StoryEditor

Zamestnanec so živnosťou musí podať sám priznanie

23.02.2010, 23:00

Zamestnanci si pri vysporiadaní daňovej povinnosti za minulý rok môžu prácu s daňami uľahčiť tak, že požiadali o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa. Neplatí to však pre tých, ktorí okrem príjmu zo zamestnania, a teda príjmu zo závislej činnosti, mali nejaký príjem aj z podnikania. Tí si musia podať daňové priznanie sami. Pozor treba dať najmä pri časti o živnosti -- rozdiel je totiž v tom, ako účtoval.

Rozdielne účtovanie
Ak má zamestnanec príjmy aj z podnikania, podáva daňové priznanie typu B. V ňom musí uviesť všetky príjmy. Zamestnávateľ zamestnancom, ktorí nepožiadajú o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, vystaví potvrdenie o príjme zo závislej činnosti a o zrazených preddavkoch na daň. Podľa neho vypĺňa časť tlačiva týkajúce sa príjmu zo závislej činnosti. Daňovník uvádza hrubý príjem, zaplatené poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne a aj to, koľko mu zamestnávateľ zrazil v preddavkoch na daň.
Časť o príjmoch zo živnosti vyplní daňovník na základe dokladov z podnikania. Tu však treba dať pozor, ako živnostník svoju podnikateľskú činnosť účtuje. Spôsob účtovania sa totiž odrazí aj v tom, čo v tlačive daňového priznania vyplní. "V prípade vedenia jednoduchého účtovníctva alebo daňovej evidencie sa vypĺňa tabuľka č. 1 na strane 3, kde daňovník uvedie svoje príjmy a výdavky a pod tabuľkou prípadne označí, či uplatňuje výdavky len percentom z príjmov, čo je tiež jedna z možností. Ak daňovník vedie podvojné účtovníctvo, vôbec nevypĺňa tabuľku č. 1, ale len riadky 40 až 45 na strane 4 daňového priznania typu B," upozorňuje manažérka oddelenia daňového poradenstva spoločnosti Deloitte Slovakia Ľubica Dumitrescu.

Nepochybte v prílohách
Od spôsobu účtovania pri podnikateľskej činnosti sa odvíja aj to, aké prílohy daňovník priloží k daňovému priznaniu. "Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva, k daňovému priznaniu typu B prikladá výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch. Daňovník, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva, k daňovému priznaniu prikladá súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 odseku 14 a 15 zákona o dani z príjmov, neprikladá k priznaniu žiadne účtovné výkazy," doplnila daňová poradkyňa Miriam Buliková.
Priznanie treba podať aj vtedy, ak ste so živnosťou v priebehu roka skončili.

Daňovníkom "len raz"
V priznaní si potom takýto zamestnanec môže uplatniť to, o čo by požiadal v ročnom zúčtovaní dane. Teda, ak si chce uplatniť okrem nezdaniteľnej časti na seba napríklad aj nezdaniteľnú časť na manželku, ktorá nemala príjem, alebo bol veľmi nízky, vyznačí to v priznaní. Podobne postupuje aj vtedy, ak má napríklad životnú poistku a o tú chce znížiť svoju daňovú povinnosť. Ak si uplatňuje daňový bonus, vyznačí na koľko detí a či je to za celý rok. "Ak si daňovník uplatňuje daňový bonus, odporúčam, aby priložil k daňovému priznaniu aj kópiu rodného listu, alebo výpis z rodného listu, potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom," doplnila Buliková.

Sumy všetkých príjmov sa sčítajú a daň sa vyráta z ich celkovej sumy. Nezdaniteľnú časť si môže uplatniť len raz, teda nie aj zo živnosti a aj z pracovnej zmluvy. Ide totiž o nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Aj pri takejto kombinácii príjmov môže daňovník požiadať o odloženie daňovej povinnosti, ak napríklad nestihne priznanie urobiť alebo nemá všetky potrebné doklady. "Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je možné najviac o tri mesiace. Daňovník žiadosť o predĺženie lehoty podáva písomne, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, teda pri daňovom priznaní za rok 2009 do 16. marca 2010. Žiadosť nemá predpísanú formu," dodala Buliková.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
19. august 2022 06:48