StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje o svojej činnosti

29.10.2003, 23:00

1. Začal tieto správne konania:
Tretie strany, najmä spotrebitelia, dodávatelia, odberatelia a konkurenti účastníkov koncentrácie môžu predložiť úradu námietky voči oznámenej koncentrácii v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia koncentrácie.
* dňa 1. 10. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Emil Krajčík, s. r. o., Senica, Droxi drogérie, s. r. o., Bratislava
* dňa 6. 10. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov MAXITEX, s. r. o., Trenčín a OZETA Odevné závody, a. s., Trenčín
* dňa 9. 10. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Peugeot S. A., Paríž, Francúzsko, Peugeot Citro#235#n Automobils Slovakia, s. r. o., Trnava, Trnavainvest I., s. r. o, Trnava
* dňa 10. 10. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Alcan Inc., Montreal, Quebec, Kanada, Pechiney, Paríž, Francúzsko
2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/151 zo dňa 7. 7. 2003, ktorým úrad v správnom konaní podľa § 10 ods. 15 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov v znení zákona 465/2002 Z. z. vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov MUDr. Daniela Hornáčka, CSc., Bratislava a SANITAS - SR, a. s., Nové Mesto nad Váhom, začatom na základe oznámenia podnikateľov MUDr. Daniela Hornáčka, CSc., Bratislava a INFORAMA, a. s., Bratislava, rozhodol tak, že podnikateľ INFORAMA, a. s., Bratislava, nie je účastníkom konania. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 9. 2003
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/219 zo dňa 22. 9. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa SOTE, s. r. o., Čadca, nad podnikom podnikateľa Dalkia Čadca, a. s., Čadca. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 9. 2003
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/228 zo dňa 1. 10. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní spoločnej kontroly podnikateľov Fox Paine & Company, LLC, Foster City, Spojené štáty americké a p. Alfonso Romo Garza, občana Spojených štátov mexických nad podnikom podnikateľa Seminis, Inc., Oxnard, Spojené štáty americké. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 10. 2003
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/229 zo dňa 3. 10. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní priamej kontroly podnikateľa Elas, spol. s r. o., Prievidza, nad podnikom podnikateľa HT Computers, a. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 10. 2003
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/230 zo dňa 7. 10. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní výlučnej kontroly podnikateľa Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Kolín, Spolková republika Nemecko nad podnikom podnikateľa The Nut Company, GmbH, Schwerte, Spolková republika Nemecko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 7. 10. 2003
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/233 zo dňa 10. 10. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcu v získaní nepriamej kontroly podnikateľa Heineken N. V., Amsterdam, Holandsko prostredníctvom podnikateľov Heineken International B. V., Amsterdam, Holandsko a LIMBA Beteiligungsverwaltungs GmbH, Viedeň, Rakúsko, nad podnikom podnikateľa Getränke-Beteiligungs-AG, Wels, Rakúsko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 10. 2003
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/234 zo dňa 13. 10. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní priamej kontroly podnikateľa Synthes - Stratec, Inc., Paoli Pennsylvánia, Spojené štáty americké nad podnikateľom Mathys Medical Ltd., Bettlach, Švajčiarsko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 10. 2003
* rozhodnutie č. 2003/KV/1/1/215 zo dňa 11. 9. 2003, ktorým úrad podľa § 6 ods. 3 zákona č. 136/2001 Z. z. rozhodol, že zákaz podľa § 4 zákona sa nevzťahuje do 31. 12. 2004 na vybrané články Koncesionárskej zmluvy uzatvorenej medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, Bratislava, a podnikateľom LION CAR, s. r. o., Námestie Ľudovíta Štúra 31, 974 01 Banská Bystrica. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 1. 10. 2003
* rozhodnutie č. 2003/DZ/2/1/182 zo dňa 15. 8. 2003, ktorým úrad rozhodol, že konanie podnikateľa EuroWeb Slovakia, a. s., Priemyselná 1/A, Bratislava, má povahu zneužitia dominantného postavenia a udelil podnikateľovi pokutu. Správne konanie bolo začaté na návrh podnikateľa Asociácia poskytovateľov Internetu, Vazovova 5, Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 9. 2003
* rozhodnutie č. 2003/ZK/2/1/200 zo dňa 27. 8. 2003, ktorým úrad zastavil správne konanie vo veci možného zneužitia dominantného postavenia podnikateľom Ashland Nederland BV, Valvoline division, Schorpioenstraat 63, 3067 GG Rotterdam, Holandsko, na návrh podnikateľov Valman, s. r. o., Strieborné námestie 2, Banská Bystrica a Valman SK, s. r. o., Cementárenská cesta 7, Banská Bystrica, pretože podnikatelia vzali svoj návrh na začatie konania späť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 9. 2003
3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu:
* dňa 14. 10. 2003 obdržal úrad rozklad od podnikateľa Slovenská autobusová doprava Košická dopravná spoločnosť, a. s., Staničné námestie 9, Košice proti rozhodnutiu 2003/DZ/2/1/225 zo dňa 30. 9. 2003 vo veci zneužitia dominantného postavenia touto spoločnosťou
* dňa 30. 9. 2003 obdržal úrad rozklad od podnikateľa Mgr. Igor Matovič - regionPRESS, Čajkovského 30, Trnava proti rozhodnutiu 2003/SP/2/1/210 zo dňa 5. 9. 2003 vo veci uloženia pokuty za nepredloženie podkladov
* dňa 13. 10. 2003 podal podnikateľ SLOVENSKÉ AEROLÍNIE, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, a podnikateľ TERRATRAVEL, cestovná kancelária, Gorkého 13-15, 814 11 Bratislava, rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2003/KV/1/1/222 zo dňa 25. 9. 2003
* dňa 13. 10. 2003 podal podnikateľ SLOVENSKÉ AEROLÍNIE, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu č. 2003/KV/1/1/222 zo dňa 25. 9. 2003
4. Konania na Najvyššom súde:
* dňa 2. 10. 2003 bola na PMÚ SR doručená z Najvyššieho súdu SR na vyjadrenie žaloba podnikateľa SLOVFOND, a. s, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Rady PMÚ SR č. 2002/ZK/R/2/230 zo dňa 25. 10. 2002, ktorým Rada zamietla rozklad žalobcu proti rozhodnutiu PMÚ SR, odboru zneužívania dominantného postavenia č. 2002/ZK/2/1/099 zo dňa 24. 5. 2002, ktorým tento zastavil konanie vo veci zneužitia dominantného postavenia podnikateľom Stredisko cenných papierov SR, pretože dôvod na konanie nebol daný a toto rozhodnutie potvrdila

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
20. máj 2024 08:01