StoryEditor

Rady na poslednú chvíľu. Vyhnite sa Radičovej balíčku

29.12.2010, 08:26
Novely zákonov, ktoré začnú platiť od budúceho roka, zaútočia na rozpočty rodín a firiem výraznejšie ako po minulé roky. Mnohé výnimky v daniach či odvodoch padnú. Ani odpočítateľné položky už nebudú také štedré. Rozširuje sa okruh zdaňovaných príjmov i osôb, pribudnú poistenci povinní platiť odvody. Prinášame vám tipy, ako sa s tým vysporiadať na poslednú chvíľu.

SPORITELIA
Do konca roka môže sporiteľ ešte uzatvoriť zmluvu na životné poistenie alebo účelové sporenie a aj vložiť požadovaný vklad. Poslednýkrát tak môže využiť odpočítateľnú položku za rok 2010 v sume najviac 398,33 € alebo v skutočnej výške vkladu. Od roku 2011 je táto odpočítateľná položka je zrušená.

ZRÁŽKOVÁ DAŇ
Do konca roka je možné ešte uzatvoriť v banke sporiaci účet alebo zmluvu o stavebnom sporení a zároveň vložiť do konca tohto roka aj  požadovanú výšku vkladu.  Z pripísaných úrokov banka odvedie daň. Naposledy za rok 2010 možno požiadať o vrátenie zrážkovej dane. Do daňového priznania za 2010 potom treba zahrnúť príjmy z úrokov a zrazená daň sa bude považovať za preddavok na daň, ktorú štát vráti, ak vznikne daňový preplatok.

STAVEBNÉ SPORENIE
Na poslednú chvíľu možno pri nižšom vklade (531,05 eura) získať v tomto roku maximálnu štátnu prémiu na zmluvu o stavebnom sporení. Budúci rok bude pre jej získanie v rovnakej výške potrebné vložiť do stavebného sporenia až 663,90 eura. Zmluvu treba uzatvoriť najneskôr 31. decembra a zadať príkaz v banke s termínom splatnosti 31. 12. 2010.

PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
Uzatvoriť zmluvu o nájme ešte za mesiac december pri nájomnom 500 eur a viac a naposledy využiť vyššie oslobodenie príjmu. Decembrový príjem do 925,95 eura bude od dane oslobodený a nebude treba z neho platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Od roku 2011 budú príjmy z prenájmu oslobodené len do výšky 500 eur a bude z nich treba zaplatiť aj odvody do zdravotnej poisťovne.

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
Zamýšľanú kúpu, predaj alebo darovanie nehnuteľnosti zrealizovať do 31. 12. 2010. Využiť inštitút zrýchleného katastrálneho konania, aby sa kupujúci stal vlastníkom ešte v tomto roku. Príjmy z predaja nehnuteľností, nadobudnuté do 31. 12. 2010 vrátane, sú oslobodené od dane z príjmu, ak v nej mal predávajúci najmenej 2-ročný trvalý pobyt alebo bola v jeho vlastníctve najmenej 5 rokov. Na nových vlastníkov, ktorí nadobudnú nehnuteľnosť 1. januára sa už nevzťahuje podmienka trvalého pobytu, je zrušená. Ak sa budú chcieť vyhnúť plateniu dane z predaja nehnuteľnosti, budú musieť dodržať 5-ročnú dobu vlastníctva.

ŽIVNOSTNÍCI
Zvážiť a požiadať o prerušenie živnosti do 31. decembra aspoň na 6 mesiacov (najviac na tri roky) a neplatiť v tomto období odvody. Živnostníci, ktorí prerušia živnosť budúci rok a opätovne ju založia  v krátkom čase, už nebudú oslobodení od platenia odvodov na dlhšiu dobu. Začnú ich platiť hneď v závislosti od posledného vymeriavacieho základu pred prerušením živnosti.

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Oznámiť daňovému úradu ukončenie využívania vozidla na podnikanie od 1. januára 2011. Pri opätovnom využívaní vozidla na podnikanie sa bude platiť iba pomerná časť dane. Zvážiť možnosť preregistrovať vozidlo do kraja s nižšími sadzbami dane. Dôvodom sú vyššie sadzby dane z motorových vozidiel o 10 až 15 percent v porovnaní s rokom 2010.

FINANČNÝ LÍZING
Uzatvoriť zmluvu o finančnom lízingu ešte do konca roka 2010. Takto obstaraný hmotný majetok (nad 1700 eur) nebude treba zaradiť do odpisových skupín a bude ho možné rýchlejšie odpisovať. Od roku 2011 sa bude odpisovať počas zákonom stanovenej doby odpisovania a nie počas trvania lízingu.

KONATELIA A SPOLOČNÍCI
K 1. januáru môžu  konatelia a spoločníci urobiť zmeny v odmeňovaní, pretože od roku 2011 sa budú považovať za zamestnancov a budú musieť začať platiť odvody. Môžu sa rozhodnúť pre úpravu zmluvy o výkone funkcie konateľa, spôsobu vyplácania podielov spoločníkom na zisku. Vyhnúť sa plateniu odvodov sa možno aj vzdaním sa funkcie konateľa a to odstúpením z funkcie. Vzdanie sa funkcie konateľa je platné dňom doručenia odstúpenia z funkcie príslušnej spoločnosti, ale funkcia konateľa končí ku dňu konania nasledujúceho valného zhromaždenia alebo v lehotách podľa spoločenskej zmluvy. Zvolaním mimoriadneho valného zhromaždenia možno zrušiť spoločnosť a vymazať ju z obchodného registra.

STAROSLIVOSŤ O DETI
Rodičovský príspevok - nárok na 256 € si možno uplatniť podľa „starého“ zákona, aj spätne do 6 mesiacov. Ak by nárok  na rodičovský príspevok trval čo i len jeden deň v decembri, rodič ho dostane vyplatený za celý december a do veku 20 mesiacov bude poberať 256 eur.
Jednorazový príspevok rodičovi získa aj ten rodič, ktorý nevykonáva zárobkovú činnosť. Musí ale požiadať o ukončenie vyplácania rodičovského príspevku za december a do konca roka ešte uzavrieť napr. dohodu o vykonaní práce. O príspevok možno požiadať aj v januári.
Ak vznikne nárok na materský príspevok (materské) do konca roka, možno si ho zvýšiť skončením jedného pracovného pomeru a začatím nového nemocenského poistenia s vyšším vymeriavacím základom. Ak vzniká nárok na materské budúci rok, táto možnosť tu nie je.

DôCHODKY
Nárok na predčasný dôchodok treba uplatniť podaním žiadosti  ešte v decembri a  bude posudzovaná podľa „starého“ zákona. Sociálna poisťovňa tak môže vyplatiť dôchodok spätne aj iba za mesiace január a február 2011 vrátane valorizácie. Poberatelia predčasných dôchodkov, ktorí nechcú prísť o dôchodok o príjem zo zárobkovej činnosti, musia si zmeniť pracovný pomer na dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti. Z týchto príjmov netreba platiť povinné dôchodkové poistenie. Poberanie riadneho starobného dôchodku  a zárobkovej činnosti nie je nijako obmedzené.

 

Viete, čo vás čaká od nového roka? Pýtajte sa v HNporadni

01 - Modified: 2004-02-11 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Slovenskí tenisti v Miláne nezaváhali
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
16. jún 2024 14:05