26.08.2009, 00:00

Vymeňte rozdrobené pozemky za celok

Máte viacero pozemkov a každý z nich má ďalších spoluvlastníkov, takže ani s jedným nemôžete poriadne nakladať? Vymeňte svoje rozdrobené podiely za jednu celistvú parcelu. Dá sa to prostredníctvom sceľovania pozemkov.

Sceľovanie alebo komasácia je prerozdelenie pozemkov mimo obce. "Je to predovšetkým v záujme vlastníkov. Sceľovaním sa zjednodušia vlastnícke vzťahy a z nich vznikajúce prevody vlastníckych práv, vyrieši sa prístup na každý jeden pozemok. Komasácia je výhodná aj pre štát, pretože oživí trh s pôdou," vysvetľuje geodet Ján Predajniansky.

Nariadenie
Sceľovanie pôdy sa riadi zákonom o pozemkových úpravách. Už v jeho základných ustanoveniach sa píše, že pozemkové úpravy sa vykonávajú vo verejnom záujme. Nariadiť ich môže obvodný pozemkový úrad, napríklad, ak má prísť k investičnej výstavbe, ktorá by na danom území obmedzila hospodárenie. Úpravy sa vykonávajú naraz pre celé katastrálne územie. O začatie konania o pozemkových úpravách, ktoré zahŕňa aj proces sceľovania pôdy, môže požiadať vlastník alebo nájomca pozemku, ale napríklad aj investor alebo obec.

Sceľovanie sa začína stanovením obvodu projektu pozemkových úprav -- ten určí, ktoré pozemky sa budú sceľovať. Následne sa vyhotoví register pôvodného stavu, v ktorom je zosumarizované vlastníctvo každého vlastníka v obvode projektu -- pozemky a podiely na nich, pre každého vlastníka sa vypočíta celková výmera a cena jeho pozemkov a podielov. Každý známy vlastník dostane výpis z tohto registra a môže voči nemu podať námietku, informuje konateľ geodetickej firmy Peter Repáň.

Ďalej pozemkový úrad stanoví zásady na umiestnenie nových pozemkov, s ktorými musia súhlasiť vlastníci dvoch tretín ich výmery. Pozemkový úrad spolu s projektantom rokujú s každým jednotlivým vlastníkom o jeho predstavách o scelení. Projektant potom navrhne nové pozemky a ich rozdelenie -- to sa prerokuje s vlastníkmi. Ak majitelia aspoň dvoch tretín pôdy súhlasia so zmenami, obvodný pozemkový úrad ich schváli a nasleduje zápis do katastra nehnuteľností.

Načo je to dobré
Ľudia, ktorým pozemkový úrad navrhne zmeny vo vlastníckych právach bez ich iniciatívy, často sceľovaniu nedôverujú. Majú pocit, že ich chce niekto oklamať alebo obrať o ich majetok. V skutočnosti však dostanú pozemok presne v takej cene, akú majú ich pôvodné majetky. Navyše získajú možnosť disponovať s nimi.

"Ak vlastník má viacero pozemkov alebo podielov na pozemkoch, ktoré sú rozdrobené a nemôže s nimi pre rozdrobenosť a komplikované spoluvlastnícke pomery plne disponovať, tieto sa zosumarizujú. Spočíta sa ich celková výmera a cena alebo podielov na nich a po dohode s vlastníkom sa vytvorí jeden alebo viacero nových pozemkov v primeranej hodnote a cene. Tie bude vlastniť v celosti a bez spoluvlastníkov. Nové pozemky musia mať prístup z existujúcej alebo novonavrhnutej verejnej komunikácie, napríklad z poľnej cesty. Skúsenosti nám hovoria, že vlastníci po počiatočnej nedôvere chápu sceľovanie pozemkov, spolupracujú s projektantmi pozemkových úprav a oceňujú jeho užitočnosť a výhody pre neskoršie nakladanie s ich pozemkami," osvetľuje Peter Repáň.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.