StoryEditor

Spory o majetok vyriešte mediáciou

19.08.2009, 00:00

Máte problém s vysporiadaním dedičstva? Nepríjemným sporom s príbuznými sa môžete vyhnúť. Namiesto nekonečných súdnych ťahaníc máte možnosť vyriešiť nezhody okolo dedičstva sprostredkovanou dohodou u mediátora. Je to lacnejšie a oveľa rýchlejšie ako súd. Navyše, mediátor si za svoj cieľ kladie uspokojiť požiadavky všetkých strán sporu.

S mediátorom neprehráte
Súdy vynášajú rozsudky, s ktorými je vždy aspoň jeden strana sporu nespokojná. Niekto je víťaz, a ten druhý porazený. V kancelárii mediátora sa však žiadne výhry ani prehry nekonajú. Výsledkom mediácie je vo veľkej väčšine prípadov dohoda. A tá má najmä v dedičských sporoch, kde sa väčšinou nevedia dohodnúť blízki rodinní príslušníci, často cenu zlata.

"Mediátor môže pomôcť, keď sú záujmy dedičov odlišné, hrozí spor a oni sa nevedia dohodnúť, no zároveň sa nechcú súdiť,“ zjednodušuje mediátorka Dana Baliová. Podľa nej ľudia nepoznajú možnosť riešiť dedičské spory mediáciou, a preto sa súdia. Potvrdzuje to aj notár Peter Danczi. "Osobne som sa ešte za moju niekoľkoročnú prax nestretol s tým, že by sa spor v dedičskej veci riešil mediáciou,“ hovorí Danzci.

Výhody mediácie pri vysporiadavaní dedičstva

Mediácia:
- trvá niekoľko dní, nanajvýš týždňov
- je nepomerne lacnejšia ako súd
- jej výsledkom je dohoda, s ktorou súhlasia všetci zúčastnení
- je diskusiou bez emócií
- nevyrába víťazov a porazených
- nenarúša rodinné vzťahy

Mediácia je vhodná, keď:
- je predpoklad, že sa strany sporu chcú dohodnúť
- existuje chuť nájsť riešenie, strany majú záujem o aktívnu spoluprácu
- účastníci sporu sú schopní a ochotní sa navzájom počúvať
- rodinní príslušníci sa nechcú súdiť

Dôležité je chcieť
Účastníci dedičského konania si môžu rozdeliť majetok aj odlišne od zákona, ale musia sa dohodnúť. Práve táto dohoda býva kameňom úrazu, najmä ak je dedičov viacero, alebo ak niektorý z nich nie je blízky príbuzný tých ostatných. Prípady, kedy sa dedičia nedohodnú, často končia na súdoch.

Mediátorka Dana Baliová tvrdí, že je podmienkou, aby oprávnení dedičia prejavili vôľu dohodnúť sa, aj keď samostatne nie sú schopní dohodu dosiahnuť. "V notárskej kancelárii nie je priestor na vyjednávanie a vzájomné vypočutie sa a hľadanie alternatív. Mediátor toto všetko vie poskytnúť. Predovšetkým s ohľadom na to, aby nedošlo k nezvratnému narušeniu budúcich vzťahov dedičov, ani k prílišným emóciám. Mediátor je školený, ako previesť účastníkov konania zložitou diskusiou o majetku a bez poškodenia väzieb medzi nimi im pomôcť dospieť k dohode,“ vysvetľuje Baliová.

Peniaze a čas
Dosť veľa času na hľadanie alternatív a na zložitú diskusiu vám poskytne aj súd. Avšak za neporovnateľne vyššiu cenu. Súdne poplatky sú vyššie ako ceny mediátorských služieb. Ak chcete súdny spor vyhrať, potrebujete aj dobrého právnika, ktorý tiež nie je lacnou záležitosťou. Navyše, súdom trvá celé mesiace, a niekedy aj roky, kým rozhodnú. A to ešte nemusí byť koniec. Nespokojná strana sporu sa môže odvolať a nové konanie si znova vyžiada čas a veľa peňazí.

Kým dedičstvo nebude vysporiadané, nebudete s ním môcť nakladať podľa svojich predstáv. V praxi to vyzerá napríklad tak, že by ste mali zdediť starý dom, ale váš súrodenec spochybní, že naň máte nárok. Budete sa súdiť, a kým nebudete mať v rukách právoplatný a vykonateľný rozsudok, nemôžete dom rekonštruovať, lebo ešte oficiálne nie je váš. Ak sa dedičské konanie pred súdom predĺži na niekoľko rokov, dom zatiaľ bude chátrať.

Konanie u mediátora je oveľa rýchlejšie. Trvá niekoľko dní, nanajvýš týždňov. "Účastníci dedičského sporu sa spravidla dohodnú počas jedného až dvoch stretnutí,“ hovorí mediátorka Dana Baliová.

Jeden iniciátor
Riešenie dedičstva mediáciou môže vzísť z iniciatívy jedného z dedičov. Ten príde za mediátorom, ktorý následne osloví ostatných dedičov s možnosťou rýchlo a lacno sa dohodnúť. Rovnako však môžu za mediátorom prísť aj všetci účastníci dedičského konania. A to kedykoľvek - keď sa nevedia dohodnúť pred notárom, ale aj počas rozbehnutého súdneho konania. Mediácia sa môže konať aj paralelne so súdom. Ak sa strany sporu dohodnú, predložia súdu dohodu o vysporiadaní sporu mediáciou. Súd sa tým skončí a účastníkom sporu bude vrátená časť súdneho poplatku.

Príklady

Vážne chorá staršia pani chcela predísť dedičskému sporu a rozhodla sa spísať závet.
Povedala mediátorke svoju predstavu a požiadala ju o prizvanie svojich dvoch dospelých dcér a mladšej sestry. Keď im v minulosti naznačovala svoj zámer, ani jedna nesúhlasila. Po dvojhodinovom stretnutí bola uzavretá mediačná dohoda k spokojnosti všetkých. Na jej základe bol spísaný závet u notára. Stalo sa to pred troma rokmi, dnes sa pani stále teší z dobrého zdravia, bezkonfliktnej starostlivosti o nehnuteľnosti v rodine, a predovšetkým z vynikajúcich vzťahov jej členov.

Keď štyrom súrodencom zomreli naraz obaja rodičia a predmetom dedenia sa stala nehnuteľnosť, traja z nich sa vzdali svojich podielov v prospech najmladšieho brata, vtedy 30-ročného.
Ten ostal celý život slobodný a rodičovský dom a veľký kus pôdy udržiaval a zveľaďoval za výdatnej pomoci súrodencov, a to fyzickej i finančnej. Vo veku 59 rokov sa oženil a o niekoľko týždňov na to bezdetný zomrel. Hneď po pohrebe jeho manželka odcestovala a s nikým z rodiny sa nekontaktovala. Prišla až krátko pred pojednávaním o dedičstve na notárskom úrade. Jedna zo sestier poručiteľa vyhľadala mediátorku, tá prizvala manželku a ostatných súrodencov zomrelého na mediačné konanie. Na druhom stretnutí sa podarilo nájsť riešenie, ktoré bolo nielen v súlade so zákonom, ale aj s etickými a morálnymi hodnotami.

Príklady vypracovala: JUDr. Dana Baliová, mediátorka

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
23. júl 2024 12:01