StoryEditor

Spoločné priestory platia všetci v dome

19.05.2010, 00:00

Rozpočítať spotrebu elektriny na výťah v bytovom dome podľa počtu obyvateľov v každom byte, alebo podľa veľkosti bytu? To je otázka, ktorú riešia mnohí vlastníci. A nejde pritom len o výťah. Spoločné priestory a náklady na ne patria často k veľmi problematickým položkám a majitelia bytov sa na tom často nevedia dohodnúť. Nejasná je aj legislatíva - neurčuje úplne presne, ako by to malo byť. Konečné slovo majú teda samotní majitelia, no nájsť stopercentné spravodlivý spôsob je často nemožné.

Je to o dohode
"Zákon neurčuje, akým spôsobom rozpočítavať platby za spoločné priestory. Paragraf 10 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov ale v časti 6 hovorí o tom, aby sa pri rozúčtovaní úhrad za plnenia zohľadnila miera využitia spoločných častí a zariadení domu,“ hovorí Andrej Jurikovič zo správcovskej spoločnosti Spokojné bývanie. Práve pri nákladoch na výťah sa táto miera využitia chápe tak, že sa náklady rozpočítavajú podľa počtu osôb. Podobne to platí aj pri vyúčtovaní služby za osvetlenie spoločných častí domu, ich upratovanie, odvoz a likvidáciu odpadu a taktiež za vodné a stočné, pokiaľ nie sú namontované merače. "Podľa podielu na spoločných častiach v dome, ktorý je uvedený na liste vlastníctva každej nehnuteľnosti, sa spravidla vyúčtujú služby ako poistenie spoločných časti domu, zrážková voda, upratovanie priľahlých chodníkov a zelene či zimná údržba,“ hovorí konateľ správcovskej spoločnosti Avion Stanislav Polák.

Dodané služby, ako je teplo na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody, zase upravuje vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorá je záväzná. "Spôsob vyúčtovania tepla na vykurovanie je rozdielny v domoch, kde sú namontované merače tepla, kde je zohľadnené namerané a odobraté teplo v bytoch. V domoch, kde nie je meraná dodávka tepla na vykurovanie, sa vyúčtuje teplo spravidla na štvorcový meter vykurovanej plochy bytu, respektíve vykurovaný objem bytu alebo nebytového priestoru,“ dodáva Polák.

Platí sa aj za prázdny byt
Pri energiách v spoločných priestoroch je teda rozhodujúca vôľa vlastníkov, ako si náklady na ne prerozdelia. Tí totiž môžu na domovej schôdzi rozhodnúť, že sa im niektorý spôsob nepozdáva a uprednostnili by iný. Potrebný je na to súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov.

Aj preto, že pri nákladoch na spoločné priestory neprikazuje legislatíva konkrétny spôsob, je nutné, aby si majitelia tieto problematické oblasti ujasnili pri uzatváraní zmluvy so správcom. Tá bude potom smerodajná. "Rozpočítavanie služieb spojených s užívaním spoločných priestorov a zariadení v dome sa riadi ustanovením, ktoré je súčasťou uzatvorenej zmluvy o výkone správy, ktorú schvaľujú vlastníci príslušného domu,“ hovorí konateľ Bratislavskej správcovskej spoločnosti Luben Patorčev.
Keďže mnohé položky pri spoločných priestoroch sa riadia práve počtom osôb v byte, treba nahlásiť akýkoľvek prírastok do rodiny. "Zo strany vlastníkov by v tejto súvislosti mala byť dodržiavaná povinnosť zo zákona a tiež ustanovení zmluvy nahlasovať všetky zmeny, ktoré majú vplyv na rozpočítavanie služieb v dome. To počet osôb významne ovplyvňuje,“ dopĺňa Patorčev.

Z povinných poplatkov sa však "nevyvlečú“ ani majitelia viacerých bytov, keď napríklad jeden z nich je prázdny. "V zmluvách o výkone správy býva často klauzula, ktorá hovorí o rozpočítavaní týchto služieb na jednu osobu v prípade neobývaného bytu. Používa sa, pretože ľudia kvôli zníženiu platieb často zavádzali a tvrdili, že v byte nebývajú. Tým poškodzovali ostatných vlastníkov, pretože sa im na zabezpečovanie týchto služieb de facto skladali,“ dodáva Jurikovič.

Najčastejšie rozúčtovanie nákladov
Podľa spoluvlastníckeho podielu
- poistenie domu, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, zimná údržba, zrážková voda, upratovanie priľahlých chodníkov a zelene
Na byt
- správcovský poplatok, havarinjá služba

Podľa počtu bývajúcich v byte
- väčšinou spotreba elektriny za osvetlenie spoločných častí a zariadení, spoločných priestorov domu a spotreba elektriny za prevádzku výťahov; odvoz a likvidácia domového odpadu; upratovanie spoločných častí, zariadení a príslušenstva domu, vodné a stočné, ak nie sú namontované merače

Podľa pomerových hodnôt, ak sú merateľné

Príklad
Ako zástupkyňa vlastníkov som zistila, že tento rok elektrinu správca rozúčtoval na osoby. Predchádzajúce roky to bolo na plochu. S rozúčtovaním elektriny na osoby náš blok nesúhlasí. Chcem sa spýtať, či my vlastníci už nemáme právo rozhodovať o spôsobe rozúčtovania elektriny?
V decembri 2009 a januári 2010 sme mali kontrolu zo SOI Nitra a ako nedostatok uviedli, že nesprávne účtujeme elektrinu, čím porušujeme zákon o vlastníctve bytov. Doteraz sme to robili podľa spoluvlastníckeho podielu, čo bolo ošetrené aj v zmluve o výkone správy, teda odsúhlasené vlastníkmi. Nesúhlasili sme so stanoviskom SOI, obrátili sme sa na ministerstvo financií. To nám odpovedalo, že zúčtovanie spoločnej elektriny sa realizuje v súlade s § 10 ods. 6 zákona o vlastníctve bytov a to, že sa zohľadňuje miera využívania spoločných častí a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov. Mieru využívania spoločných častí a spoločných zariadení nie je možné viazať na veľkosť spoluvlastníckeho podielu, ale len na počet osôb bývajúcich v byte, ktorí využívajú chodbu, výťah, pivničné priestory.
Richard Ledvinský, Stavebné bytové družstvo Komárno

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
04. december 2022 08:09