StoryEditor

Odvody do Sociálnej poisťovne od 1. 1. 2010

07.01.2010, 17:41
Od 1. januára sa mení pre všetkých platiteľov poistného výška odvodov do Sociálnej poisťovne. Môže za to zmena minimálnej mzdy a priemernej mzdy.

SZČO a DOBROVOĽNE POISTENí

Najväčšie zmeny v tomto roku pocítia najmä živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré musia byť povinne poistené. Od 1. júla 2009, resp. od 1. októbra (pri odklade podania daňového priznania) sa to týka všetkých tých, ktorých hrubý príjem za predchádzajúci rok (2008) prekročil  3 546 eur, čo zodpovedá 12-násobku platnej minimálnej mzdy 295,50 €.

Najnižšie možné odvody sa už nevypočítavajú z minimálnej mzdy platnej k 1. januáru 2010 vo výške 307,70 €. Tá sa vzťahuje iba na zamestnancov. Minimálne odvody živnostníkov sa riadia novou veličinou. Je ňou 44,2 % jednej dvanástiny zo všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ). Od 30. apríla 2009 prestavuje 8 676,36 €. Inak povedané ide o 12-násobok priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2008, ktorá dosiahla 21 782 Sk, t. j. 723,03 €.

Výpočet minimálnych odvodov:
VVZ = 8 676,36 €
1/12 VVZ = 8 676,36 €/12 = 723,03 €
Min. odvody = 44,2 % zo 723,03 € = 319,579268 €  = 319,58 € 

POZOR:  V tomto roku začnú platiť odvody od 1. júla alebo 1. októbra SZČO, ktorých príjmy z podnikania presiahnu 3 834,96 € (12  x 319,58 €) a nie 3 692,40 € (12 x 307,70 €). Pri výpočte nového limitu sa berie do úvahy už nová veličina a nie minimálna mzda. SZČO, ktoré nedosiahnu príjem 3 834,96 €, povinné poistenie im zo zákona zaniká. Môžu sa ale poistiť dobrovoľne.

Tento nový minimálny vymeriavací základ platí aj pre dobrovoľne poistenú osobu.

Výpočet maximálnych odvodov:
VVZ = 8 676,36 €
1/12 VVZ = 8 676,36 €/12 = 723,03 €
Max. odvody:
a) na dôchodkové  poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do RFS = 4 x 1/12 VVZ = 4 x 723,03 € = 2 892,12 €
b) na nemocenské poistenie = 1,5 x 1/12 VVZ = 1,5 x 723,03 € = 1 084,55 € 


V rámci vlaňajších protikrízových opatrení SZČO dočasne od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 odvádzajú do rezervného fondu solidarity Sociálnej poisťovne iba 2 % z vymeriavacieho základu mesačne namiesto, pôvodných 4,75 %.

 Odvody SZČO od 1. 1. 2010

 Poistenie Sadzba  Min. VZ  Suma  Max. VZ  Suma 
 Nemocenské    4,4 % 319,58 €   14,00 €  1 084,55 €   47,70 € 
 Starobné  18 % 319,58 €  57,50 €  2 892,12 €  520,50 €
 Invalidné    6 % 319,58 €  19,10 €  2 892,12 €  173,50 €
 RFS    2 % 319,58 €     6,30 €  2 892,12 €    57,80 €
 Spolu      96,90 €    799,50 €

                
 Ak by sa spôsob určenia minimálneho vymeriavacieho základu nezmenil a vychádzalo by sa z minimálnej mzdy (307,70 €), tak by odvody vyzerali takto:

Poistenie  Sadzba Min. VZ  Suma 
Nemocenské   4,4 %  307,70 €   13,50 €
Starobné   18 % 307,70 €  55,30 €
Invalidné     6 % 307,70 €   18,40 €
RFS     2 % 307,70 €     6,10 €
Spolu       93,30 €

      
 Od januára  by tak mali živnostníci ušetrili na odvodoch 3,60 € (108,45 Sk) mesačne.

Odvody dobrovoľne poistenej osoby od 1. 1. 2010 

Poistenie  Sadzba  Min. VZ  Suma  Max. VZ  Suma 
Nemocenské     4,4 %  319,58 €  14,00 €  1 084,55 €    47,70 €
Starobné   18,0 %  319,58 €  57,50 €  2 892,12 €  520,50 €
Invalidné     6,0 %  319,58 €  19,10 €  2 892,12 €  173,50 €
RFS    4,75 %  319,58 €  15,10 €  2 892,12 €  137,30 €
Poist. v nez.      2,0 %  319,58 €    6,30 €  2 892,12 €    57,80 €
Spolu       112,00 €    936,80 €

                
     
Je na rozhodnutí dobrovoľne poistnej osoby, aký vymeriavací základ si zvolí. Musí to byť ale z vymeriavacieho základu najmenej 319,58 € a najviac 1 084,55 €, resp. 2 892,12 €. Nemusí platiť do všetkých druhov poistenia, môže si vybrať aj jeden. Ak sa ale rozhodne dobrovoľne si prispievať na dôchodok (dôchodkové poistenie), musí zároveň platiť aj do rezervného fondu solidarity.

Kedy SZČO neplatí odvody

V období od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 nemusia platiť odvody do Sociálnej poisťovne tie SZČO:

  • ktorých príjem  za rok nepresiahol  3 546 € (poistenie zaniká)
  • ktoré začali podnikať v roku 2009. Až na základe daňového priznania za rok 2009 bude zrejmé, či ich minuloročný príjem (bez odpočítania výdavkov) prekročil/neprekročil nový limit pre platenie odvodov vo výške 3 834,96 €, ktorý začne platiť od 1. júla 2010.

ZAMESTNANCI A ZAMESTNÁVATELIA

Pri výpočte odvodov bude pre zamestnávateľov a ich zamestnancov v tomto roku smerodajný ukazovateľ minimálnej mzdy. Hoci pre zamestnanca a zamestnávateľa už zákon o sociálnom poistení neurčuje od 1. 1. 2010 minimálnu výšku odvodov, odvíjať sa bude od minimálnej mzdy, ktorú musí zamestnávateľ podľa Zákonníka práce garantovať zamestnancovi za vykonanú prácu. A tá bola s účinnosťou od 1. januára do 31. decembra 2010 stanovená na 307,70 € pri mesačnom odmeňovaní alebo 1,768 € za hodinu práce.

Minimálny VZ: 307,70 € (minimálna mzda)

Najvyššie možné odvody na sociálne poistenie odvádza zamestnávateľ, podobne ako SZČO a dobrovoľne poistené osoby,  v závislosti od druhu poistenia.

Maximálne odvody:

  • dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do RFS = 4 x 1/12 VVZ = 4 x 723,03 € = 2 892,12 €
  • nemocenské a garančné poistenie  = 1,5 x 1/12 VVZ = 1,5 x 723,03 € = 1 084,55 €

Zamestnancovi strháva zamestnávateľ z mesačnej mzdy odvody na nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Odvody zamestnanca od 1. 1. 2010 

Poistné   Sadzba  Min. VZ  Suma  Max. VZ  Suma 
Nemocenské   1,40 %   307,70 €   4,30 €  1 084,55 €   15,10 € 
Starobné   4,00 %  307,70 €  12,30 €  2 892,12 € 115,60 €
Invalidné  3,00 %  307,70 €   9,20 €  2 892,12 €   86,70 €
Poist. v nez.   1,00 %  307,70 €   3,00 €  2 892,12 €   28,90 €
Spolu       28,80 €    246,30 €

          
Zamestnávateľ okrem toho musí z úhrnu miezd odviesť príspevky na garančné poistenie, úrazové poistenie a do rezervného fondu solidarity. 

Odvody zamestnávateľa od 1. 1. 2010 

Poistné   Sadzba  Min. VZ   Suma  Max. VZ  Suma 
Nemocenské     1,4 %  307,70 €    4,30 €  1 084,55 €    15,10 €
Starobné     14 % 307,70 € 43,00 €  2 892,12 €  404,80 €
Invalidné        3 % 307,70 €   9,20 €   2 892,12 €    86,70 €
Poist. v nez.       1 %  307,70 €  3,00 €  2 892,12 €    28,90 €
Garančné   0,25 % 307,70 €   0,70 €  1 084,55 €      2,70 €
Úrazové   0,80 %  307,70 €   2,40 €  2 892,12 €  bez limitu
RFS   4,75 %  307,70 € 14,60 €   2 892,12 € 137,30 € 
Spolu       77,20 €    675,50 €

          
     
Zaokrúhľovanie a úhrada

Pri výpočte súm poistného sa vychádza z vymeriavacieho základu, ktorý treba najprv zaokrúhliť na celé centy nahor. Napríklad: 723,246824 na 723,25 €.

Potom z takto upraveného základu sa vypočítava stanovenou sadzbou suma poistného na jednotlivé druhy poistenia samostatne. Zaokrúhli sa na celé desiatky centov nadol. Napríklad: suma 28,485232 na 28,40 €.

Takto vypočítanú sumu treba uhradiť v zákonom stanovených termínoch na účet príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. V prípade SZČO a dobrovoľne poistených osôb je to do 8. dňa nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa vypočítavajú odvody. SZČO budú po prvýkrát v tomto roku odvádzať  vyššie poistné za január, najneskôr do 8. februára. Povinnosťou zamestnávateľov je zaslať Sociálnej poisťovni príspevky na sociálne poistenie do výplatného termínu.

01 - Modified: 2022-09-08 09:54:58 - Feat.: - Title: Lekári už vystavili viac ako 40 000 ePN 02 - Modified: 2022-09-05 22:12:37 - Feat.: - Title: Hľadá sa ministerstvo rozvoja. Súrne 03 - Modified: 2022-09-13 09:53:30 - Feat.: - Title: Potrebujete dávku v nezamestnanosti? Toto treba splniť, aby ste ju mohli dostať 04 - Modified: 2022-08-30 12:07:37 - Feat.: - Title: SaS navrhuje zníženie DPH na palivá, gastro či zavedenie dane z plynovodov 05 - Modified: 2022-08-26 06:41:34 - Feat.: - Title: Už o pár dní príde zmena. Pozrite sa, koľko po novom dostanete na stravu od zamestnávateľa
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
25. september 2022 00:41