StoryEditor

Metódu zdanenia si vyberte

23.02.2010, 23:00

Niektorí Slováci mali vlani okrem príjmu na Slovensku aj príjem zo zahraničia. Keďže sú stále rezidentmi SR -- majú na Slovensku trvalý pobyt, alebo pobyt na Slovensku obvykle dlhší ako 183 dní, musia doma podať daňové priznanie. "V prípade, ak zamestnanec mal príjem zo závislej činnosti v zahraničí a aj na Slovensku, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, v ktorom uvedie príjmy na Slovensku aj zo zahraničia," hovorí daňová poradkyňa Miriam Buliková.

Čo sa viac oplatí
Pri "priznávaní" dane zo zahraničia sa postupuje podľa dvoch metód -- metódy zápočtu zaplatenej dane, alebo metódy vyňatia príjmov zo zdanenia. Tak sa vlastne zabráni dvojitému zdaneniu, teda aby daň z príjmu platil daňovník dvakrát.

Metóda zápočtu dane v podstate znamená, že daň zaplatená v cudzom štáte sa započíta na úhradu dane vypočítanej v daňovom priznaní, avšak najviac vo výške dane pripadajúcej na príjmy z cudzieho štátu. Metóda vyňatia príjmov zase funguje tak, že príjmy z cudzieho štátu sa síce v daňovom priznaní uvedú, avšak daň sa v daňovom priznaní z týchto príjmov nepočíta. "Daňovník sa môže rozhodnúť sám, ktorú si vyberie. Závisí to aj od toho, ktorá je pre neho výhodnejšia," hovorí odborník na daňovú problematiku Peter Málach.

Zákon presne rozlišuje krajiny, s ktorými má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s metódou vyňatia príjmov a s ktorými s metódou zápočtu dane. Vlaňajšia novela zákona o dani z príjmov však umožňuje, že už pri podávaní daňového priznania za rok 2009 môže daňovník využiť ten postup, ktorý je pre neho výhodnejší. "Ak by mal doplácať daň, tak jednoznačne je výhodnejšie vyňatie. Pokiaľ by mu mali časť dane vrátiť, oplatí sa použiť zápočet," doplnil Málach.

Správny prepočet
Najmä pri príjmoch z krajín, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, a teda neplatí sa v nich eurom, treba dať pozor na prepočet. Menu -- napríklad britskú libru alebo českú korunu -- musíte do daňového priznania prepočítať na eurá. "Keďže sa daňové priznanie dáva po prvýkrát v eurách, treba si dať pozor doslova na desatinky," upozorňuje manažérka oddelenia daňového poradenstva spoločnosti Deloitte Slovakia Ľubica Dumitrescu.

Zákon ponúka viac možností, ako správne prepočítavať. Na prepočet miezd vyplatených zahraničným zamestnávateľom môže daňovník použiť priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem alebo kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou. Ďalšou možnosťou je prepočet pomocou ročného priemerného kurzu za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňového priznanie alebo sa použije priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Všetky kurzy, aj tie minuloročné či ich priemery za rok, možno nájsť na stránke Národne banky Slovenska www.nbs.sk.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
23. júl 2024 23:27