StoryEditor

Odložené daňové priznania treba podať do konca septembra

16.09.2010, 13:20
Zarábali ste vlani v zahraničí? To bol objektívny dôvod, pre ktorý ste mohli požiadať o odklad podania daňového priznania až o polroka. Daňové úrady ich čakajú do 30. septembra.

Fyzické osoby, ktoré požiadali najneskôr do 16. marca 2010 o dlhšie posunutie termínu pre podanie riadneho daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2009, majú už len niekoľko dní na to, aby ho odovzdali daňovému úradu.  Do konca septembra musia podať daňové priznania už aj tí daňovníci, ktorí poberali príjmy zo zahraničia alebo pracovali v zahraničí. Vtedy totiž uplynie maximálna možná polročná lehota pre odklad tejto povinnosti.

Možnosť odkladu mohli využiť aj firmy – právnické osoby. Tie po prvýkrát už nemuseli o túto úľavu žiadať, stačilo oznámiť daňovému úradu do 31. marca, že budú podávať daňové priznanie v novej lehote. Na zamestnancov a živnostníkov sa bude táto zmena vzťahovať až od budúceho roka. Odpadne tak vypisovanie žiadosti a netrpezlivé čakanie na schválenie, či neschválenie žiadosti. Daňovým úradom už bude stačiť len oznámenie.

Nielen podať, aj zaplatiť
Daňové úrady očakávajú posledné daňové priznania (takmer 20-tisíc) za zdaňovacie obdobie roka 2009 najneskôr 30. septembra tohto roku od všetkých daňovníkov - rezidentov SR, ktorých zdaniteľné príjmy za rok 2009, vrátane tých zo zahraničia,  presiahli 2 012,85  €. Do konca septembra treba aj daň zaplatiť.

Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, teda na dve desatinné miesta smerom dole v prospech daňovníka. Zaplatiť daň možno bezhotovostným prevodom v banke. Vtedy sa za deň platby považuje deň, kedy bola platba odpísaná z účtu daňovníka. Alebo daň možno zaplatiť v hotovosti poštovým poukazom (poštovým šekom) alebo vkladom v banke na účet príslušného daňového úradu. Za deň platby sa potom považuje deň, kedy pošta alebo banka prijala hotovosť.

Ďalšie povinnosti

Kto z daňovníkov požiadal o možnosť podať daňové priznanie v neskoršom termíne a daňový úrad mu vyhovel, bolo to treba včas oznámiť aj Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni kvôli plateniu odvodov. Vymeriavací základ pre SZČO sa totiž mení od 1. júla.

„V ročnom zúčtovaní poistného sa vypočítava preddavok na poistné na verejné zdravotné poistenie na obdobie od 1. júla príslušného kalendárneho roka, v ktorom podávala SZČO ročné zúčtovanie až do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka,“ ozrejmuje zdravotná poisťovňa Dôvera.

ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA - Do konca marca 2010, dokedy bolo treba vykonať aj ročné zúčtovanie zdravotných odvodov, musela byť zdravotnápoisťovňa informovaná o tom, že poistenec bude podávať daňové priznanie za rok 2009 neskôr. Dovtedy mohol platiť odvody v pôvodnej výške. Napríklad pri povolenom odklade podania priznania do 30. septembra treba v tomto termíne vykonať aj ročné zúčtovanie preddavkov na verejné zdravotné poistenie. Od 1. októbra  potom odvádza poistné z nového vymeriavacieho základu.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA - Do 30. júna očakávala aj Sociálna poisťovňa, že sa u nich zastavia poistenci s odloženou daňovou povinnosťou. SZČO totiž museli povinne do konca júna odovzdať výpis z priznania pre posúdenie platenia odvodov s platnosťou od 1. júla 2010. Tí poistenci, ktorí budú odovzdávať daňové priznanie do 30. septembra, musia dovtedy oznámiť aj Sociálnej poisťovni výšku svojich minuloročných zárobkov prostredníctvom tlačiva „Výpis z priznania“. Za zdaňovacie obdobie roka 2010 už táto povinnosť odpadne. Odvody z nového vymeriavacieho základu začnú platiť prvýkrát za mesiac október.

Daňovníci, ktorí podajú daňové priznanie uhradia daň po termíne, musia rátať s pokutami a sankciami. Fyzická osoba môže rátať s pokutou minimálne 33,19 € a právnická osoba 66,38 €.  Ak sa tak nestane ani po výzve daňového úradu, ich výška narastá pre fyzické osoby na najmenej 331,93  € a pre právnické osoby na 16 595,95 €  až to takmer 50-tisíc eur.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
30. máj 2023 13:01