26.05.2004, 00:00

Právo na spravodlivé súdne konanie

Z dohovoru vyplýva, že každý má právo na to, aby jeho vec bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach a záväzkoch alebo o ktoromkoľvek trestnom čine, z ktorého je obvinený.

V Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolu č. 11 podpísané vlády, členovia Rady Európy o. i. upravili aj právo na spravodlivé súdne konanie. Konkrétne ide o článok 6, ktorého nadpis je v súlade s ustanoveniami protokolu č. 11 (ETS č. 155), a to odo dňa jeho platnosti, t. j. 1. novembra 1998 (od tohto dňa bol zrušený protokol č. 9 (ETS č. 140), ktorý nadobudol platnosť 1. októbra 1994.

Z ods. 1 citovaného čl. 6 dohovoru vyplýva, že každý má právo na to, aby jeho vec bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach a záväzkoch alebo o ktoromkoľvek trestnom čine, z ktorého je obvinený. Rozsudok musí byť vyhlásený verejne, ale tlač a verejnosť môžu byť vylúčené buď po dobu celého alebo časti procesu v záujme mravnosti, verejného poriadku alebo národnej bezpečnosti v demokratickej spoločnosti, keď to vyžadujú záujmy maloletých alebo ochrana súkromného života účastníkov alebo v rozsahu považovanom súdom za úplne nevyhnutný, pokiaľ by vzhľadom na osobitné okolnosti mohla byť verejnosť konania na ujmu záujmom spravodlivosti. Do ods. 2 čl. 6 je premietnutá zásada prezumpcie neviny, t. j. každý, kto je obvinený z trestného činu, sa považuje za nevinného, dokiaľ jeho vina nebola preukázaná zákonným spôsobom.

Podľa ods. 3 čl. 6 dohovoru každý, kto je obvinený z trestného činu, má tieto minimálne práva:
-- byť bez meškania a v jazyku, ktorému rozumie, podrobne oboznámený s povahou a dôvodom obvinenia vzneseného proti nemu,
-- mať primeraný čas a možnosti na prípravu svojej obhajoby,
-- obhajovať sa osobne alebo prostredníctvom obhajcu podľa vlastného výberu, alebo ak nemá dostatok prostriedkov na zaplatenie obhajcu, aby sa mu poskytol bezplatne, ak to záujmy spravodlivosti vyžadujú,
-- vypočúvať alebo dať vypočúvať svedkov proti sebe a dosiahnuť predvolanie na vypočúvanie svedkov vo svoj prospech za rovnakých podmienok, ako v prípade svedkov proti nemu,
-- mať bezplatnú pomoc tlmočníka, ak nerozumie jazyku používanému pred súdom, alebo ak týmto jazykom nehovorí.
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolu č. 11 je uverejnený pod č. 209/1992 Zb. a č. 102/1999 Z. z.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.