StoryEditor

Nepoužívate výťah? Platiť zaň aj tak musíte

18.05.2011, 00:00

Má váš bytový dom výťah, anténu, komín, vlastnú kotolňu a spoločné priestory, ktoré využívajú všetci alebo sú prenajaté? Je len na vašom rozhodnutí ako vlastníkov, akým spôsobom si určíte rozpočítanie jednotlivých nákladových položiek. Zákon to pripúšťa. Rozhodnutie nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov musí správca rešpektovať v zmluve o správe. Náklady na spoločné priestory sa tak môžu rozpočítavať rôzne – podľa miery ich využívania, rozúčtovaním na osoby, podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, ale aj na priestor. „Spôsob si môžu vlastníci na schôdzi kedykoľvek meniť s výnimkou merateľných médií, kde je spotreba jednoznačná,“ poznamenáva Jana Adamová zo Spokojného bývania. Na tzv. osobomesiace sa zvyčajne rozpočítavajú náklady na odvoz a likvidáciu odpadu, energia v spoločných priestoroch vrátane výťahu a osvetlenia a upratovanie. 

Elektrická energia
Spotreba elektrickej energie v spoločných priestoroch ako sú schodisko, pivnica alebo kotolňa sa rozpočítava na osoby.
Rozpočítavanie nákladov za teplo na vykurovanie či ohrev teplej vody sa riadi vyhláškou ÚRSO. Kde sú v bytových domoch namontované merače tepla, do úvahy sa berie namerané a odobraté teplo. Tam, kde nie sú merače, pomerové rozdelenie netreba odsúhlasovať a vyúčtovanie tepla sa robí vo vzťahu k vykurovanej ploche bytu alebo objemu. „Žiadny právny predpis neupravuje povinnosť vlastníkov inštalovať si merače, ale v praxi sa často stretávame s opačným výkladom, efektívnejšie je eliminovať všetky úniky tepla v dome,“ zdôrazňuje Z. Jurčáková zo ZSVB.

Výťah
Nebudem platiť za výťah, keď ho nevyužívam, tak znie najčastejší argument, ako sa vyhnúť poplatkom za túto neoddeliteľnú súčasť a príslušenstvo domu. Je to možné, ak sa vlastníci dohodnú, že napríklad obyvatelia na prízemí alebo prvom poschodí nebudú platiť za prevádzku výťahov. Náklady na prevádzku výťahu sa zvyčajne rozpočítavajú na osoby. Ale veľké rekonštrukcie a opravy či odborné skúšky musia zaplatiť aj tí vlastníci, ktorí výťah nepoužívajú. „Každý vlastník bytu či nebytového priestoru je jeho podielovým spoluvlastníkom, preto jeho servis a údržbu hradia z fondu prevádzky, údržby a opráv všetci obyvatelia domu bez rozdielu,“ rozptyľuje pochybnosti Adamová.

Kotolňa a komín
„Ak má bytový dom vlastnú kotolňu, môžu sa vlastníci rozhodnúť pre rozpočítanie podľa namontovaných pomerových rozdeľovačov tepla alebo na e štvorcové metr plochy, čo im viac vyhovuje,“ uviedla Otília Leskovská zo Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku. Náklady na jej prevádzku sú už zahrnuté do ceny tepla. To znamená, že pri určení celkových nákladov na teplo sa spočítajú náklady na palivo, elektrinu, obsluhu, údržbu i nutné revízie. Ak sa zároveň s kotolňou vybuduje aj nový komín, vlastníci môžu rozhodnúť, že starý komín nebudú používať alebo zrušia, a teda nevzniknú im žiadne náklady na čistenie alebo kontrolu. Náklady na komín sa zvyčajne rozpočítavajú na byty, rovnako aj náklady na prevádzku a údržbu či opravy spoločnej televíznej antény. „Poplatok za anténu musia platiť aj tí, čo majú káblový alebo satelitný príjem televízneho signálu,“ zdôrazňuje Leskovská. Riešením, ako sa tomu vyhnúť, je podľa nej zrušiť prevádzku antény.

Ostatné spoločné služby
Rozhodnutím upratovať si sami v dome určite ušetríte. Ak sa však ako vlastníci neviete dohodnúť, túto službu vám môže za úhradu ponúknuť správca alebo iný dodávateľ. Vtedy znáša náklady každý obyvateľ domu, ale správcovia potvrdzujú, že sa osvedčilo aj rozrátavanie na byty. Rovnakým dielom znášajú byty aj náklady na havarijnú službu. Spoločným výdavkom je aj poistenie bytového domu, ktoré slúži na pokrytie škôd v spoločných priestoroch či na spoločných zariadeniach domu. Vtedy sa na poistnom podieľajú všetci vlastníci podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu.

Nikto tu nebýva
Ako však riešiť rozpočítanie nákladov na spoločné priestory či zariadenia, ak v byte dlhodobo nikto nebýva, bol predaný alebo sa ocitol v dražbe?

V prvom prípade znáša náklady majiteľ po rozpočítaní nákladov na tzv. osobomesiace na jednu osobu. Ak bol byt predaný, predávajúci musí mať u správcu vyrovnané záväzky, o čom dostane aj potvrdenie. Ďalšie náklady hradí nový vlastník. V prípade dražby sa podľa Jany Adamovej dlžná suma majiteľa odpočíta od hodnoty vydraženej nehnuteľnosti, aby sa splatili záväzky dlžníka voči ostatným vlastníkom, nie voči správcovi.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
06. február 2023 18:07