StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

10.10.2003, 00:00
1. Začal tieto správne konania:
Tretie strany, najmä spotrebitelia, dodávatelia, odberatelia a konkurenti účastníkov koncentrácie môžu predložiť úradu námietky voči oznámenej koncentrácii v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia koncentrácie.
* dňa 17. 9. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov SHP Harmanec, a. s., Harmanec, SR a Mayer-Kuvart-network GmbH., Heilbronn, Nemecko,
* dňa 17. 9. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Liberty Media Corporation, New Castle, USA a UnitedGlobalCom, Inc., New Castle, USA,
* dňa 22. 9. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov SMTL, a. s., Lovinobaňa, LOVINIT, a. s., Lovinobaňa a SLOVMAG, a. s., Revúca,
* dňa 22. 9. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Intersnack Knabber - Gebck GmbH & CO. KG, Kolín, SRN a The Nut Company, GmbH, Schwerte, SRN,
* dňa 24. 9. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Viedeň, Rakúsko a SporDat, spol, s. r. o., Bratislava, SR,
* dňa 25. 9. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Sauer - Danfoss (Považská Bystrica) a.s., Považská Bystrica, Sauer - Danfoss (Dubnica) a. s., Dubnica nad Váhom a Sauer - Danfoss s. r. o., Dubnica nad Váhom,
* dňa 29. 9. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov SMARTSHOP, s. r. o., Bratislava a TV OBCHOD SR, s. r. o., Bratislava.

2.V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2003/ZK/3/1/188 zo dňa 25. 8. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov RNDr. Marián Šufliarsky, Lučenec a Novohradské pekárne, a. s., Lučenec, na základe Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi podnikateľom Novohradské pekárne, a. s., Lučenec a podnikateľom M-MARKET, akciová spoločnosť, Lučenec zastavuje, lebo dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 9. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/202 zo dňa 26. 8. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou, spočívajúcou v získaní priamej kontroly podnikateľa E.ON AG, Düsseldorf, Spolková republika Nemecko nad podnikateľom Ruhrgas Aktiengesellschaft, Essen, Spolková republika Nemecko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 9. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/VP/3/1/208 zo dňa 4. 9. 2003, ktorým úrad rozhodol, že vracia správny poplatok podnikateľovi PMD - Unoin, a. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 9. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/VP/3/1/209 zo dňa 4. 9. 2003, ktorým úrad rozhodol, že vracia správny poplatok podnikateľovi PMD - Union, a. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 9. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/ZK/3/1/211 zo dňa 5. 9. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov ČESKÝ TELECOM, a. s., Praha, Česká republika a Eurotel Praha, spol. s. r. o., Praha, Česká republika zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 9. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/206 zo dňa 28. 8. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že podnikateľovi RAG Aktiengesellshaft, Essen, SRN ukladá pokutu za porušenie povinnosti oznámiť koncentráciou spočívajúcu v získaní kontroly podnikateľa RAG Aktiengesellshaft, Essen SRN nad podnikateľom Degussa Aktiengesellshaft, Düssendorf, SRN. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 9. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/ZK/2/1/049 zo dňa 20. 3. 2003, ktorým úrad rozhodol, že správne konanie, začaté na podnet podnikateľa Ing. Jozef Fraňo Drevovýroba, Cajlanská č. 70, Pezinok sa zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 9. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/DZ/2/1/191 zo dňa 26. 8. 2003, ktorým úrad rozhodol, že konanie podnikateľa Kaufland SR0, v. o. s., Odborárska 3, Bratislava, nemá povahu zneužitia dominantného postavenia. Správne konanie bolo začaté na návrh podnikateľa ZVOZ - združenie veľkoobchodných firiem s ovocím a zeleninou. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 9. 2003,
* dňa 5. 9. 2003 vydala Rada PMÚ SR rozhodnutie č. 2003/ZK/R/2/212, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zamieta rozklad podnikateľa L.C.H., spol. s r. o., Prešov a rozhodnutie PMÚ SR, odboru dohôd obmedzujúcich súťaž, č. 2003/ZK/1/1/091 zo dňa 26. 5. 2003 potvrdzuje. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 9. 2003,
* dňa 5. 9. 2003 vydala Rada PMÚ SR rozhodnutie č. 2003/ZK/R/2/213, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zamieta rozklad podnikateľa Ing. Jozef Fraňo Drevovýroba, Pezinok a rozhodnutie PMÚ SR, odboru zneužívania dominantného postavenia, č. 2003/ZK/2/1/049 zo dňa 20. 3. 2003 potvrdzuje. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 9. 2003.
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
19. máj 2024 01:46