StoryEditor

Kde pracujete, tam žiadajte dávky

04.05.2011, 00:00

Zamestnanec alebo živnostník, ktorý je povinne poistený v Sociálnej a zdravotnej poisťovni v inom členskom štáte, čerpá v čase choroby, práceneschopnosti či straty zamestnania tieto dávky v zahraničí. Rozhodujúcim kritériom pre ich vyplácanie sa stalo „centrum životných záujmov“.

Definoval sa tak štát, ktorý je príslušný vyplácať poistné, ako aj štátne sociálne dávky, konštatuje odborníčka na sociálne veci Ľubica Navrátilová. Nesmie sa podľa nej zamieňať s trvalým bydliskom. Lenže kritériá pre stanovenie centra záujmov majú len odporúčací charakter a v tom vidí Navrátilová problém. „Kritériá umožňujú zo strany správnych orgánov vlastnú interpretáciu tohto pojmu a dokonca vytvárajú možnosť korupčného prostredia,“ upozorňuje.

Kde ste pracovali, tam žiadajte
Dávky vyplatí ten štát, kde sa poistenec zvyčajne zdržuje a býva a kde je povinne poistený. „Osoby, ktoré denne alebo týždenne dochádzajú zo Slovenska za prácou do iného členského štátu, majú bydlisko – teda centrum záujmov – zachované na Slovensku,“ ozrejmila Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne. Ale zamestnanci, ktorí pracujú pre rakúskeho alebo nemeckého zamestnávateľa, budú jednoznačne podliehať zákonom sociálneho a zdravotného poistenia týchto krajín.

Bydlisko, a nie trvalý pobyt
Ak máte napriek tomu pochybnosti a neviete jednoznačne určiť, legislatívou ktorého štátu sa máte riadiť, pretože pracujete na území dvoch a viac štátov, patovú situáciu za vás vyrieši Sociálna poisťovňa po podaní žiadosti o posúdenie príslušnosti. Bydlisko potom stanoví podľa toho, v ktorom štáte žijú vaši rodinní príslušníci, nachádza sa nehnuteľnosť slúžiaca vám i vašej rodine na bývanie, kde navštevujú deti školu alebo škôlku a v ktorom štáte platíte dane. Ak nebudete podliehať slovenskému sociálnemu poisteniu, treba podať odhlášku z povinného poistenia i dobrovoľného nemocenského poistenia i poistenia v nezamestnanosti na Slovensku. „Platí, že ak ste povinne poistený v jednom členskom štáte, nemôžete byť dobrovoľne poistený na Slovensku,“ dodáva Hrabková.

Po návrate na Slovensko
Každá krajina má vlastný systém sociálneho zabezpečenia a pravidlá, po splnení ktorých vzniká nárok na dávky v chorobe, materstve, nezamestnanosti, rodinné dávky i na dôchodok. Nemôže sa stať, aby krajina, v ktorej boli osoby naposledy poistené, nepriznala poistné dávky. Veľké rozčarovanie však nastáva vtedy, ak sa po ukončení zamestnania či podnikania vraciate späť na Slovensko. Ak nie je splnená čo i len jedna zákonom stanovená podmienka podľa slovenských zákonov, Sociálna poisťovňa žiadosť o výplatu dávky zamietne. „Urobí tak, ak zistí, že podliehate legislatíve iného štátu EÚ, alebo nie je dodržaná lehota poistenia na priznania dávky,“ spresňuje Hrabková. Zohľadňuje pritom lehotu poistenia tak v zahraničí, ako aj na Slovensku. Nezabudnite si preto vyžiadať potvrdenia dôb nemocenského poistenia (E 104 a E 301), ktoré vydá príslušná inštitúcia v zahraničí. Lehotu platenia povinného poistenia bude Sociálna poisťovňa akceptovať.

Prednostne treba žiadať nezamestnanecké v štáte, kde ste naposledy pracovali. Nechcete už zostať v Rakúsku alebo v Nemecku a rozhodnete sa hľadať prácu na Slovensku? Ak vám začali vyplácať dávku v nezamestnanosti v jednej z týchto krajín, môžete požiadať o jej preposielanie (tzv. export dávky) na Slovensko. Predtým musíte byť však najmenej 4 týždne k dispozícii úradu práce, ktorý dávku vypláca, požiadať o formulár E 303 alebo PD U2 a zaregistrovať sa na Slovensku do 7 dní po odchode zo zahraničia. Nezamestnanecké sa vypláca tri mesiace po odchode zo zahraničia, najviac však 6 mesiacov.

Dôchodky
Jeden rok poistenia v Rakúsku alebo Nemecku stačí na to, aby ste dostávali dôchodok z týchto krajín. V prípade, že ste boli poistení menej ako 12 mesiacov, nie sú povinné vám priznať dôchodok. Ale toto obdobie zohľadní Sociálna poisťovňa, ak podľa našich zákonov nezískate potrebný počet rokov dôchodkového poistenia na priznanie. Tieto roky započíta.

NÁZOR
Ľ. Navrátiová: Problém, ktorý treba riešiť
Na prehodnotenie je zrelá tá časť Nariadenia 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia osôb migrujúcich v EÚ, ktorá upravuje nárok na dávky v nezamestnanosti.

Občania podpíšu v štáte posledného poistenia vyhlásenie o tom, že si neuplatňujú nárok na dávky v nezamestnanosti, pretože z krajiny odchádzajú. Je to pochopiteľné, veď ak niekto stratí zamestnanie v cudzine, stráca aj zdroj príjmov na pokrytie výdavkov spojených s bývaním a je prirodzené, že sa potrebuje vrátiť do miesta svojho trvalého bydliska. Robia tak v mylnej predstave, že nezamestnanecké im vyplatia na Slovensku. Tu ich však čaká sklamanie.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
05. február 2023 21:52