 663,9 € - môžu získať štátnu prémiu najviac vo výške 10 %, kým v tomto roku je to o 2,5 % viac.

Vklady pre najvyššiu prémiu
Rok Vklad Najvyššia prémia Sadzba
z roč. vkladu
2011 663,9 € 66,39 € 10 %
2010 531,05 € 66,39 € 12,5 %
2009 531,05 € 66,39 € 12,5 %
2008 531,1 €
(16 000 Sk)
66,39 €
(2 000 Sk)
12,5 %
2007 898,83 €
(21 053 Sk)
66,39 €
(2 000 Sk)
9,5 %
2006 663,88 €
(20 000 Sk)
82,98 €
(2 500 Sk)
14,5 %

Vzhľadom na potrebu stabilizovať verejné financie a dlh Slovenska, možno v ďalších rokoch očakávať, že na základe rozhodnutia vlády môže dôjsť k opätovnému zníženiu štátnej prémie. Tí sporitelia, ktorým sa nepodarí budúci rok odložiť na stavebné sporenie aspoň 663,9 €, si ale nepohoršia. Keďže istinu stavebné sporiteľne úročia 2-percentnou sadzbou a so započítaním 10 % štátnej prémie zo skutočne vloženého vkladu, úspory budú naďalej výhodnejšie zhodnotené ako na úložkách v banke. Týka sa to vkladov v rozpätí od 400 do 700 eur.

Štátna prémia:

 • Poskytuje sa jednému stavebnému sporiteľovi iba na jednu zmluvu o stavebnom sporení
 • Poskytuje sa aj spoločenstvám vlastníkov bytov = jedna štátna prémia na štyri byty
 • Štátna prémia nepodlieha dani z príjmu stavebná sporiteľňa ju pripisuje raz ročne k 31. decembru v závislosti od vkladov v príslušnom roku, najneskôr do 10 dní od získania prostriedkov zo štátneho rozpočtu
 • Raz ročne možno vyhlásením zmeniť vyplácanie štátnej prémie na inú zmluvu o stavebnom sporení, napr. v prospech zmluvy príbuzného v priamom rade ak stavebný sporiteľ poberá štátnu prémiu na viac zmlúv, štátna prémia mu bude odobraná zo všetkých zmlúv
 • Ak v priebehu roka skončí platnosť zmluvy a bola by uzatvorená nová zmluva: štátnu prémiu na novú zmluvu možno uplatniť len vtedy, ak na predchádzajúcu zmluvu o stavebnom sporení v tomto roku nevznikol nárok na štátnu prémiu.
 • Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej v priebehu kalendárneho roka a zároveň vznikne nárok na štátnu prémiu z novej zmluvy o stavebnom sporení uzavretej v priebehu tohto kalendárneho roka, štátna prémia nesmie presiahnuť výšku max. štátnej prémie

Kedy nezanikne nárok na štátnu prémiu:

 • po 6 rokoch sporenia, ak stavebný sporiteľ nebude čerpať stavebný úver,
 • ak bude zmluva zrušená najskôr po 2 rokoch do 6 rokov sporenia a prostriedky budú preukázateľne použité na stavebné účely
 • ak zanikne zmluva o stavebnom sporení úmrtím sporiteľa alebo v dôsledku invalidity stavebného sporiteľa (štátna prémia patrí potom len za obdobie, ktoré končí dňom úmrtia alebo dňom priznania invalidného dôchodku).

Čo sa zmení v stavebnom sporení

Vláda pripravuje budúci rok niekoľko legislatívnych zmien, ktoré sa dotknú viacerých oblastí stavebného sporenia.

Návrh novely zákona o stavebnom sporení - ráta od 1. apríla 2011 s niekoľkými zmenami v stavebnom sporení. Zmlúv uzatvorených do 31. marca 2011 sa zmeny týkať nebudú:

 • 2011: Ruší sa 6-ročný cyklus sporenia s nárokom na štátnu prémiu. Tzv. priateľskí sporitelia si ju budú môcť uplatniť dokladovaním použitia prostriedkov na stavebné účely
  2010: Po šesťročnom sporení netreba dokladovať účel použitia prostriedkov zo  stavebného sporenia
 • 2011: Nárok na štátnu prémiu zanikne zrušením zmluvy o stavebnom sporení skôr ako po troch rokoch.
  2010: Nárok na štátnu prémiu zaniká zrušením zmluvy skôr ako po dvoch rokoch sporenia.
 • 2011: Ak je zmluva zrušená v období 3 – 6 rokov sporenia, treba dokladovať použitie prostriedkov, aby nezanikol nárok na štátnu prémiu.
  2010: Ak je zmluva zrušená v období 2 – 6 rokov sporenia, treba dokladovať použitie prostriedkov, aby nezanikol nárok na štátnu prémiu.

Návrh novely zákona o dani z príjmov uvažuje o tom, že štát za rok 2010 zrejme poslednýkrát umožní sporiteľom požiadať o vrátenie dane z pripísaných úrokov. Od zdaňovacieho obdobia roka 2011 majú byť už všetky príjmy z kapitálového majetku zdaňované a zrážková daň (daň zrazená pri zdroji, teda bankou) sa bude považovať za daňovo vysporiadanú. To znamená, že štát už nebude sporiteľom (najmä dôchodcom, za deti a iné nízkopríjmové skupiny) vracať daň z úrokov. Zdanený úrok  sa nebude uvádzať v daňovom priznaní a nebude sa považovať za preddavok na daň z príjmov.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
09. jún 2023 18:01