StoryEditor

Aj od financií závisí, ako bude vyzerať staroba seniora v rodine

08.09.2009, 00:00

Seniori majú podľa Marty Kopka, riaditeľky poradensko-sprostredkovateľskej agentúry Senior Service, najviac problémov s osamelosťou, pocitom bezmocnosti, ľahostajnosti zo strany rodiny aj štátu a strachu z finančnej núdze. "Najviac platia za lieky, extra lekárske ošetrenia, prípadne kúpele či zdravotné pomôcky atď., ktoré nie sú preplácané v plnej miere zdravotnými poisťovňami. Na druhej strane sú veľmi nenároční, čo sa týka stravy, oblečenia a kultúry. Pokiaľ si to rodina z finančného hľadiska môže dovoliť, najvýhodnejšie je pre opatrovanú osobu, ako aj rodinu, rozhodnúť sa pre opatrovateľku," tvrdí Marta Kopka. Tá sa nepretržite deň -- noc v dome pacienta postará nielen o neho, ale aj o domácnosť, návštevu lekára, komunikuje s ním a podľa potreby informuje príbuzných o stave zdravotného stavu seniora.

Možnosti šetrenia
Pokiaľ už vaše peniaze na túto službu nestačia, je potrebné kontaktovať sociálne zariadenia, ktoré sú tiež rozdelené do viacerých kategórií. Tie najdrahšie sa vyrovnajú finančne už aj opatrovaniu v domácom prostredí. "V staršom veku sa ťažko dá šetriť na základných životných nákladoch, ako je napríklad nájom či elektrina. Problematické je šetriť na liekoch, prípadne extra lekárskych ošetreniach, ktoré sa vekom zvyšujú a sú nevyhnutné pre aký-taký zdravotný štandard a komfort seniora. Najviac teda možno ušetriť na strave, oblečení, dovolenke, športe a kultúre," radí Marta Kopka. Na druhej strane seniorom odporúča využívať rôzne benefity, od knižníc začínajúc, cez rôzne kultúrne podujatia, tematické výlety, ktoré ponúka mesto, lacné obedy či kluby dôchodcov.

Rozdiely aj v regiónoch
Na vidieku podľa Marty Kopka ešte stále platí princíp dvoch až troch generácií žijúcich pod jednou strechou, prípadne v blízkom susedstve. "Deti alebo vnuci doopatrujú rodičov, respektíve starých rodičov a dať seniora do ,starobinca' sa pokladá za veľkú hanbu, nevďak a zlyhanie príbuzných." Vo väčších mestách sú podľa nej deti seniorov tak pracovne vyťažené, že aj keby sa chceli ako-tak ešte venovať rodičom, jednoducho to kvôli profesii a rodine časovo, ako ani psychicky, nezvládnu. Okrem toho je to psychicky veľmi náročné a lepšie to zvládajú vyškolení profesionáli ako rodinní príslušníci.

Nepretržitá opatrovateľská služba v Senior Service závisí od stavu opatrovanej osoby a pohybuje sa od 50 do 60 eur na deň, v extrémnych prípadoch 65 eur na deň. Takisto sa prihliada na to, či je v domácnosti jeden pacient, alebo ide o manželský pár. "Pri priemernom mesačnom plate na Slovensku je to mimoriadne finančne náročná služba a môže si ju dovoliť len dobre zabezpečený senior, prípadne jeho rodinní príslušníci," tvrdí Marta Kopka.

Pomoc miest a obcí
Väčšina ľudí vo vyššom veku pri zhoršovaní zdravotného stavu potrebuje intenzívnejšiu pomoc, ktorú môžu poskytnúť aj samosprávy. Zriaďovateľom Domu seniorov Archa je mesto Bratislava. Bežný deň tu zahŕňa opatrovateľsko-ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitačnú starostlivosť a aktiváciu. Riaditeľka Anna Hazúchová tvrdí, že vzhľadom na veľký počet žiadateľov si musia vytvárať poradovník čakateľov. "Staráme sa o obyvateľov s najvyššími stupňami odkázanosti, ktorých opatera si vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť. Platby vychádzajú zo Všeobecne záväzného nariadenia primátora mesta, a sú to poplatky za bývanie, stravovanie a zaopatrenie seniora. Priemerný poplatok je v súčasnosti 233 eur." Náklady na jedno lôžko predstavujú 830 eur. "Nakoľko priemerný vek seniorov v tomto zariadení sa blíži k 90 rokom, majú v priemere 10 -- 15 chronických diagnóz, sú nútení užívať lieky a hygienické pomôcky s potrebou priplácania. Patrí tam ešte poplatok za služby lekárov, pedikérky a kaderníčky," tvrdí Anna Hazúchová.

Zdravotným poistencom zdarma
Pokiaľ máte starosti s chorým členom rodiny, skúste sa obrátiť na agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Sú zdravotníckym zariadením a poskytujú poistencom zdravotných poisťovní ošetrovateľskú starostlivosť kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi. "Ľudia si často zamieňajú túto službu za opatrovateľskú starostlivosť, pritom ide o sociálne služby. ADOS-ky poskytujú zdravotnícke výkony v ich prirodzenom domácom prostredí. Medzi najčastejšie zdravotnícke výkony patria ošetrovanie operačných či chronických rán, aplikácia infúzií, odbery krvi, ošetrovateľská rehabilitácia a ďalšie," hovorí Janka Majzlíková z ADOS v Martine. Ako ďalej poznamenáva, ošetrovateľská starostlivosť sa vykonáva na základe odporúčania obvodného či odborného lekára a môže o ňu požiadať pacient, prípadne jeho rodinný príslušník. Na túto zdravotnú pomoc máte dokonca nárok a je bezplatná, ak ste poistencom zdravotnej poisťovne. Niektoré ADOS-ky poskytujú tiež opatrovateľské služby a v tom prípade ju nehradia zdravotné poisťovne, ale platí si ju klient. Ceny sa pohybujú od 4 do 8 eur na hodinu, v závislosti od náročnosti výkonov a stavu pacienta.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
14. júl 2024 15:40