StoryEditor

Spotrebné úvery berte od registrovaného veriteľa

24.09.2010, 14:18
Chcete si zobrať spotrebný úver, ale nebude to z banky? Preverte si najprv, či je takýto nebankový subjekt zaevidovaný v registri. Inak bude zmluva o úvere neplatná.

Najneskôr do 11. septembra tohto roku sa museli všetky subjekty, ktoré poskytujú úvery, zaregistrovať sa do registra veriteľov. Týka sa to nielen bánk, ale predovšetkým nebankových subjektov, ktoré požičiavajú peniaze v rámci svojho podnikania. Museli to stihnúť v trojmesačnej lehote, ktorú im stanovil nový zákon o spotrebiteľských úveroch.
Ostatní veritelia  a nové , ktoré chcú s požičiavaním peňazí ešte len začať, musia najprv požiadať o registráciu Národnú banku Slovenska. Skôr požičiavať nemôžu. Rozhodujúci je až deň zápisu do registra, podanie návrhu nestačí.

Čo je spotrebiteľský úver
Spotrebiteľským úverom je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o  spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi.
Zdroj: Zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.

Kto môže poskytovať úvery
Ak sa spoločnosť v registri nenachádza, zmluvu o úvere s takouto spoločnosťou neuzatvárajte. Nenaleťte ani na argument, že „práve“ už majú pripravenú žiadosť o registráciu  alebo, že ju „už“ odoslali už žiadosť o registráciu do NBS a nevedia, prečo nebola ich spoločnosť ešte zaregistrovaná. Nie je to pravda, pretože centrálna banka komunikuje so žiadateľmi o podanie návrhu elektronicky a najneskôr v lehote do dvoch týždňov.

NEPREHLIADNITE:

Veritelia, ktorí podávajú žiadosť o registráciu elektronicky a ak včas a riadne uhradia poplatok za kompletný návrh na zápis do registra, informuje Národná banka Slovenska mailom do 10 pracovných dní o tom, že registrácia bola úspešná. To znamená, že  spoločnosť bola zapísaná do registra a bolo jej pridelené registračné číslo. NBS informuje aj tom, prečo neprijala návrh na vklad a to v rovnakej lehote.
A ak sa náhodou stane, že uzatvoríte zmluvu so spoločnosťou, ktorá sa nenachádza v registri veriteľov, z právneho hľadiska bude považovaná za neplatnú. Spoločnosť by konala v rozpore so zákonom o spotrebiteľských úveroch, a teda aj jej podnikanie by bolo protizákonné.

Čo sa dozviem z registra?
Register veriteľov je verejne prístupný a zverejňuje ho na svojich internetových stránkach Národná banka Slovenska. Zo zverejnených údajov sa môžete dozvedieť tieto údaje o veriteľoch:
- meno alebo obchodný názov subjektu
- IČO
- registračné číslo
- typ osoby (FO alebo PO)
- právna forma (živnostník, s.r.o., a.s., iné)
- druh veriteľa (banka, pobočka zahraničnej banky, lízingová spoločnosť, spoločnosť splátkové financovania iná )
- mesto
- štát
- druh poskytovaného úveru (spotrebiteľský a iný)
- dátum zápisu
- dátum zmeny zápisu – s vyznačením zmeneného údaju
- dátum zrušenia zápisu

Údaje o veriteľoch bude centrálna banka pravidelne aktualizovať. Podľa zákona musia veritelia nahlásiť zmeny údajov v registri bezodkladne, nestanovuje im presnú lehotu, dokedy tak musia urobiť. Zverejnené údaje v registri sa považujú za aktuálne a za ich správnosť zodpovedá veriteľ.
Firma, ktorá poskytuje spotrebiteľské úvery a nachádza sa v registri veriteľov, považuje sa podľa zákona za dôveryhodnú. Rovnako sa za dôveryhodných sa budú v ďalších rokoch považovať tí veritelia alebo ich právni nástupcovia,  ak im nebol zrušený zápis v registri v ostatných piatich rokoch  pred podaním návrhu na zápis do registra. Fyzické osoby zase posledných päť rokov pred návrhom zápisu nesmeli byť členmi štatutárnych alebo riadiacich orgánov spoločnosti, ktorá bola vyškrtnutá z registra.

Kontrola
Kontrolovať veriteľov, či podnikajú – poskytujú spotrebiteľské úvery – podľa zákona, nebude centrálna banka, ale Slovenská obchodná inšpekcia. Tá v prípade porušenia zákona bude môcť žiadať nielen odstránenie nedostatkov, ale môže uložiť aj pokutu do 70-tisíc eur. Pri opakovanom alebo závažnom porušení to môže byť až dvojnásobná pokuta. Inšpekcia bude riešiť priamo podnety od spotrebiteľov, ak veriteľ neuvedie v reklame zákonom stanovené informácie, neposkytne primerané vysvetlenie, alebo ak ho vôbec neinformuje, nesprávne vypočíta povinný údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov (RPMN). Jej konečným verdiktom môže byť aj rozhodnutie o výmaze z registra veriteľov.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
04. jún 2023 18:57