StoryEditor

Hodnotu akcie určuje najmä dopyt

03.11.2009, 23:00

Je moja akcia bezcenná? Odpoveď na túto otázku nemusí byť tak jednoduchá, ako sa zdá. Že sa s ňou totiž momentálne neobchoduje ešte neznamená, že o ňu nebude záujem o pár rokov. Samozrejme, ak ide o akcie skrachovaných podnikov, netreba váhať s ich presunom na Fond národného majetku.

Dve rôzne hodnoty
Pri akciách treba rozlišovať ich nominálnu a reálnu hodnotu. "Nominálna hodnota akcie vyjadruje jej podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti. Reálna hodnota, alebo by sme skôr mohli povedať trhová hodnota akcie, je výsledkom dopytu a ponuky po cennom papieri. Hodnotu akcie teda určuje na jednej strane záujem investorov umiestniť svoje peniaze v tomto cennom papieri a na strane druhej ochota súčasných akcionárov akcie predať,“ spresnil riaditeľ odboru obchodovania na peňažnom a kapitálovom trhu VÚB banky Ladislav Benedek.

Výška oboch môže byť úplne rozdielna, nominálna hodnota tak nevyjadruje pri obchodovaní relevantnú hodnotu akcie. "V praxi to znamená, že mnohé akcie sa obchodujú za cenu vyššiu než je ich aktuálna vnútorná hodnota. Ovplyvňuje to jej očakávaný rast na základe pozitívneho hospodárenia spoločnosti v budúcnosti, respektíve sa môže pohybovať aj výrazne pod jej aktuálnu vnútornú hodnotu v závislosti od poklesu ziskovosti či generovania strát v budúcnosti,“ doplnil riaditeľ a predseda výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi Róbert Kopál.

Môže sa teda ľahko stať, že nominálna hodnota akcie, ktorú vlastníte, je vysoká a naopak, jej reálna takmer žiadna. Na druhej strane držiteľ akcií - akcionár je vlastne spoluvlastníkom spoločnosti, ktorá ich vydala. "Jeho vlastnícky podiel vyjadruje podiel nominálnych hodnôt akcií, ktoré vlastní voči základnému imaniu spoločnosti. Ako spoluvlastník má každý akcionár právo podieľať sa na riadení a zisku spoločnosti,“ dodal Benedek.

Cenné papiere

- akcia je len jedným z druhov cenných papierov
- cennými papiermi môžu byť aj dlhopisy, zmenky, hypotekárne záložné listy, pokladničné poukážky, vkladové certifikáty.

Bez dopytu
Bezcennými môžeme akcie nazvať vtedy, keď svojmu vlastníkovi nie sú schopné prinášať žiaden výnos a tak on ich nedokáže predať. "Ide napríklad o spoločnosti po zániku alebo v konkurze,“ hovorí Benedek.

No aj po akciách existujúcich podnikov nie je žiaden dopyt, nikto jednoducho nemá záujem ich kupovať. Kopál však zdôrazňuje, že bezcennosť akcie nemusí byť taká jednoznačná. "Je to relatívny pojem, keďže existuje istá miera pravdepodobnosti, aj keď zrejme veľmi malá, že dnes takzvaná bezcenná akcia môže mať v budúcnosti nejakú cenu. Ak sa napríklad nájde záujemca, ktorý ju od vás kúpi.“

Akcia môže byť obchodovateľná verejne na trhu prostredníctvom burzy, alebo neverejne. V akom stave sú momentálne vaše majetkové cenné papiere na burze, môžete zistiť na internetovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave. Pod kolónkou mapa stránok, obchodovanie a ďalej cenné papiere sa dostanete k zoznamu akcií, kde môžete nájsť tie vaše a zistiť, ako to s nimi vyzerá.

Nie vždy ste majiteľom
Akcia je pritom len jedným z druhov cenných papierov, do ktorých možno investovať. Cennými papiermi môžu byť napríklad aj dlhopisy, zmenky, hypotekárne záložné listy, pokladničné poukážky, vkladové certifikáty a podobne.

V porovnaní s akciami sú však odlišné. "Napríklad v prípade dlhopisu ide o takzvaný dlhový cenný papier, to znamená, že majiteľ dlhopisu je veriteľom spoločnosti, a nie jej majiteľom,“ spresnil Kopál.

Pri dlhopisoch je miera zhodnotenia vopred daná, teda investor vie, koľko mu jeho peniaze zarobia.

Z pohľadu investovania peňazí je akcia viac rizikový nástroj, pretože miera zhodnotenia peňazí nie je vopred stanovená. Závisí od zisku spoločnosti a od rozhodnutia spoločnosti o vyplácaní dividend.

Prečítajte si aj:
Bezcenného dedičstva sa možno zbaviť

Akcie možno okrem darovania či kúpy získať aj v rámci dedičského konania. Ani tu nie je vylúčené, že zdedíte bezcenné akcie. Tie však možno odmietnuť.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
23. jún 2024 17:08